Nyt notat fra Datatilsynet

Nyt notat fra Datatilsynet

Ny praksis om hjemlen for behandling af følsomme personoplysninger jf. Datatilsynets notat af 7.11.2019. Dataansvarlige skal fra den 7. november 2019 både angive den konkrete hjemmels-bestemmelse i artikel 9 stk. 2 – OG hjemlen i artikel 6.

Skrevet af advokat Wivi H. LarsenRet&Råd Glostrup

Hvorfor kan vi ikke længere nøjes med hjemlen i artikel 9 stk. 2?

Fordi bl.a. flere EU-tekster, herunder vejledninger fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og domme afsagt af EU-Domstolen fortolkes af Datatilsynet som, at det ikke længere vil være muligt at nøjes med at bruge artikel 9 stk. 2 som hjemmel.

Hvilke ændringer skal den dataansvarlige så foretage sig?

Datatilsynet antager, at de fleste dataansvarlige, som behandler følsomme oplysninger, i forvejen også behandler ikke-følsomme oplysninger og derfor allerede har gjort sig klart – og formentlig allerede oplyst om – det retlige grundlag for behandling efter forordningens artikel 6 – og derfor ikke behøver at foretage sig noget.

Har de ikke det, forventer Datatilsynet imidlertid ikke, at dataansvarlige – som følge af den ændrede retsopfattelse – genåbner alle databeskyttelsesretlige dokumenter, herunder fortegnelsen. Datatilsynet forventer, at eventuelle tilpasninger eller justeringer af databeskyttelsesretlige dokumenter sker løbende, når dokumenterne alligevel skal justeres eller ajourføres af den dataansvarlige.

Særlige hjemler i databeskyttelsesloven

Samtidig oplyser Datatilsynet, at de anser det for tilstrækkeligt at oplyse følgende hjemler i databeskyttelsesloven – og helt undlade at oplyse hjemler fra Persondataforordningen:

  • Strafbare forhold: hjemmel - databeskyttelseslovens § 8

  • CPR-nummer: hjemmel - databeskyttelseslovens § 1

  • Personaleoplysninger: hjemmel - databeskyttelseslovens § 12.

Læs mere her på Datatilsynets hjemmeside.