Ændring af barnets registrerede bopæl

Ændring af barnets registrerede bopæl

Registrering af barnets bopæl skaber mange konflikter mellem fraflyttede forældre, hvor disse ikke kan samarbejde.

Den ideelle løsning ved separation og skilsmisse/ophævelse af parforhold er, at parterne i enighed finder en fælles praktisk løsning til gavn for barnet. Sådan ser virkeligheden i mange tilfælde ikke ud, og ofte er en konflikt økonomisk begrundet, idet såvel ydelser fra det offentlige til barnet og retten til at kræve børnebidrag ofte fastsættes med udgangspunkt i barnets registrerede bopæl.

Når forældrene ikke kan blive enige, er der hjælp at hente i Lov om Det Centrale Personregister § 8.

Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen skal registrere et barn, hvis forældre ikke har samme bopæl, med bopæl hos den af forældrene, som barnet opholder sig mest hos, uanset hvem af forældrene der har forældremyndigheden eller er bopælsforælder efter forældreansvarsloven!

Ændring af bopæl

Som Familieadvokat oplever jeg situationen i praksis, hvor et større barn oprindelig har bopæl hos den ene forælder og på et tidspunkt ønsker at tage bopæl hos den anden uden bopælforælderens accept.

I den situation kan kommunen med hjemmel i loven registrere barnets bopæl hos den anden forælder. Da de sociale ydelser følger barnet, må den hidtidige bopælsforælder således acceptere af blive sat uden for indflydelse på at bestemme, hvor barnet skal være registreret.

Artiklen er oprindeligt bragt d. 21-01-2013.

Læs mere om rådgivning af en familieadvokat