Erstatningsanmeldelse

Dækker din forsikring, hvis du får et heksehyl i øjet?

Årets opgørelse af fyrværkeriskader fra landets skadestuer viser, at der i alt blev registreret 267 skader i de to nytårsdøgn 31. december og 1. januar. Blandt disse skader var der mindst 37 alvorlige, dvs. at patienten ikke kunne færdigbehandles på skadestuen, men blev overført til eksempelvis en øjenafdeling.

Hvis du har været uheldig

Hvis du har været udsat for en skade, opstår spørgsmålet, om du kan få erstatning for det tab, du har lidt. Der kan både være tale om materiel skade – f.eks. hvis du har fået ødelagt en frakke - og personskade. 

Mange af de skader, der sker, er selvforskyldte, og disse kan søges dækket hos dit eget forsikringsselskab, hvis du har tegnet en ulykkesforsikring. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at din ulykkesforsikring som udgangspunkt ikke dækker, hvis du f.eks. er ”gået tilbage til en fuser”, har håndteret fyrværkeriet forkert, eller er kommet til skade med hjemmelavet fyrværkeri.

Noget endnu mere væsentligt - som mange måske ikke er klar over - er, at ulykkesforsikringen heller ikke dækker, hvis du var spirituspåvirket, og dette var årsagen til at skaden er sket. 

Hvis du er berettiget til erstatning hos dit eget forsikringsselskab via din ulykkesforsikring, kan du typisk have ret til godtgørelse for varig mén samt behandlingsudgifter. Du vil endvidere efter omstændighederne kunne få dækket materielle skader.
Det kan eksempelvis være svært at identificere, hvor en vildfaren raket kommer fra.  

Hvis skaden er forårsaget af en anden

Hvis skaden er sket som følge af en andens uansvarlige handling, f.eks. uforsigtig håndtering af fyrværkeriet, kan skaden som udgangspunkt anmeldes til skadevolders forsikringsselskab. I praksis kan dette dog være svært, idet det kræver at man ved, hvem skadevolder er. Det kan eksempelvis være svært at identificere, hvor en vildfaren raket kommer fra. 

Hvis du er berettiget til erstatning fra skadevolders forsikringsselskab, kan du have ret til godtgørelse for varigt mén, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte og erhvervsevnetab. 

Hvis du ikke kan få skaden dækket hos skadevolders forsikringsselskab, vil du kunne anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab – hvis du vel at mærke har tegnet en ulykkesforsikring.

Hvis fyrværkeriet er defekt

Hvis skaden er sket som følge af defekt fyrværkeri, skal man henvende sig til forhandleren og reklamere over varen. Forhandleren vil herefter anmelde skaden til deres forsikringsselskab, der vil tage stilling til, om skaden kan dækkes. 

I praksis er det meget svært at få dækket skaden hos forhandlerens forsikringsselskab, idet det er dig som skadelidte, der skal bevise, at fyrværkeriet var defekt, og at defekten var opstået inden du købte fyrværkeriet, og ikke fordi du f.eks. har opbevaret det forkert. Hvis ikke forsikringsselskabet dækker, kan du som udgangspunkt alene få dækning via din egen forsikring. 

Overlevede bilen ikke nytårsaften?

Skader på biler dækkes af kaskoforsikringen. Her er der ofte en selvrisiko, man selv skal betale. Dog kan man tegne en såkaldt friskadeforsikring, der indebærer at f.eks. skader fra en nedfalden raket dækkes 100%, så man altså ikke skal betale selvrisiko – dog kun hvis man ikke selv har skudt raketten afsted!  

Hvis du ikke har en ansvarsforsikring kan du risikere selv at skulle svare erstatning til den skadelidte.

Hvis det er dig, der handler ansvarspådragende

Hvis det er dig, der forårsager skade på en anden som følge af f.eks. uopmærksomhed, kan skaden dækkes af dit forsikringsselskab, hvis du har tegnet en ansvarsforsikring, typisk via din indboforsikring. Hvis du ikke har en ansvarsforsikring kan du risikere selv at skulle svare erstatning til den skadelidte.

Det er derfor en rigtig god idé at tegne en ansvarsforsikring.

Har du spørgsmål til artiklen eller har du en mulig erstatningssag? Advokat (H) Brian Bruun Hansen kan kontaktes på telefon 39 99 01 97 eller på mail bbh@ret-raad.dk.

Du kan også hente vores gratis brochure om personskadeerstatning HER.