Emner:
Afdragsfrie lån

Afdragsfrie lån - hvornår udløber din afdragsfrihed?

Boligmarkedet er endnu ikke kommet ind i en stabil opgangstendens. Selvom der er positive signaler, er optimismen spinkel, og antallet af solgte boliger er både prismæssigt og salgsmæssigt under det niveau, som vi kender fra tidligere.

Boligejerne er derfor særligt i forbindelse med skilsmisse, arbejdsløshed - og andre årsager, der kan fremprovokere et salg af den faste ejendom i utide - ramt af det afkølede marked, hvor en del desværre fortsat må sælge med underskud.

I mange underskudstilfælde er der tale om børnefamilier, førstegangskøbere og boligejere i det hele taget, der har købt drømmeboligen på et tidspunkt, hvor ejendomspriserne var højere. Via de afdragsfrie lån fik de mulighed for at købe fast ejendom - måske endda hjulpet af de afdragsfrie flex-/rentetilpasningslån.

Denne finansieringsform giver fortsat ejerne mulighed for at afdrage på dyrere gæld og opnå et større rådighedsbeløb, mens børnene er små, og udgifterne står i kø. Det er gavnligt både for den enkelte husstands økonomi - og formentlig også for forbruget i Danmark i øvrigt.

10 år går imidlertid hurtigt, og vi nærmer os nu den tid, hvor den afdragsfri periode udløber på de første lån!

Og mange andre vil følge de kommende år. 

Dette medfører en samlet ydelse, der er væsentligt højere end et almindeligt 30- årigt lån, da hele beløbet skal tilbagebetales på 20 år i stedet for 30 år.

Når afdragsfriheden udløber

Teknisk set sker der ved udløb af den afdragsfri periode det, at lånet praktisk talt går fra at være et typisk 30-årigt lån med en afdragsfri periode på 10 år, til at være et 20-årigt lån med en tilsvarende afdragsperiode. Dette medfører en samlet ydelse, der er væsentligt højere end et almindeligt 30- årigt lån, da hele beløbet skal tilbagebetales på 20 år i stedet for 30 år. Mange vil derfor ansøge deres realkreditinstitut om at få udskiftet lånet med et nyt 30-årigt lån, da ydelsesforskellen på den tidligere afdragsfri profil, og den kommende afdragspligtige profil er ubærlig for økonomien.

Ud fra det nuværende rentemarked vil der i mange situationer kunne omlægges til et nyt 30-årigt, lavt forrentet lån med afdrag - over 30 år - uden problemer. I nogle af disse tilfælde kan der endda opnås fornyet afdragsfri periode.

Det er dog vigtigt at bemærke, at der kun kan gives realkreditbelåning svarende til 80% af den aktuelle værdi. Overbelånte og insolvente ejendomme vil derfor ikke uden videre kunne omlægges til realkreditlån alene, og det er særligt i disse tilfælde, at det er vigtigt at være på forkant, så familien ikke er tvunget til at sælge ejendommen, når afdragsperioden udløber på grund af den økonomiske ændring.

Har man et par år tilbage af sin afdragsfri periode, eller udløber den til årsskiftet, opfordrer realkredit institutteme nu boligejerne til at se nærmere på økonomien og gøre brug af de nuværende lånemuligheder med lav rente.