Grundejerforeninger

Legepladser/Grundejerforeninger

I de senere år er stadig flere offentlige legepladser blevet nedlagt, da legepladserne er dyre at vedligeholde

De enkelte kommuner nøjes med nogle enkelte topmoderne legepladser, der har en virkelig høj standard.

De få kommunale legepladser gør, at stadig flere grundejerforeninger etablerer egne legepladser. I den forbindelse er ikke alle grundejerforeninger opmærksomme på, hvilket krav der stilles til legepladsers indretning, vedligeholdelse, tilsyn samt forsikringsmæssige forhold.

På sikkerhedsstyrelsens hjemmeside www.sik.dk findes der en grundig orientering om hvilke regler der er gældende på området.

Bestemmelserne der er gældende er forskellige, alt efter om en legeplads er offentlig eller privat.

Offentligt tilgængelige legepladser skal udføres og dimensioneres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt således, at risikoen for at brugeren pådrager sig en personskade, minimeres.

Man skal som grundejerforening være opmærksom på, at en offentlig tilgængelig legeplads er en legeplads, hvor offentligheden i almindelighed har adgang, det vil sige en legeplads man kan gå ind på, uanset om man bor i grundejerforeningen.

Når en legeplads betragtes som offentlig, skal kommunen behandle sagen som en sædvanlig byggesag med deraf følgende krav til indretning og udformning.

Grundejerforeningerne må også være opmærksomme på, at de hæfter for at undgå, at deres enkelte medlemmer kommer til at hæfte personligt for et eventuelt erstatningskrav, der måtte blive rejst af en bruger der er kommet til skade. Grundejerforeningerne bør afdække risikoen ved at tegne en ansvarsforsikring og samtidig bør grundejerforeningens bestyrelse også afdække deres eventuelle ansvar som bestyrelsesmedlemmer ved at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring.

Så der er meget at tænke på når en legeplads skal etableres.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Bolig kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat