Forældremyndighed og samvær

Coronaens betydning for samværsforældrene

Coronavirus stiller krav også krav til samværsforældrene, der selvfølgelig også skal følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. Hvis samværet aflyses, kan du have ret til erstatningssamvær, men det afgørende er, at din aftale er udformet korrekt.

Skrevet af advokat Anne Kjærhus Mortensen, Ret&Råd Århus C

I forbindelse med udbruddet af coronavirus, har vi som advokater modtaget en række spørgsmål om, hvorledes du som hhv. bopæls- og samværsforælder, skal forholde dig i forhold til samvær i denne specielle situation.

Generelt om forældremyndighed, bopæl og samvær

Når I går fra hinanden, er udgangspunktet at den fælles forældremyndighed fortsætter.

Den hos hvem barnet bor kaldes bopælsforælderen. Den anden samværsforælderen.

Bopælsforælderen træffer hverdagsbeslutningerne. Væsentlige beslutninger skal der være enighed om, hvis der er fælles forældremyndighed.

Samvær fastlægges enten i en aftale mellem jer som forældre eller ved en afgørelse truffet enten af Familieretshuset eller Familieretten.

Hvis samværet må aflyses pga. anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, har du som samværsforælder ret til erstatningssamvær.

Samvær og coronavirus

I den nuværende situation fortsætter jeres hidtidige samværsaftale eller samværsafgørelse – selvfølgelig med udgangspunkt i en hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anvisning. I skal således skifte samvær helt som sædvanlig.

Hvis samværet må aflyses pga. anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, har du som samværsforælder ret til erstatningssamvær. Det betyder at udgangspunktet vil være, at du har ret til samvær i samme omfang og på samme vilkår, blot i den efterfølgende uge.

Hvis bopælsforælderen nægter at udlevere barnet, kan tvangsfuldbyrdelse ske via Familieretshuset. Det forudsætter imidlertid, at der enten ligger en afgørelse om samvær fra Familieretshuset eller Familieretten, eller at det fremgår af jeres aftale, at samværet kan tvangsfuldbyrdes.

Det er således helt afgørende, at samværsaftalen er konciperet korrekt.

Er I ved at udarbejde en samværsaftale om jeres barn eller børn, og er du i tvivl om indholdet? Eller står du i en konflikt om forældremyndighed, bopæl eller samvær? Find din lokale Ret&Råd-familieretsadvokat på vores hjemmeside.

Læs alle vores artikler om juridiske aspekter ved coronakrisen her.