Hvornår er det bedst at generationsskifte min virksomhed?

Hvornår er det bedst at generationsskifte min virksomhed?

Du kan vælge at generationsskifte din virksomhed, mens du stadig er i live, eller du kan blot lade den overdrage ved din død. Uanset hvilken løsning, du vælger, bør du sætte dig godt ind i de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser for at undgå ubehagelige overraskelser.

SKAT og afgifter

Når der skal foretages generationsskifte i et selskab, er der mange ting, der skal tages højde for, herunder særligt SKAT og afgifter. Har man ikke styr på skatten vedrørende et generationsskifte, kan det nemlig blive en proces fuld af ubehagelige overraskelser. 

Vælger man i levende live at overdrage selskabet eller dele af dette ved gave til ens børn, er der en afgift på 15%. Denne afgift har tidligere også eksisteret som boafgift når selskabet blev overdraget ved død, men nu er denne procentsats nedsat på følgende måde: 

  • 13% i 2016 og 2017
  • 7% i 2018
  • 6% i 2019
  • 5% i 2020 og senere
(Det er dødstidspunktet der er afgørende for, hvilken procentsats der skal beregnes efter).

Disse nedsatte satser gælder, såfremt overdragelsen sker til børn eller børnebørn. Efterlader afdøde sig ingen børn eller børnebørn, kan afgifterne dog ligeledes benyttes på overdragelse til søskende.

Derudover er det afgørende for benyttelsen af disse afgifter, at selskabet drives i mindst 3 år af modtagerne. 

Afgifterne ved overdragelse efter død kan således være mindre end i levende live. Dog kan man i levende live foretage sig en række handlinger, der ligeledes kan nedsætte skatten ved et generationsskifte. Som eksempel herpå kan nævnes, at man kan overdrage dele af selskabets købesum i skattefrie gaver til sine børn og derved nedsætte beskatningen ved en senere overdragelse af selskabet. 

Det er et krav, at der er tale om et selskab med drift. Selskaber, der alene ejer værdipapirer eller udlejer ejendomme, kan ikke bruge reglerne.

Hvad kan så bedst betale sig?

Et generationsskifte kan udløse store fortjenester og dermed også en betydelig skat, men alle generationsskifter er særlige, og det er derfor ikke muligt at give et facit på, om det er bedst at skifte i levende live eller først ved død. De mange regler om skat og afgifter giver lige så mange muligheder at foretage et generationsskifte på, og i hver enkelt situation skal der således foretages en konkret afvejning af, hvordan man opnår det bedste resultat. 

For at være sikker på at dit generationsskifte behandles på den rigtige måde, kan du altid tage kontakt til din lokale Ret&Råd advokat

Kontakt 

Spørgsmål eller henvendelser vedrørende Generationsskifte i øvrigt kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Anne Broksø, Ret&Råd København

Læs og brochuren Generationsskifte.