Emner:

Aftaler omkring børn skal udformes med stor omhu

Når et par går hver til sit, fortsætter den fælles forældremyndighed over børn uanset forældrenes brud. Forældrene kan dog aftale, at kun én af dem fremover skal have forældremyndigheden. Langt de fleste fortsætter med at have forældremyndigheden fælles. Ved uenighed skal der rettes henvendelse til Statsforvaltningen, der forsøger at hjælpe forældre til enighed. Lykkes det ikke, oversendes sagen til retten.
Selvom der er fælles forældremyndighed skal der stadig træffes beslutning om, hvor barnet skal bo og hvordan samværet skal være. Hvis der ikke er enighed om, hvem der skal være bopælsforælder, er proceduren som ovenfor nævnt vedr. forældremyndighed, men de allerfleste aftaler det selv i forhold til, hvad der passer bedst ind i hverdagen, og hvad der er bedst for barnet. 

En detaljeret samværsaftale kan afværge konflikter

Når der er enighed om barnets bopæl, skal der laves en aftale om samvær. I de fleste tilfælde finder forældrene ud af det uden de store problemer, evt. med den hjælp til konflikthåndering, som tilbydes af statsforvaltningerne, mens andre løber ind i store vanskeligheder.  

Derfor er det en god ide, at lave en detaljeret aftale om både hverdags- weekend- og feriesamvær med udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. 
For at undgå diskussioner skal samværet være afgrænset til bestemte dage med angivelse af tidspunkt for start og slut.
For at undgå diskussioner skal samværet være afgrænset til bestemte dage med angivelse af tidspunkt for start og slut. Hvis der f.eks. er samvær hver anden weekend, skal det fremgå, om det er i lige eller ulige uger, og hvornår første gang. Ved aftale om ferier, skal det overvejes, om det skal være samme periode hvert år eller om forældrene på skift – inden en aftalt frist - kan vælge sommerferie med barnet. Skolernes ferie giver sig selv, men det skal f.eks. aftales, om samværet skal være hele efterårsferien eller vinterferien eller om ferierne skal deles med skifte eks. onsdag. Det er også vigtigt at definere, hvornår jule- og nytårsaften begynder og slutter. 

Hvis I også bestemmer, at aftalen skal kunne tvangsfuldbyrdes, kan fogeden i givet fald medvirke til en tvangsgennemførelse af samværet, selvom dette selvfølgelig af hensyn til barnet klart bør undgås. 

Hvem afholder udgifter til transporten?


Vær omhyggelig med aftalen, idet Statsforvaltningen vil tage udgangspunkt i den aftale.

Det er en god ide at skrive, hvem der sørger for og afholder udgiften til transport til og fra samværet. Det er et fælles ansvar at sørge for samvær. Mange aftaler, at den, der skal have barnet til samvær, henter det hos bopælsforælder, og at bopælsforælderen henter barnet, når samværet er slut. Større børn kan i mange tilfælde selv tage bus eller tog – i nogle tilfælde fly.

Hvis I senere er enige om det, kan I ændre aftalen, så den passer til en evt. ny situation. Statsforvaltningen kan efter anmodning ændre en aftale, hvis det er det bedste for barnet, og især hvis der er indtrådt væsentlige ændrede forhold siden aftalen blev indgået. – Vær omhyggelig med aftalen, idet Statsforvaltningen vil tage udgangspunkt i den aftale, i tidligere har indgået. Statsforvaltningen kan afvise at ændre en aftale, hvis det ikke er til barnets bedste, og hvis der ikke er indtrådt væsentligt ændrede forhold.

Advokat Kirsten Skodborg, Ret&Råd Aarhus N