Uskyldig til det modsatte er bevist?

Uskyldig til det modsatte er bevist? Ikke i sager om pengekrav

Fra tv-serier og film ved vi, at en tiltalt er uskyldig, indtil anklageren ”udenfor enhver tvivl” har bevist det modsatte. Sådan er det ikke, når retssagen drejer sig om pengekrav – det der kaldes civile retssager. I denne artikel kan du blive klogere på hvorfor det er anderledes i denne type sager

Skrevet af advokat Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Her er hovedreglen, at den part, der rejser et krav, skal bevise sin berettigelse hertil. Der er altså ikke et krav om at føre bevis ”udenfor enhver tvivl”. Der skal normalt blot være en overvejende sandsynlighed for, at det forholder sig, som man siger.

En sådan overvejende sandsynlighed foreligger ikke alene fordi parten i retssagen selv forklarer det - også selv om forklaringer i retten afgives under strafansvar. Ofte vil modparten have det modsatte synspunkt, og så er det blot ord mod ord. Hvor meget eller hvor lidt der skal til, for at dommeren vurderer, at noget er overvejende sandsynligt, kan ikke defineres på forhånd. Det kan afhænge af sagens karakter, de øvrige bevisers styrke og af dommerens subjektive indtryk.

Du kan styrke din bevismæssige stilling ved at supplere din forklaring med skriftligt materiale som f.eks. købekontrakter, aftaledokumenter, skriftlige reklamationer og mails.

Du kan også føre et bevis ved at indkalde vidner til at møde i retten, hvor de kan bekræfte et forløb eller en aftale.

Hvis en sag drejer sig om fejl eller mangler ved et køb af en ting eller en arbejdsydelse, så vil det som regel være relevant at indhente et sagkyndigt bevis i form af en syns- og skønserklæring. Så udpeger retten en neutral fagperson, der besigtiger det købte eller det udførte arbejde, og besvarer de skriftlige spørgsmål, som parterne har stillet. Fagpersonen besvarer spørgsmålene i en skønserklæring, der fremlægges som et meget stærkt bevis i retssagen. Fagpersonen vil også normalt blive indkaldt til den afsluttende forhandling i retten, hvor han/hun mundtligt uddyber den skriftlige skønserklæring, og besvarer spørgsmål fra advokaterne og eventuelt dommeren.

I praksis er der store forskelle på kravene til, hvor stærkt eller tungt et bevis du skal  præsentere. F.eks. vil der typisk stilles relativt lavekrav til beviset for en mangel, der konstateres umiddelbart efter en vare er købt eller en arbejdsydelse er færdiggjort. Hvorimod beviskravene vil være højere hvis der er tale om en fejl eller et problem, der først bliver opdaget efter længere tid..

Bevisbyrden kan hoppe frem og tilbage mellem parterne, som forløbet skrider frem. F.eks. kan sælgeren have bevist, at en vare er leveret ved at forklare om det og fremlægge en ordrebekræftelse og en faktura. Herefter skifter bevisbyrden så køberen skal bevise, hvorfor han eller hun ikke skal betale det, der fremgår af de skriftlige beviser. Hvis køberen kan forklare med vidner eller med skriftlige beviser, at det købte var defekt, eller at der blev leveret for lidt eller for sent, så sender dette i første omgang bolden tilbage til sælgeren, som skal forholde sig til synspunkterne. Afhængig af hvordan han eller hun stiller sig til det, kan parterne lægge stadig flere beviser frem til dommerens vurdering. Det er det, der billedligt talt, er lodderne i Justitias vægtskåle.

Hovedparten af de danske civile retssager drejer sig om bevisspørgsmål. Det er en typisk og kedelig konstatering, at man egentlig havde ret, men at man desværre ikke kunne bevise det. Du kan derfor sikre dig bedre ved at sørge for skriftlige beviser for:

  • At du har købt noget
  • At du  har aftalt noget eller noget der ændrer en oprindelig aftale
  • At du har reklameret over noget
  • At du har indleveret noget 
  • At du har afsendt noget

Denne omhyggelighed kan være afgørende for, at du både havde ret, og også kunne bevise det i retten, og dermed i sidste ende afgørende for udfaldet af den civile retssag.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Strafferet kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Jette Jessen, Ret&Råd Hinnerup Syd.