Emner:

2 vigtige inhabilitetskendelser fra Højesteret

Højesteret har i 2 kendelser (4-1 afgørelser ) fastslået inhabilitet hos Skifterettens dommere i 2 andelsboligforeningers konkurssager.

Udtalelser fra chefen for skifteretten i København havde afsmittende virkning på Skifterettens dommere.

En utrykt kendelse fastslog for år tilbage en lignende retstilling i de såkaldte Thule-sager, hvor en landsretspræsident ved den landsret, hvor retssagerne skulle behandles, havde været formand for et undersøgelsesudvalg, der før retssager opstod, skulle undersøge retmæssigheden af Thuleboernes tvangsflytning på Grønland. 

Det betød, at Østre Landsret blev sat med 3 landsdommere, hentet fra Vestre Landsret, se UFR 2004.382 H, hvor Landsrettens dommere er nævnt.

Med andre ord præsidentens inhabilitet smittede af på Østre Landsret som helhed.

Dette "appearance"- krav er vigtig at være opmærksom på i flere henseender.

Se de 2 principielle kendelser: Her


Se Steens profil HER og hans artikler HER