5 råd til at undgå konkurs med din enkeltmands-virksomhed

5 råd til at undgå konkurs med din enkeltmands-virksomhed

I 2015 var 58% af de virksomheder, som gik konkurs, virksomheder uden ansatte, mens 36% havde 0-9 ansatte og 6% ramte virksomheder med 10 ansatte eller derover. [Kilde: Danmarks statistik]
Din bank vil f.eks. sandsynligvis være langt mere tilbøjelig til at hjælpe dig igennem en økonomisk krise, hvis banken har tillid til, at du spiller med åbne kort og deler alle relevante oplysninger med dem.

Når en enkeltmandsvirksomhed går konkurs, er det ikke kun virksomheden men også indehaveren personligt, der rammes af konkursen. Ejeren hæfter for alle forpligtelser, og en konkurs omfatter alle de aktiver, som indehaveren ejer - både erhvervsaktiverne og de private aktiver, f.eks. privatboligen.

Når en virksomhed går konkurs, kan det skyldes udefrakommende forhold, f.eks. svigt i afsætningen af virksomhedens varer på grund af krise i samfundet.

Hvad kan du selv gøre, hvis krisen kradser og konkursen truer?

Men der er meget, som en ejer af en enkeltmandsvirksomhed, kan gøre for at stå bedst muligt imod en konkurs, selv om virksomheden rammes af krise.

Her er 5 gode råd, som kan bidrage til en økonomisk sund virksomhed, og som kan være med til at hjælpe din virksomhed igennem krisetider.

  • Brug tid og kræfter på at udarbejde realistiske drifts- og likviditetsbudgetter og på at følge op på, om budgetterne holdes. Hvis du hele tiden har styr på budgettet, har du optimal mulighed for at justere din virksomhed, hvis der er nogle forudsætninger, som viser ikke at holde.
  • Sørg for at have en god og tæt dialog med din bank og dine rådgivere – revisor og advokat. Din bank vil f.eks. sandsynligvis være langt mere tilbøjelig til at hjælpe dig igennem en økonomisk krise, hvis banken har tillid til, at du spiller med åbne kort og deler alle relevante oplysninger med dem.
  • Før du gældsætter dig, bør du få rådgivning om, hvilken finansieringsform, der passer bedst til netop din virksomhed. Hvis du har en fast ejendom med friværdi, kan realkreditlån være det rigtige. Hvis din virksomhed har mange debitorer, kan fakturabelåning være en fordelagtig finansieringsform. Måske bør du overveje at lease dit driftsmateriel i stedet for selv at eje det.
  • Følg tæt op på, om dine kunder betaler dine fakturaer. I nogle tilfælde, særligt inden for visse brancher, kan det desuden være relevant at overveje, om din kunde skal betale et a conto beløb til dig, før du påbegynder dit arbejde. Hvis først konkursen indtræder, viser det sig ofte vanskeligt at inddrive det konkursramte firmas udestående fordringer.
  • De fleste har hørt om den ikke særlige glorværdige ”kone-finte”, hvor aktiver bringes i kreditorly hos ægtefællen, når der er udsigt til, at virksomheden er ved at gå ned. Sådanne dispositioner vil under en efterfølgende konkurs ofte blive ramt af omstødelse. Der er på den anden side ikke noget odiøst i, at du og din ægtefælle i forbindelse med oprettelse af din erhvervsvirksomhed eller på et andet tidspunkt, før virksomheden er kommet i økonomiske vanskeligheder, overvejer, om den måde I ejer jeres aktiver på, er den mest hensigtsmæssige. Husk i den forbindelse at gaver mellem ægtefæller som udgangspunkt kræver, at der tinglyses en gaveægtepagt.

Du bør desuden løbende overveje og drøfte med din revisor og advokat, om enkeltmandsvirksomhed stadig er den bedste virksomhedsform for dig, eller om det giver mening at omdanne enkeltmandsvirksomheden til et kapitalselskab.

Kontakt 

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Virksomhedsrådgivning og Konkurs kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat. Artiklen er skrevet af Betina Boysen, Ret&Råd København