Beskyttelse af forretningshemmeligheder

Den 10. april 2018 blev der vedtaget en ny lov om forretningshemmeligheder.

Loven beskytter mod ulovlig: 

  • erhvervelse
  • brug og 
  • videregivelse af forretningshemmeligheder.
Forretningshemmeligheder er ikke det samme som gode ideer.

Dansk ret giver ikke idébeskyttelse. Dvs. du må aldrig fortælle/vise din gode idé til andre – uden at du har fået dem til at underskrive en hemmeligholdelsesaftale, inden du viser dem ideen. Ellers er de berettigede til at ”hugge” den gode idé fra dig.

Tjek ved køb af forretningshemmeligheder, at sælgeren har erhvervet sig tilforretningshemmelighederne på lovlig vis.

Husk, at journalister har en videre adgang til at bruge informationer – også forretningshememligheder, som de er kommet lovligt til.

Retssager om forretningshemmeligheder kan være et problem.

I retssager skal retten tage hensyn til: 

  • behovet for at sikre adgangen til effektive retsmidler og til en retfærdig rettergang
  • sammenhæng til parternes og relevante tredjeparters legitime interesser, og
  • den eventuelle skade, som parterne og relevante tredjeparter måtte lide. 
Retten kan stadig i et vist omfang meddele midlertidige afgørelser om forbud og påbud (det er dog svært at få lov til), idømme erstatning (typisk beregnet som en licens på 10% af krænkerens salgspris), tvangsbøder (det er nyt!) og offentliggørelse af afgørelser samt straffe med bøde eller fængsel. 

Meen, meen, der er ikke meget nyt i den nye lov, som ikke er gældende i den  eksisterende markedsføringslovens § 23.

Loven omfatter ikke industrispionage, som stadig kun findes omtalt i straffeloven.

Loven træder i kraft den 9. juni 2018 – og samtidig ophæves markedsføringslovens § 23.

Det vigtigste at være opmærksom på er sådan set, at der fra den 9. juni 2018 i hemmeligholdelsesaftaler skal henvises til andre bestemmelser end markedsføringslovens § 23.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Kontakt din Ret&Råd Advokat idag.