ferieloven

Sommerferiesamvær

Sommerferien er slut og et nyt skoleår er begyndt. For mange skilsmissefamilier er sommerferien en periode, som giver glæde og gode minder, idet der her er mulig-hed for at være sammen med sit barn i længere tid ad gangen.

Desværre kan sommerferien også give anledning til frustrationer og diskussioner, særligt i skilsmissefamilier, såfremt forældrene ikke er enige om, hvordan barnet skal have ferie med forældrene hver især. 

Som med alt samvær er der aftalefrihed, hvilket vil sige, at forældre kan aftale det samvær og i dén konstellation, der er enighed om. Men, hvis forældrene ikke er enige om samværet, kan det i sidste ende betyde, at det er bopælsforælderen, der bestemmer, hvornår samværsforælderen kan have samvær med barnet. 

Jeg anbefaler derfor altid forældre at få nedskrevet samværet i et dokument med en tvangsfuldbyrdelsesklausul – både det løbende samvær men i særdeleshed også samvær i forbindelse med ferier og helligdage. Dette er en sikkerhed for alle parter.

Såfremt du har spørgsmål hertil, er du meget velkommen til at kontakte mig på cdb@ret-raad.dk