Bedre vilkår ved generationsskifte

Bedre vilkår ved generationsskifte på vej

Skal du generationsskifte din virksomhed? Så tøv lige en kende. Formueskattekursen blev i februar 2015 ophævet, hvilket gjorde det dyrere for erhvervsvirksomheder at blive overdraget. Dette har været meget kritiseret. For at imødekomme denne kritik er der fremsat et lovforslag, der ventes vedtaget til foråret, som skal give bedre vilkår ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder.

Hvad går forslaget ud på?

Der er afsat penge til et toleddet initiativ, hvor den første del har overskriften ”forbedrede rammevilkår for generationsskifte af familieejede virksomheder”.  Det er endnu ikke klart, hvad det præcist dækker over. Sløret er dog løftet for, at det er hensigten, at succession af erhvervsdrivende fonde skal være muligt både i levende live og ved arv, og at afgiften skal sænkes. Denne del er der dog først afsat penge til at iværksætte i år 2018.

Den anden del er mere relevant, da det er meningen, at den allerede skal træde i kraft fra år 2016. Forslaget lyder i sin nuværende form på, at man hvert år frem til 2020 vil nedsætte bo- og gave-afgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomhed.

Hvordan kommer afgiftssatsen til at udvikle sig?

Med forslaget nedsættes bo- og gaveafgiften i forbindelse med overdragelse af erhvervsvirksomheder gradvist fra de nuværende 15 % til ca. 13 % i 2016 faldende til ca. 5 % i 2020. I forslaget som fremsættes i foråret vil der blive opsat nogle konkrete værnsregler, som skal sikre mod omgåelse og sikre, at der ikke overdrages almindelig formue efter de fordelagtige regler. Den endelige procentsats vil blive fremlagt ved samme lejlighed, og de vil afhænge af hvilken præcis model og hvilke værnsregler mv. som bliver fremsat.

Hvad betyder det for min virksomhed?

Står du netop til at skulle overdrage din virksomhed, kan du overveje, om du skal vente nogle måneder og se tiden an. Den konkrete model forventes fremlagt i februar 2016, og herfra vil det være klart, hvor fordelagtigt det vil være at vente med at overdrage din virksomhed efter de nye regler.

Læs også : nye regler gør det dyrere at gennemføre generationsskifte

Skal du overdrage din virksomhed og har brug for at komme bedst muligt igennem det? Så kontakt advokat og partner Poul Erik Andersen på pea@sundhuset.dk.