Istap

Det kan være dyrt at blive under dynen!

Selvom det ikke er sjovt at stå tidligt op og skovle sne bør du nok alligevel overveje at komme ud af fjerene – i hvert fald hvis du er husejer.

Du har nemlig som grundejer pligt til at rydde sne på fortovet, i indkørsel, havegang og på trapper foran huset samt på andre fælles arealer, hvor det er almindeligt, at der færdes mennesker, f.eks. hvor der hentes dagrenovation.

Derudover skal du forebygge glatføre ved at strø grus, salt eller lignende. Du har også pligt til at sørge for, at der ikke hænger løse istapper, eller ligger sne på taget, der kan falde ned i hovedet på forbipasserende. 

Du kan risikere, at myndighederne rydder sneen på din regning, hvis du flere gange forsømmer din rydningspligt.

Du skal rydde sneen medvidere væk så tidligt som muligt. Pligten gælder alle dage mellem kl. 7.00 og 22.00 – dog kan du vente til kl. 8.00 om søndagen. Hvis der falder sne mens du er på arbejde, kan du dog ikke bruge det som undskyldning til at tage tidligt fri – du må nemlig gerne vente med at rydde til du kommer hjem fra arbejde.

Du kan risikere, at myndighederne rydder sneen på din regning, hvis du flere gange forsømmer din rydningspligt.

Hvis andre kommer til skade som følge af, at du har forsømt din pligt, kan du blive erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. Hvis du har en ansvarsforsikring, kan skaden som udgangspunkt dækkes af denne. I modsat fald risikerer du selv at skulle betale. 

Har du brug for hjælp? Kontakt advokat (H) Brian Bruun Hansen på tlf. 39 99 01 97 eller på bbh@ret-raad.dk.