Hjælp til erstatning?

Der er mange ting at tage stilling til, hvis du har fået en personskade. Derfor kan det være en god ide at få hjælp fra en erstatningsadvokat, når du rejser et erstatningskrav.

Kontakt advokat Brian Bruun Hansen for råd og vejledning til din konkrete situation på telefon 39 99 01 97.

Hvis du er blevet påført en skade, kan du kræve erstatning fra den ansvarlige skadevolder. Dit erstatningskravet gøres op efter reglerne i erstatningsansvarsloven. Det er muligt at få godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. Du kan også få erstattet udgifter til medicin, behandling og genoptræning. Læs mere her.  

Det er vigtigt, at du kontakter din erstatningsadvokat så hurtigt som muligt. Det er tillige vigtigt, at du opsøger læge eller skadestue, så hurtigt som muligt, så dine gener bliver journalført. 

Det kan også være en god ide at tage billeder af skadestedet og få navn og telefonnummer på eventuelle vidner, så du kan løfte din bevisbyrde for at skaden er sket, som den er. 

Din erstatningsadvokat hjælper dig med at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det over for den ansvarlige skadevolder eller dennes forsikringsselskab.  På den måde er du sikker på, at du får den erstatning, som du er berettiget til. 

Dine udgifter til din erstatningsadvokat kan i mange tilfælde kræves betalt af skadevolderens forsikringsselskab eller dækkes af enten fri proces eller retshjælpsforsikringen, hvis der skal anlægges en retssag.

Der gælder særlige regler, hvis du er kommet til skade i en arbejdsulykke. Læs mere her.

Der gælder særlige regler, hvis du er blevet overfaldet. Læs mere her.