Bør du skrive under på en konkurrenceklausul?

Bør du skrive under på en konkurrenceklausul?

Stadig flere arbejdstagere bliver pålagt konkurrenceklausuler – læs her hvad du skal være opmærksom på, inden du skriver under på en konkurrenceklausul.

Skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland

Et stigende antal arbejdstagere bliver pålagt konkurrenceklausuler. En konkurrenceklausul er et tillæg til en ansættelseskontrakt, der forhindrer dig i at blive ansat i en virksomhed, der konkurrerer med den tidligere arbejdsgiver. En konkurrenceklausul er således en aftale mellem din arbejdsgiver og dig om, at du efter du er fratrådt din stilling hos arbejdsgiveren, ikke må tage ansættelse og/eller have økonomisk interesse i en konkurrerende virksomhed indenfor et bestemt tidsrum efter ansættelsen er ophørt.

Virksomheders erhvervshemmeligheder er beskyttet af markedsføringsloven, der forbyder arbejdstagere at videregive erhvervshemmeligheder til konkurrenter, når ansættelsesforholdet er slut. For arbejdsgiverne giver en konkurrenceklasul endnu en tryghed for, at virksomhedens vigtige medarbejdere ikke lige pludselig går over til konkurrenten og dermed udnytter viden og goodwill i konkurrence med virksomheden. Som arbejdstager er der imidlertid en række forhold, du skal være opmærksom på, før du underskriver en konkurrenceklasul.

Funktionærloven

Når du er omfattet af funktionærlovens bestemmelser, gælder der en række krav til konkurrenceklausulen, der skal være opfyldt, for at den er gyldig. For det første er det en betingelse, at du er en særligt betroet medarbejder. Det betyder, at du skal have adgang til oplysninger, der til skade for arbejdsgiveren kan udnyttes af konkurrerende virksomheder. For det andet er det en betingelse, at klausulen er skriftlig.

Derudover har du som funktionær krav på kompensation for at være bundet af konkurrenceklausulen. Det betyder, at du har ret til et månedligt beløb svarende til 50 % af den løn, du fik på fratrædelsestidspunktet, i den periode, hvor du er omfattet af konkurrenceklausulen.

En konkurrenceklausul gælder kun, hvis du selv har sagt din stilling op, eller hvor arbejdsgiveren har opsagt eller bortvist dig med rimelig grund (f.eks. sygdom). Hvis du derimod er blevet opsagt på grund af virksomhedens forhold, f.eks. af økonomiske grunde, er konkurrenceklausulen ikke gældende.

Overtrædelse af konkurrenceklausul

Overtrædelse af en konkurrenceklausul medfører som regel, at du skal betale en konventionalbod til arbejdsgiveren. Det betyder, at boden skal betales for hver overtrædelse – det er således ikke muligt at ”købe sig fri” af konkurrenceklausulen ved at betale konventionalboden.

En konkurrenceklausul kan være meget indgribende i dine karrieremuligheder, og i dine muligheder for at komme videre i et nyt job. Det er derfor altid en god idé, at lade din Ret&Råd advokat gennemgå klausulen, inden du skriver under.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Ansættelse og arbejde eller Ansættelse og medarbejdere kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Elin L. Andersen, Ret&Råd Djursland og Djursland-Rønde