Digital tinglysning af ejerpantebreve

Efter den 8. september 2009 er kreditorer, der har pant i ejerpantebreve, kun beskyttet mod købere og andre kreditorer, hvis de har sikret deres ret ved tinglysning af underpant i ejerpantebrevet.

Den 8. september 2009 blev tinglysningsloven ændret.

Fra og med denne dag kan kreditorer kun sikrer deres rettigheder over ejerpantebreve ved digital underpantsætning i ejerpantebrevet ved henvendelse til tinglysningsretten.

Rettigheder, der er sikret efter de tidligere regler, er beskyttet indtil 8. september 2014. Herefter bortfalder beskyttelsen, hvis ikke de er sikret ved digital underpantsætning.

Digital underpantsætning sker ved anmeldelse af underpantsætningen til tinglysningen sammen med indsendelse af det originale ejerpantebrev.

Hvis ikke kreditorene er i besiddelse af ejerpantebrevet, er den kreditor, der er i besiddelse af ejerpantebrevet, forpligtet til at sende ejerpantebrevet ind til tinglysningsretten og medvirke til registreringen.

Hvis ikke ejerpantebrevet kan findes, skal det mortificeres. Dette kan være særdeles tidskrævende på grund af indkaldelsesfristen til at anmelde sit krav.

Konverteringen af ejerpantebrevet og anmeldelsen af diverse rettigheder over ejerpantebrevet er afgiftsfrit så længe det sker inden den 8. september 2014.