persondataforordning

Den nye persondataforordning fra EU – Sådan bliver du klar!

De nye regler kommer til at styrke borgernes rettigheder, men de kommer også til at mindske den administrative byrde for virksomhederne. Det er tiltrængt.

Det er tiltrængt, fordi de nuværende krav i den gældende persondatalov, der også beskytter personer mod misbrug af data om dem, helt ærligt er meget, meget indviklede, som selv advokater kæmper med at få has på.

Erhvervsstyrelsen har lavet et værktøj for at hjælpe virksomhederne til at afklare, om de lever op til de gældende regler.

Bliv klar til de nye regler

Erhvervsstyrelsen har lavet et værktøj for at hjælpe virksomhederne til at afklare, om de lever op til de gældende regler.

denne hjemmeside kan du finde ud af, om din virksomhed lever op til de aktuelle krav i persondataloven. 

Du skal svare på 17 spørgsmål. Er svarene ok, kan du ud fra svarene straks få udarbejdet en privatlivspolitik, som du kan overføre direkte til virksomhedens hjemmeside.

Er svarene ikke ok, får du en tjekliste over, hvad der skal arbejdes videre med.

Hvis du ønsker at forberede jeres virksomhed til den kommende persondataforordning fra EU, der netop er vedtaget og træder i kraft i 2018, kan du fortsætte med flere spørgsmål og på den baggrund få udskrevet en udvidet privatlivspolitik.

Værktøjet er relevant for virksomheder, der er dataansvarlige efter persondataloven. Det gælder også hosting virksomheder, der på grund af karakteren af deres databehandling må anses som dataansvarlige. Det kan også være en arbejdsgiver, der behandler personoplysninger om sine ansatte og sine kunder, eller en læge, der behandler patientoplysninger i forbindelse med et forskningsprojekt.

Virksomheder, der er databehandlere, kan også have glæde af dette værktøj.

Det kan være virksomheder, der varetager en anden virksomheds eller en myndigheds IT-systemer eller udbyder et webhotel, hoster hjemmesider for andre, eller et inkassobureau, som overlades oplysninger fra en dataansvarlig med henblik på inddrivelse af gæld for den dataansvarlige.