Kræver det noget at oprette et afgiftsbesparende testamente?

Kræver det noget at oprette et afgiftsbesparende testamente?

Mange forældre opretter testamente for at sikre, at arven til deres børn bliver fordelt på en bestemt måde. Færre ved dog, at der er endnu større grund til at oprette testamente, såfremt man ikke har nogle børn eller hvis man ønsker, at andre end ens børn skal arve. For ud over at kunne bestemme nøjagtig hvem arven skal tilfalde, kan man samtidig spare betydelige afgifter ved at oprette et særligt afgiftsbesparende testamente.

Når man dør, skal arven fordeles til ens arvinger, uanset om disse er arvinger efter arveloven eller arvinger indsat ved testamente. I denne forbindelse skal der dog betales boafgift (arveafgift). Boafgiften er forskellig afhængig af, hvem der arver: 

  • Den efterladte ægtefælle skal ikke betale boafgift.
  • Børn, børnebørn, forældre eller samlever* skal betale 15 % i boafgift
  • Alle andre, herunder søskende, nevøer og venner skal betale en tillægsboafgift, således at man samlet betaler 36,25% i afgift.

* Hvis I har boet sammen i mere end 2 år, har haft- eller venter barn sammen.

Hvis man ikke efterlader sig børn, eller blot ønsker at begunstige andre end sine børn i sit testamente, skal man således have for øje, at de skal betale mere end en tredjedel af deres arv i afgift, og det er her, at et afgiftsbesparende testamente bliver relevant. Læs mere om arv her.

For at kunne lave et afgiftsbesparende testamente, kræves det, at man testerer en del (f.eks. 30%) af det beløb, som man ønsker at give til sin arving, til en velgørende forening/fond. Det virker selvmodsigende at give penge væk til andre end sine arvinger, men dette er en forudsætning for at spare afgiften væk.

Helt konkret sparer man afgiften ved at bestemme, at den velgørende organisation skal afholde boafgiften i stedet for arvingen. Organisationen er dog ved lov frataget fra at betale afgift, og således vinder begge parter: Arvingen modtager flere penge ved at få 70 % af arven i stedet for at ende med de ca. 63,75% efter at have betalt boafgift, og den velgørende organisation modtager et beløb, som har samme funktion som en almindelig donation.

I forbindelse med den velgørende organisations håndtering af pengene er der endvidere vedtaget nye regler i 2018. Tidligere ville beløbet, som tilfaldt den velgørende organisation, som udgangspunkt indgå i organisationens bundne formue, og dermed kunne organisationen ikke umiddelbart bruge beløbet til at støtte dem, der havde brug for det. Dette gav god mening tidligere, da renten var meget høj, og pengene således blot ville trække renter og med tiden blive til en endnu større formue for organisationen. I dag har man ændret reglerne, da renten er meget tæt på 0 %. Bestemmer man således i dag, at 30% af ens arv skal gå til en velgørende organisation, kan organisationen selv bestemme, om donationen skal indgå i organisationens bundne formue, eller om pengene skal bruges direkte til at hjælpe dem i nød.

Opsummerende er det afgiftsbesparende testamente en fordel for alle. Med ét testamente kan man begunstige sine arvinger mest muligt samtidig med, at man gør en forskel til fordel for velgørenheden og sparer afgiften.

Ønsker du hjælp til at oprette et afgiftsbesparende testamente, kan du altid kontakte Ret&Råd advokat Anne Broksøabr@ret-raad.dk eller 70 70 50 15. Find din lokale Ret&Råd advokat på vores hjemmeside, eller læs mere om oprettelse af et testamente.