Beregning af løn som iværksætter

Beregning af løn og opstart som iværksætter – få hjælp her

Skrevet af Ret&Råd Advokater Glostrup

Når du beregner din nye timeløn som selvstændig, skal du tage højde for alle de udgifter, en normal tilsvarende virksomhed har.

Det vil sige, du finder gennemsnitslønnen via dit fagforbund eller en lønstatistik beregnet for et helt år. Lad os lave et eksempel:

 • Timeløn 250 kr. Vi afrunder til månedsløn på 40.000 kr. x 12 mdr. = 480.000 kr. (Tallene i parentes er de akkumulerede udgifter, som eksemplet skrider frem).
 • Feriepenge 12,5 % (eller med tillæg for feriegodtgørelse) = 60.000 + 480.000 (540.000)
 • Pension 15 % al afhængig af fagområde (kan være fra 8% (privatansatte) og op til 19,55% (off. direktører)) = 81.000 (621.000)
 • Kursus (kan være lovpligtig efteruddannelse eller blot nødvendige for virksomheden) 30.000 (651.000)
 • Revisor + advokat (hjælp til regnskab, skat, kontrakter, dårlige betalere) 50.000 (701.000)
 • Al efter omfanget af rev./adv. hjælp kan denne post godt overstige 100.000.
 • Leje af lokaler svinger efter placering, størrelse og stand, så kan være både lavere og højere end 10.000 x 12 mdr. 120.000 (821.000)
 • Forsikringer (dækkende fagligt ansvar, besøgs uheld (faldskader, væltede vaser), medarbejdere m.m. forvent min. 50.000 (871.000)
 • Matr. til kontor, værktøj, redskaber al efter virksomhed 50.000 (921.000)
 • Al efter virksomhed skal der måske afsættes store beløb til transport og reklame 50.000 (971.000)
 • Evt. udgifter til ikke-fakturerende medhjælp til adm., rengøring m.m.

Ovenstående kun til din inspiration – da udgifterne afviger meget fra fag til fag. 

En fastansat vurderes at have 1.600 arbejdstimer på årsbasis. (Skat regner med 216 dage á 7,4 timer = 1.598,4) Selvstændige fakturerer i gennemsnit 65 %, da der fragår tid til administration (post, tilbud, kundemøder m.m.), kurser, evt. sygedage o.s.v. 1.600 * 65% = 1.040 timer tilbage til at tjene din løn som selvstændig !
971.000 / 1.040 timer = 933,65 + 25 % moms = 1.167,06 kr. i timen. (Som tommelfinger regel kan man i stedet gange timelønnen i indledningen med 4 og tillægge moms = 250 kr. x 4 x 1,25 = 1.250 kr.)

Og det er KUN for at have en tilsvarende løn som den fastansatte. (Der bør tillægges ekstra, hvis der skal spares op til barselsperioder). 

Pas på dit ansvar og din økonomi - også din partners 

Personlig erhvervsdrivende

Når du er personlig erhvervsdrivende, vil du for det meste også være momsregistreret. Som personlig erhvervsdrivende betyder det, at DU hæfter med hele din private formue (friværdien i hus, bil m.m.) overfor skat og andre kreditorer.

Interessentskab også kaldet I/S

Et I/S er 2 eller flere personlige erhvervsdrivende, der går sammen i et fællesskab om at drive virksomhed. I hæfter dermed solidarisk for hinanden med jeres private formue. 

Der er dermed en stor potentiel risiko, når f.eks. 2 venner vil drive virksomhed sammen og måske begge er gift, så gambler de nemlig også med ægtefællernes økonomiske situation, (hvis man mister alt, er der jo kun ægtefællens økonomi at fortsætte på for familien). 

Derfor er det også en god idé at have vandtætte skotter mellem virksomheden og ægtefællen, så virksomheden ligger i et særeje. I tilfælde af skilsmisse (og den risiko SKAL man forholde sig til) vil man have en større mulighed for at beholde og fortsætte med sin virksomhed, da man så ikke skal dele værdien af virksomheden med ægtefællen. For hvem kan lige trække 50% af virksomhedens værdi ud + 50% af ens øvrige formue for at aflevere det til sin kommende x ved en bodeling efter skilsmisse ? 
Det er med sikkerhed de færreste. Derfor må man i stedet sælge sin virksomhed, så man kan aflevere halvdelen af salgsprisen – hvilket betyder, at mange dermed også bliver arbejdsløse.

Medhæften

Som udgangspunkt hæfter ægtefæller ikke for hinandens gæld, men der er dog undtagelser som f.eks. i forhold til SKAT(skattestyrelsen), hvor en ægtefælle hæfter for den anden ægtefælles manglende betaling af skatter, moms og øvrige afgifter jf. kildeskatteloven. Der er dog 2 betingelser for hæftelsen.
For det første gælder hæftelsen kun for de år, hvor man er gift og samlevende.
For det andet skal SKAT(skattestyrelsen) have forsøgt at inddrive gælden hos skyldner-ægtefællen uden held først. 

Har din medinteressent hævet for meget i løn og der er en regning, der ikke kan betales, kan kreditor hente sit tilgodehavende hos dig! Uanset hvordan I har aftalt, fordelingen skal være internt i Jeres I/S. 
Du kan så selvfølgelig forsøge at få pengene tilbage fra din (sikkert tidligere) partner bagefter, men det bliver nok ikke let.

Uskyldige rammes også af gæld

Mange glemmer, at det jo ikke er sikkert, at man har været vidende om gælden til en kreditor. Man kan have brugt en underentreprenør til et byggeri, hvor underentreprenøren begår fejl, man er altså selv helt uden skyld. Men hvis underentreprenøren ikke kan betale, så hænger man ofte på regningen selv. Hvilket måske kunne have været dækket af forsikring. Erstatningsansvar og andres dårlige økonomi kan altså pludseligt ramme din virksomhed og dermed dig, hvis du er personlig erhvervsdrivende. 

Når du hæfter med din formue, betyder det også, at du kan blive tvunget til at sælge familiens bolig (evt. via tvangsauktion). Med mindre boligen ejes af ægtefællen, naturligvis – og kreditor ikke er SKAT. 

Minimums løsning  Stift et selskab (ApS eller A/S) så hæfter du kun med indskuddet, med mindre du har kautioneret for lån til selskabet (og det kan du sagtens blive bedt om af eksempelvis dit pengeinstitut eller en større kreditor). Selskabskapitalen i et ApS skal være min. 40.000 kr. (men kan også være værdier som en bil eller lign.)
Med overførsel af rimelige beløb løbende til ægtefællen (skattefrie gaver), kan man godt med tiden lave en lille pengetank hos ægtefællen. Beløbene må bare ikke være så store, at de på nogen måde får indflydelse på driften, for så kan en kreditor få omstødt hævningen og alligevel hente pengene hos ægtefællen. Det siger sig selv, at den konto man sikrer hos ægtefællen ikke må være omfattet af ægtefællens særeje. For skulle uheldet være ude og man skal skilles, får man kun halvdelen tilbage og er kontoen omfattet af ægtefællens særeje – får man slet ingenting retur.

Flere ejere

Optimalt ved flere ejere og når økonomien er rigtig god – stift et selskab (ApS eller A/S), stift evt. flere selskaber, et holdingselskab til hver ejer – og så et driftsselskab, hvor aktiviteten foregår. Når virksomheden kører og giver fint overskud, udlodder du skattefrit overskud til holdingselskabet, (som du igen kan udlodde til dig selv til lavere beskatning end løn, vær dog OBS på evt. nye skatteregler), og når du får lyst til at prøve nye ting af, gør du det via nystiftede datterselskaber (ApS eller A/S) med penge fra dit holdingselskab, så risikoen igen er begrænset til indskuddet og man ikke skal i banken for at låne til nye eventyr.
Vær dog opmærksom på, at omkostningerne til bl.a. administration, forsikringer, revisor m.m. stiger med flere selskaber, da hvert selskab er sin egen juridiske enhed og selvfølgelig har separat regnskab. Så stiftelse af koncerner bør først overvejes, når det giver god mening. 

Man bør dog altid vælge at udskille en risikofyldt virksomhed i et selskab for sig, så en dårlig investering/handel ikke ødelægger den sunde del af ens virksomhed. 

Sikring af virksomhedens værdier

Stiftelse af selskab er dermed en sikring af virksomhedens værdier mod kreditorer, dårlige betalere, urimelige eller uheldige erstatningskrav m.m.

Sikring af egne værdier

Og er man gift, bør man have en ægtepagt også, for at sikre mest mulig af formuen og dermed også virksomhedens fortsatte drift og sit eget (og ansattes) job.

Som det fremgår, kan det godt være lidt vanskeligt at navigere rundt, når man bliver iværksætter og stifter virksomhed. Derfor er det vigtigt, man søger rådgivning så tidligt som muligt. Men selv hvis man har været gift eller haft virksomhed i flere år, kan vi hjælpe med at få aftaler og særeje mm på plads. 
Kontakt os gerne inden der opstår uenigheder, så vi kan hjælpe dig med at sikre din formue og din virksomhed. Jo tidligere man får hjælp, desto billigere og bedre bliver resultatet.

}