Emner:
Arv og testamente

Arv og testamente

Arv og testamente kan for mange være en forvirrende størrelse, men det er vigtigt at sætte sig ind i arvereglerne, idet du har stor mulighed for at bestemme, hvordan arven efter dig skal fordeles, når du er gået bort.

Såfremt du efterlader dig en ægtefælle og barn/børn er udgangspunktet i arveloven, at din ægtefælle arver 50% af hvad, du efterlader dig, og de resterende 50% skal fordeles ligeligt mellem dine børn.

Hvis du ønsker at fravige disse regler, er det nødvendigt at få udarbejdet et testamente.

Din ægtefælle og barn/børn er dine tvangsarvinger, hvilket betyder, at 25% (tvangsarv) af hvad, du efterlader dig, skal fordeles med halvdelen af de 25% (12,5%) til din ægtefælle og den anden halvdel (12,5%) til fordeling mellem dine børn.

Såfremt du ikke efterlader dig en ægtefælle, arver dine børn 100% af hvad, du måtte efterlade dig, og omvendt såfremt du efterlader dig en ægtefælle men ingen (egne) børn.

Der er dog mulighed for at begrænse dine børns respektive tvangsarv til kr. 1.290.000,00 (2019), selvom deres tvangsarv reelt måtte være højere. Dette kræver dog udarbejdelse af testamente.  

Eftersom 25% af hvad du efterlader dig er tvangsarv, har du omvendt mulighed for at disponere over 75% af hvad, du måtte efterlade dig (også kaldet ”friarv”).

Hvis du ikke efterlader dig en ægtefælle eller børn, kan du frit bestemme hvem, der skal arve dig.

Arveafgift

Hvad angår arveafgift, betaler ægtefæller/registrerede partnere 0% i arveafgift til Staten.

Nær familie (f.eks. børn, børnebørn og stedbørn) betaler 15% i arveafgift af hvad, der overstiger bundfradraget (kr. 295.300 i 2019).

Samlevende, der har boet sammen i mere end 2 år på samme folkeregisteradresse eller som har et barn/børn sammen, betaler 15% i arveafgift af hvad, der overstiger bundfradraget.

Andre arvinger betaler først 15% i arveafgift af beløbet, der overstiger bundfradraget og efterfølgende 25% i tillægsboafgift (eller samlet 36,25% i afgift til Staten).

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Testamente og arv kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat

Læs desuden også vores brochure om Arv.