Emner:
vidnetestamente

Det skal du være opmærksom på, når der sker et dødsfald

Én af de første ting, som giver anledning til overvejelse ved dødsfald, er naturligvis begravelsen. I langt de fleste tilfælde er dette uproblematisk, idet de nærmeste pårørende bestemmer og sørger for denne, og udgifterne hertil afholdes af boet.
Det er en god ide at drøfte med bedemanden, hvordan og hvornår betalingen for begravelsen sker, så bedemanden er klar over det.

I mange tilfælde bliver afdødes konti spærret i en periode, og så kan det være svært at betale bedemandens regning.

Man kan i den situation spørge banken, om det er i orden at lade regningen betale fra boets konto, selv om kontiene er spærret. Det vil banken i mange tilfælde acceptere, hvis banken kan se, at der ikke er nogen risiko for, at der ikke bliver dækning for regningen.

Begravelsesregningen har fortrinsret i boet, men pas på

Begravelsesregningen har fortrinsret i boet og betales forud for andre kreditorer, hvis der ikke er penge til at betale det hele.
I mange tilfælde bliver afdødes konti spærret i en periode, og så kan det være svært at betale bedemandens regning.

I nogle tilfælde vælger en arving, f.eks. ægtefællen at betale regningen. Det kan man også oftest gøre uden at betænke sig.

Man skal imidlertid være klar over, at hvis man bestiller (og betaler) for begravelsen, hæfter man for udgiften, hvis det viser sig, at der ikke er dækning i boet for udgifterne til begravelsen.

Det gælder også, selv om man har fået henstand fra bedemanden til at betale for regningen, indtil man finder ud af, hvordan boet skal behandles.

Det sker indimellem, at der i boet ikke er midler nok til at betale for begravelsen, nemlig hvis afdøde ikke ejede noget og måske blot havde gæld.

Begravelseshjælp

I sådanne situationer bør man undersøge, om der evt. er begravelseshjælp at hente, f.eks. fra en fagforening eller lignende, men hvis der ikke er midler til at betale for begravelsen, giver Udbetaling Danmark tilskud til den på maksimalt kr. 10.550. 

Udgifterne til kaffe, spisning eller andet i forbindelse med begravelsen kan også dækkes via boet, hvis der er midler til det, men her træder Udbetaling Danmark ikke til med tilskud, hvis der ikke er midler i boet.

Det samme gælder for gravstedsvedligeholdelse.

Hvordan skal boet behandles?

Det er således vigtigt meget tidligt at få taget stilling til, hvordan boet skal behandles.
Hvis der er få midler i boet og stor gæld, kan det være hensigtsmæssigt at undersøge, hvor meget der står på boets konti meget tidligt i boet.

Det er nemlig sådan, at hvis der maksimalt er godt kr. 40.000 til overs i boet efter at udgifterne til begravelsen er betalt, vil dette beløb blive udbetalt til den nærmeste pårørende, uden at denne hæfter for afdødes gæld. Den nærmeste pårørende skal dog i så fald som oftest sørge for at rydde lejeboligen.

Hvis der er derimod er mere i boet end de ca. kr. 40.000, vil en egentlig bobehandling skulle finde sted, og i så fald går beløbet til omkostninger ved boet og evt. til udlodning til kreditorerne.

Det er således vigtigt meget tidligt at få taget stilling til, hvordan boet skal behandles.

Det kan være en god ide at have en indledende samtale med en advokat, før man bliver indkaldt til møde i Skifteretten. Mødet i skifteretten bliver i så fald mange gange unødvendigt, idet man sammen med advokaten kan aftale, hvordan boet skal behandles og via advokaten få indsendt de rigtige papirer til skifteretten fra starten.