Emner:
Erstatning-tyveri

Bilferie – hvordan er du dækket ved tyveri fra bilen?

Sommeren er højsæson for bilferie. Er du klar over hvordan din forsikring dækker, hvis du har indbrud i bilen hjemme eller i udlandet?

Du bør tegne en indboforsikring, inden du tager afsted. Indboforsikringen dækker typisk på samme måde, som hvis du var hjemme.

Den typiske indboforsikring dækker ved rejser på indtil 3 måneder. Du skal dog hu-ske at kontrollere dine forsikringsbetingelser, inden du tager afsted.

Tyveri fra en låst bil, vil være dækket, men det er et krav, at der er tegn på voldeligt opbrud

Krav om voldeligt opbrud

Nogle forsikringsbetingelser indeholder krav om, at såkaldte særlige indbogenstande, f.eks. bærbar computer, IPad og kamera, skal have været opbevaret, så de ikke er synlige udefra. De bør derfor ligge i bagagerum eller handskerum.

Tyveri fra en låst bil, vil således være dækket. Det er dog et krav, at der er tegn på voldeligt opbrud.

Hvis du har været udsat for et tyveri skal du sørge for at anmelde det til det lokale politi og få dokumentation for anmeldelsen. Er det ikke muligt at politianmelde tyveriet, skal du sørge for at få anden dokumentation, f.eks. dokumentation for anmeldelse til hotellet eller lignende.

Vær opmærksom på, at din rejseforsikring også kan indeholde dækning for tyveri.

Kravet om ”voldeligt opbrud” skaber desværre nogle gange problemer. Nogle tyve, især organiserede bander, kan skaffe sig adgang til bilen uden at efterlade sig tegn på ”voldeligt opbrud”.

Ankenævnet for Forsikring har flere gange taget stilling til sådanne tilfælde. I flere tilfælde har forsikringstageren haft bekræftelse fra det lokale politi på, at man var bekendt med indbrudsmetoder, der ikke efterlader tegn på ”voldeligt opbrud”. Det har dog ikke hjulpet forsikringstager, da det i forsikringsbetingelserne er anført, at tyveri alene er dækket, hvis der har været ”voldeligt opbrud” (AKN 84.005 og AKN 84.576). Forsikringstagerne fik i disse sager ikke dækket tyveriet.

Du skal ikke acceptere alle afgørelser fra dit forsikringsselskab

En forsikringstager fik afslag på dækning af et tyveri af indholdet i en kuffert, der lå i en bil. Forsikringstageren anmeldte tyveriet, der var 3. tyveri fra bilen inden for ca. 1 år. Forsikringsselskabet afviste dækning med den begrundelse, at der ikke var tale om en dækningsberettiget skade (man undrede sig over, at det var 3. gang på ca. 1 år og der var tale om 3 stort set identiske tyverier) og at man mente, at forsikringstager havde handlet groft uagtsomt ved at efterlade genstandene i bilen.

Dette fik forsikringsselskabet ikke medhold i. Ankenævnet for Forsikring slog fast at tyveri fra bil er et udbredt fænomen og at det ikke er groft uagtsomt at efterlade en kuffert i en bil. Heller ikke selvom man har haft indbrud i bilen 2 gange tidligere. Forsikringstagerne skulle således have erstatning for de stjålne genstande.

Oplever du problemer med at få erstattet et tyveri, kan du kontakte din lokale Ret&Råd advokat.