AB Forbruger

AB Forbruger

Skal du til at påbegynde et byggeri på din ejendom, der koster mere end 3000 kr., bør du overveje at få udarbejdet en egentlig kontrakt med de håndværkere, der skal udføre arbejdet.

'AB Forbruger' er en forkortelse for 'Almindelige Betingelser for aftaler om byggearbejder for Forbrugere', og er et sæt standardbetingelser, du som forbruger kan anvende og som indeholder bestemmelser om de mest almindelige betingelser i relation til byggearbejder.

De indeholder vilkår om betalingsforpligtelsen, tidsplaner, hvorledes skal der forholdes til forsinkelser, hvordan skal arbejdet afleveres, mangler ved arbejdet, sikkerhedsstillelse, forbrugerens og entreprenørens ret til ophævelse, 1 års syn samt tvister og ankemuligheder.

Standardkontrakten er et såkaldt ”agreed document”, og altså en frivillig aftale. Standarden er udarbejdet af Erhvervs- og byggestyrelsen i samarbejde med Forbrugerrådet, Tekniq og Dansk Byggeri.

Ønsker du, at AB forbruger skal gælde for dit byggeri, skal du aftale det konkret med den pågældende håndværker. Skal der efterfølgende ændres i aftalen, indgås en tillægsaftale.

Standardaftalen AB forbruger har kunnet anvendes siden 1. januar 2010.