Ret&Råd Blog

Til de cirka 1500 ejere i Storkøbenhavn og omegnskommuner

Pas på ved jeres frikøb på jeres matrikler af de tinglyste hjemfaldspligter (tilbagekøbsklausuler) efter den 1/4/2017 og i fremtiden.

Konfirmationsbidrag

Når foråret kommer til Danmark, betyder det også, at tiden for de mange konfirmationer nærmer sig. En konfirmation skal for barnet/den unge være en glædelig begivenhed, og for de flestes vedkommende, afholdes der en fest eller et arrangement i forbindelse med, barnet træder ind i de voksnes rækker. Ved en konfirmation er der ligeledes en del udgifter, der skal afholdes, f.eks. til festen, tøj, blå mandag etc., og i og med forældre har en forsørgelsespligt over for deres barn, skal begge forældre være med til at afholde disse udgifter.

7 gode råd til dig der vil leje din lejlighed ud

Skal du udleje din lejlighed, så er det vigtigt at du får udarbejdet en lejekontrakt, der tager højde for alle faldgruberne. En dårlig lejekontrakt kan koste dig mange penge. Følger du disse 7 gode råd, er du dog et godt skridt på vejen til at undgå dyre fejl.

Begravelse - Hvordan og hvem betaler?

Når en person afgår ved døden er det typisk de nærmeste pårørende, der arrangerer begravelsen. De pårørende kan dog vælge at undlade at påtage sig i ansvaret og dermed omkostningerne for begravelsen.

Gamle familielån forældes, så pas på ...

Mange opretter og har oprettet såkaldte familielån/anfordringslån, hvor f.eks. forældre låner et beløb til deres børn rente- og afdragsfrit. Ofte nedskrives lånene årligt med de gaveafgiftsfrie beløb. Men vær opmærksom på reglerne om forældelse

Kan børn blive erstatningsansvarlige?

Børn kan lige som voksne blive erstatningsansvarlige, hvis de har handlet uforsvarligt. Men hvordan vurderer man om et barn har handlet uforsvarligt eller ej? Det ser Advokatfuldmægtig Tina Møller, Ret&Råd Djursland nærmere på i denne artikel

Kommunal beregning af frikøbsbeløb stiller sælgere i vanskelig økonomisk situation

Københavns Kommunes har pr. 1. april 2017 med deres nye beregninger af frikøbsbeløb, bragt sælgere af ejendomme med hjemfaldspligt i meget svære økonomiske forhold. Derfor skrev advokat (H) Steen Petersen den 8. april 2017, følgende mail til Københavns Kommune.

Rødt kort - Bortvisning fra arbejdspladsen

Vælger din arbejdsgiver at skride til en bortvisning, skal der foreligge en grov og væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Tilsidesætter domstolen bortvisningen, kan det blive dyrt for arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal også reagere hurtigt efter, at han bliver bekendt med misligholdelsen.

Skattepligt af beløb modtaget fra tidligere ægtefælle

Når et ægteskab opløses ved separation eller skilsmisse, skal der foretages en bodeling, hvis parret har haft formuefællesskab.

Hvordan stiftes et anparts- eller aktieselskab?

Hos Ret&Råd København rådgiver vi mindre og mellemstore virksomheder omkring selskabsstiftelser og virksomhedsomdannelse.

Derfor er ejeraftaler vigtige

Uenighed blandt kapitalejere kan blive en dyr omgang. Derfor er det vigtigt med nogle klare interne spilleregler. Med en ejeraftale kan I konkretisere hvad I hver især forventes at bidrage med og hvordan I skal håndtere eventuelle uenigheder

Har selvstændig erhvervsdrivende ret til dagpenge på trods af en usælgelig erhvervsejendom?

De seneste 7 måneder har vi været vidne til at først Ombudsmanden og dernæst Højesteret har markeret sig over for Ankestyrelsen, der ikke længere kan administrere udenom de selvstændiges ret til dagpenge og efterløn. Læs her hvad det betyder for de selvstændig erhvervsdrivendes ret til dagpenge og efterløn fremover.

Hjemmelavede produkter kan give en sur smiley

En virksomhed kan risikere at et kontrolbesøg af fødevarestyrelsens tilsynsførende medfører en indskærpelse – og tab af Elitesmiley pga. manglende eller forkert mærkning af hjemmelavede produkter.

Nu bliver det måske billigere at overtage en familievirksomhed

Folketinget vurderer, at der er ca. 23.000 familieejede virksomheder, der skal igennem et generationsskifte indenfor de næste 10 år.

Vær opmærksom på saglighed i opsigelsen

Når du skal opsige en medarbejder, er der forskellige forhold, du skal være opmærksom på.

Vil du tage konsekvenserne af at lave dit eget testamente?

Det er vigtigt at sikre sig selv og sine nærmeste med et testamente. Alle bør gøre det, men i realiteten er det kun få, der får det gjort - og får det gjort ordentligt.

God selskabsledelse i energi- og forsyningsselskaber

Regeringen har i september 2016 lanceret Danmarks første samlede strategiske ramme for forsyning med energi, fjernvarmevarme og vand samt håndtering af affald og spildevand

Midlertidigt kontaktbevarende samvær

Hvordan kontakten mellem en forælder og et barn kan sikres ved opbrud i familien

Ansæt fleksjobberne, hvor timebehovet er lavt

Hvis din virksomhed mangler arbejdskraft, men arbejdet ikke har nok timer til en deltidsansat, kan en fleksjobber måske være svaret.

Ransagning i privat hjem var lovlig, nødvendig og proportional i straffesag om skatteunddragelse

Et ægtepar, bosat i Tyskland, var mistænkt for skatteunddragelse på 100.000 euro over 5 år. Deres hjem blev ransaget i 2008, og 5 pc-filer samt konvolut med dokumenter fra klagernes bank blev beslaglagt.

Hvem har bopæl og hvem har samvær?

Området omkring bopæl og samvær reguleres af forældreansvarsloven. Forældreansvarsloven benytter sig af nogle begreber, som kan være lidt svære at forstå, og jeg vil nedenfor give en kort gennemgang af nogle af de vigtigste begreber i forældreansvarsloven vedrørende bopæl og samvær.

Har funktionærer ret til erstatning fra staten?

Er du som funktionær blevet opsagt før den 1.2.2015, og er du blevet nægtet fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens §2 a stk. 3?

Hvordan kommer min virksomhed i gang med økologi?

Ejer du en fødevarevirksomhed, og overvejer du at introducere økologi helt eller delvist i produktionen? Så er der hjælp at hente.

”Parcelhusreglen” og spekulation

De fleste boligejere kender den såkaldte ”parcelhus”-regel, hvorefter gevinst ved salg af fast ejendom, der har tjent til bolig for ejeren i en del af eller hele ejerperioden, er skattefri. Der gælder også andre betingelser, som dog normalt ikke udgør problemer

Boligkøb på tvangsauktion

Der kan være mange penge at spare ved at købe bolig på tvangsauktion – men pas på, det kan også være risikabelt.

Forældremyndighed

Hvad betyder forældremyndighed, og hvad hvis der er uenighed herom?

Kan min arbejdsgiver bede mig afholde min ferie i opsigelsesperioden?

Hvis du bliver opsagt eller skifter job, opstår spørgsmålet hvad der skal ske med ikke afholdt ferie. Skal den holdes i opsigelsesperioden eller skal ferien i stedet udbetales? Få svaret her.

Indbrud i privatboligen - Er du korrekt forsikret?

Indbrud i hjemmet er nok noget af det mest ubehagelige man kan udsættes for. Det værste er som ofte ikke, at der er stjålet ting fra boligen, men det, at der er fremmede der har været inde i hjemmet

Jeg kan ikke overskue min gæld - Hvad gør jeg?

En stor gæld kan virke uoverskuelig og i forsøget på at komme gælden til livs, kan det være fristende at trække på en kassekredit eller optage nye lån enten hos andre lånefirmaer eller hos familie og venner. Men det er en dårlig idé. Læs her, hvad du bør gøre i stedet for

Hvad indebærer et værgemål?

Få svar på, hvad et værgemål indebærer og hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at der kan indsættes en værge

Skal du autoriseres som fødevarevirksomhed for at lave mad til andre?

Der kan sagtens opstå tvivl om man skal autoriseres, hvis man går med en lille kok i maven, eller ønsker at lave mad til andre mennesker.

Hvornår kan en arbejdsgiver kræve for meget udbetalt løn tilbage?

Hvis en medarbejder har fået udbetalt for meget i løn, feriepenge, pension eller lignende, opstår spørgsmålet om arbejdsgiveren har ret til at kræve det for meget udbetalte beløb tilbage fra medarbejderen.

Ugifte Samboende: ønsker I at sikre at den længstlevende kan blive i boligen og med indboet?

Det kan ikke siges for ofte: ugifte samboende skal oprette et testamente, hvis I skal arve hinanden. Det blev der ikke ændret på, da den nugældende arvelov trådte i kraft 01.01.08- og det gælder uanset om I har børn sammen og uanset hvor mange år I har levet sammen.

Milliarder risikerer at gå tabt i 2017

Gæld bliver typisk forældet efter 3 år jf. Forældelsesloven § 3 stk. 1. Som kreditor skal du derfor være opmærksom på gamle fordringer og nå at få dem bekræftet ved et forlig eller indbragt for retten, inden der er gået tre år fra fordringen opstod

Persondataforordningen - Hjemmearbejdspladser skal også have et servicetjek

EU’s politiske organer er nået til enighed om den nye persondataforordning, der træder i kraft i Danmark den 25. maj 2018. Således vil det fremover ikke kun være håndteringen af persondata på selve arbejdspladsen, der skal være styr på, men også persondata, som medarbejderne har adgang til uden for arbejdspladsen f.eks. via Smartphones, tablets og lignende. Se her, hvad din virksomhed skal være opmærksom på

Udlejers konkurs eller tvangsauktion

Både lejere i private boligejendomme og i private erhvervsejendomme oplever en utryghed, der følger med udlejers konkurs og/eller tvangsauktion. I mange tilfælde er utrygheden til at overse, når man først får professionel rådgivning, for det er i realiteten en del af meningen med lejelovgivningen at beskytte lejerne i den private sektor

Kan jeg få gældssanering?

Hvis man har oparbejdet en stor og uoverskuelig gæld, er det værd at undersøge muligheden for at søge gældssanering. Gældssanering er en ordning, hvor skifteretten kan nedsætte din gæld til en procentdel af den oprindelige gæld.

Fødevarebranchen kan se frem til at skabe flere arbejdspladser

Det kommende internationale fødevaretopmøde ”World Food Summit – Better Food for More People” har fået Miljø- og Fødevareministeriet til at træde helt frem i skoene.

Boligejere og lejere får fastfrosset grundskyld i 2017

Boligejere kommer til at betale det samme i grundskyld i 2017, som de gjorde i 2015 og 2016.

Hvem bestemmer i EU og i Danmark?

Det grundlæggende princip om, at EU-retten har forrang for national lovgivning fik et "skud for boven" ved Højesterets dom 12/2016 i Ajos sagen.

Er du sommerhusejer er der godt nyt på vej

Den nye trekløver-regering har i regeringsgrundlaget lagt op til at hæve belåningsgraden på sommerhuse og fritidsboliger fra 60 pct. til 75 pct.

Det kan være dyrt at blive under dynen!

Selvom det ikke er sjovt at stå tidligt op og skovle sne bør du nok alligevel overveje at komme ud af fjerene – i hvert fald hvis du er husejer.

Fødevarebranchens juridiske udfordringer

Fødevarereglerne er efterhånden blevet så svære og komplicerede at forstå, at det giver mange ejere af fødevarevirksomheder grå hår.

Statens erstatningsansvar for langsommelig implementering af EU-ret

Hvornår ifalder en offentlig myndighed et erstatningsansvar over for private efter EU-retten? Højesteret afsagde den 19.1.2017 en principiel dom om ovennævnte temaer.

Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold - Hvad er nyt?

Børne- og Socialministeriet har i 2016 udarbejdet et udkast til lov om ægtefællers økonomiske forhold. Lovforslaget er sendt i høring forud for fremsættelsen af lovforslaget i Folketinget, så på nuværende tidspunkt er det uvist, hvornår og i hvilken form lovforslaget bliver fremsat og vedtaget.

Hvem ejer fjernvarmeforsyningerne?

Fjernvarmeforsyningerne kan ejes af private virksomheder, af fjernvarmeforbrugerne organiseret i andelsselskaber eller af kommunerne

Hvilke regler gælder ved valg af advokat i straffesager

De færreste kender til reglerne om valg af advokat i straffesager og tror, at advokaterne frit kan fastsætte deres salær. Nedenfor kan du læse nærmere om, hvordan advokater vælges i straffesager, og hvordan advokaterne aflønnes.

Tjekliste til dødsbobehandling - hvad skal du være opmærksom på, når en nær pårørende dør?

Når en pårørende dør, vil der typisk være meget man skal forholde sig til, herunder mange praktiske opgaver. Vi har lavet en ”grov” tjekliste til behandling af dødsboer. Den er ment som et overblik, og er lavet ud fra en generel betragtning. Der kan således være en række yderligere forhold, der skal tages stilling til i det enkelte dødsbo.

Varmeforsyningslovens substitutionsprisprincip

Varmeforsyningslovens § 20 indeholder hovedreglen om fastsættelse af varmepriser. Det fremgår af denne bestemmelse, at kollektive varmeforsyningsvirksomheder m.fl. i varmepriserne kan indregne såkaldt ”nødvendige omkostninger” til energi, lønninger og andre driftsomkostninger mv. Der kan således opkræves en omkostningsbestemt pris, der sikrer, at varmeforsyningsvirksomheden økonomisk kan hvile i sig selv

Statsansatte skal fremover selv betale for at holde fri juleaften

SKAT har i en med spænding ventet kendelse fået medhold i, at SKAT kan opsige arbejdsgiverbetalte fridage på; grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag – uden lønkompensation.

Feriepenge eller ferie med løn

Ferieloven indeholder en række generelle regler, hvorfor man oftest er omfattet af den ene eller anden kategori afhængig af de konkrete forhold

Hvordan må jeg bruge mit sommerhus?

I Danmark er det, som udgangspunkt ikke tilladt at benytte ens sommerhus til helårsbeboelse, der er dog nogle undtagelser.

Små firmaer kan med fordel sælge til konkurrenter

Salg af din virksomhed kræver planlægning. Og det kræver overblik, viden og rådgivning fra både revisor og advokat.

Ejere af bygninger på lejet grund skal sikre deres ret til at have bygningen stående

Hvis du ejer et sommerhus, en vindmølle eller anden bygning på lejet grund, skal du sikre din ret til at have bygningen stående på grunden. Dette gøres ved tinglysning af en lejeaftale.

Det skal I have styr på, når I skal skilles

En skilsmisse er for de fleste hård at skulle igennem. Men ved at sætte sig grundigt ind i hvilke forhold, I skal have styr på og få lavet præcise aftaler, er chancerne for at undgå konflikter større.

Mit barn er kommet alvorligt til skade - er der mulighed for erstatning?

Børn kan ligesom voksne komme alvorligt til skade. Skaden kan ske i forbindelse med leg eller på anden vis. Men hvis ulykken er sket, hvad skal du som forældre være opmærksom på i forhold til at få erstatning til dit barn?

Det skal du ikke gøre, hvis du ønsker gældssanering

Det er belastende både for en selv og for ens familie at være tynget af en stor gæld. Det går ud over livskvaliteten. Men det er gratis og nemt at søge gældssanering. Måske er du i tvivl om hvorvidt din ansøgning om gældssanering bliver godkendt af skifteretten? I denne artikel vil vi prøve at gennemgå de ting, du skal være forberedt på i forbindelse med en ansøgning om gældssanering.

Kan man komme til at hæfte for sin ægtefælles skattegæld?

Når et par bliver gift, indtræder der automatisk formuefællesskab i ægteskabet, medmindre parterne ved ægtepagt har valgt, at formueordningen skal være særeje.

Disse frister skal du være opmærksom på, hvis du har tegnet forsikring via Husejernes Forsikring

Husejernes Forsikring Assurance Agentur har solgt forsikringer til danske kunder på vegne af Gable Insurance AG - et forsikringsselskab hjemmehørende i Liechtenstein. Husejernes Forsikring i Danmark var ikke omfattet af den danske garantiordning. Den 19. november 2016 blev Gable Insurance AG erklæret konkurs. En konkurs betyder normalt, at der kun vil være ganske beskeden dækning for krav mod konkursboet – herunder for dit krav om erstatning som følge af en dækningsberettigende forsikringsskade.

Er ejerskifteforsikringer forsikringsselskabernes pengemaskine?

Efter at have arbejdet med køb / salg af private boliger i en årrække er det min erfaring, at mange købere har den holdning, at ejerskifteforsikringen ikke er værd at bruge penge på.

Hvordan opretter jeg et testamente?

For øjeblikket ruller 3. sæson af ”Arvingerne” over skærmen og de sidste par uger har vi kunne følge med i programserien ”Når arven splitter os”. Særligt sidstnævnte program viser med al tydelighed, hvad der kan ske, hvis ikke du har fået oprettet et testamente i tide, og dermed ikke har fået fortalt dine arvingerne klart og tydeligt, hvad der skal ske med arven efter dig. Årligt oprettes i Danmark alene omkring 30.000 testamenter. Har du fået oprettet et testamente og sikret dine pårørende?

Opsigelse af gravid medarbejder var lovlig

Højesteret har for nyligt cementeret arbejdsgiverens ret til at opsige en gravid medarbejder, uden at det automatisk udløser en stor godtgørelse efter ligebehandlingsloven

Persondata snak erstattes af handling

2016 var præget af usikkerhed om udmøntningen af EU´s persondataregler. Ledelserne rundt omkring i de danske virksomheder blev i løbet af året opmærksom på, at det er forretningskritisk, at få styr på datareglerne

Praktisk ændring af forskerskatteordningen

Forskerskatteordningen, som den populært kaldes, giver danske arbejdsgivere bedre mulighed for at tiltrække højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Særeje i udlandet betyder ikke nødvendigvis særeje i Danmark

Bestemmelse om særeje efter udenlandsk ret medfører ikke automatisk, at aktivet efter dansk ret er særeje. Det har Højesteret for nylig taget stilling til i en sag vedrørende særeje af to ejendomme i Italien, som en hustru fik ejendomsret til i 1977 og 1982

Udlejers istandsættelseskrav mod lejer

I forbindelse med lejers fraflytning fra et boliglejemål opstår der jævnligt tvister om omfanget af lejers forpligtelse til at istandsætte lejemålet. Lejers istandsættelsesforpligtelse afhænger bl.a., af hvad parterne har aftalt, og er begrænset af lejelovens ufravigelige regler.

Dækker din forsikring, hvis du får et heksehyl i øjet?

Årets opgørelse af fyrværkeriskader fra landets skadestuer viser, at der i alt blev registreret 267 skader i de to nytårsdøgn 31. december og 1. januar. Blandt disse skader var der mindst 37 alvorlige, dvs. at patienten ikke kunne færdigbehandles på skadestuen, men blev overført til eksempelvis en øjenafdeling.

Glideskader og erstatninger

Er du kommet til skade, fordi du er faldet på en vej eller fortov, hvor der ikke var blevet ryddet eller saltet mod islag?

Lad ikke arven splitte jer ad

Efter flere års arbejde som mediator og advokat med blandt andet testamenter og dødsbobehandling, har jeg i den forbindelse på nært hold oplevet, hvordan arven kan splitte familier ad. Men hvad er det, der gør, at en familiestridighed kan opstå – og hvordan kan man undgå det?

Dødsbo skattefritaget som følge af dispositioner foretaget før dødsfaldet

I en helt ny dom har Vestre Landsret tiltrådt, at et insolvent dødsbo måtte anses for skattefritaget, uanset at boets insolvens skyldtes afdødes betydelige gavedispositioner kort før dødsfaldet.

Hvor og hvornår må man affyre fyrværkeri?

Nu er det snart nytår og det skal fejres, som det bliver hvert år med fest, farver og fyrværkeri. Af hensyn til ens medborgere, er der dog visse regler der skal overholdes.

Har du husket håndværkerfradraget for 2016?

Du kan nå det endnu, men det er snart sidste chance for at få udført håndværksarbejder eller serviceydelser i 2016 med mulighed for fradrag i henhold til boligjobordningen, også populært kaldet Håndværkerfradrag.

Hvordan får jeg den erstatning, jeg har ret til?

Hvis du har været involveret i en ulykke, hvor du er kommet til skade, og hvor der er en erstatningsansvarlig skadevolder, vil du som udgangspunkt have ret til erstatning.

Løber min eks med min pension, når jeg dør?

Hvis du har indsat din samlever som begunstiget i livsforsikringen eller pensionsordningen, modtager han/hun forsikringssummen/pensionsformuen ved din død - men hvad nu hvis jeres forhold er gået i stykker inden?

Nuværende lovgivning giver ikke mulighed for anpartssæreje

Højesteret har netop afsagt en principiel dom, som slår fast, at den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for anpartssæreje.

Dansk indfødsret frakendt som følge af grov svig

Ni højesteretsdommere fandt tiltaltes grove svig ved ansøgning om dansk statsborgerskab så alvorlig, at hans indfødsret blev frakendt. Det stred ikke imod proportionalitetsprincippet.

Dansk landbrug – generationsskifte på vej

Stigende svine- og mælkepriser har fået landmændene til at tro på fremtiden igen, og selv flere af landets banker er begyndt at tænke positivt om fremtiden for erhvervet. Meget tyder på, at landbrugserhvervet er ved at kunne se enden på en lang årrække med røde tal, og et stort ophobet behov for generationsskifte i erhvervet kan begynde.

Forbered generationsskiftet med en afgiftsgave til junior inden årsskiftet

Start generationsskiftet inden årsskiftet med en afgiftsfri gave til junior på kr. 61.500, så er der plads til yderligere gaver til næste år til støtte for juniors nye virksomhed.

Bevaringsværdig ejendom – det betyder det for dig

Der er i dag registeret ca. 360.000 bevaringsværdige bygninger i Danmark. Erklæres en ejendom bevaringsværdig, er det kun bygningens ydre som eksempelvis; facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene, der er bevaringsværdige. Som ejer kan du derfor godt foretage modernisering og ændringer af ejendommens indre. Var ejendommen i stedet blevet fredet – ville det være hele ejendommen, der ikke kunne ændres uden myndighedernes tilladelse.

Kan jeg få erstatning, hvis jeg er gledet på et glat fortov?

Ja, det kan du i mange tilfælde. Grundejere, boligselskaber, kommuner, arbejdsgivere mv. skal sørge for, at der bliver ryddet sne og saltet, for at det ikke bliver glat på de områder, som de ejer og er ansvarlige for, når vinter vejret melder sig og gør det nødvendigt.

Har du husket at give gaver før jul?

Bliv klogere på reglerne for store pengegaver – og hvorfor det kan være en fordel at benytte sig af muligheden.

Udenlandske ægteskaber – hvad skal jeg være opmærksom på?

Vi lever i en globaliseret tid, og det betyder af gode grunde, at stadig flere mennesker forelsker sig i og gifter sig med hinanden på tværs af statsborgerskaber og landegrænser, og det betyder, at mange bosætter sig i andre lande end det land, som de er statsborgere i eller det de blev gift i.

Eftermæle og testamente i en online verden

I en tid som denne, hvor udviklingen af online sociale medier med personlige brugerprofiler eller konti, kan et traditionelt testamente mangle en del.

Hvornår kan man få tilkendt tidsubegrænset ægtefællebidrag?

Begrebet ægtefællebidrag stammer fra den tid, hvor kvinder gik hjemme og passede hus, mand og børn. Og dermed ikke havde egen indtægt. Nu om dage er der ikke samme behov for denne økonomiske sikring og derfor får færre ægtefæller tilkendt ægtefællebidrag. Kun undtagelsesvis bliver der pålagt tidsubegrænset bidragspligt.

Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?

Når man flytter til udlandet, er det ofte forventningen, at den danske skattepligt ophører, men dette afhænger ikke alene af fraflytningen. Det er også relevant at se på, hvad der sker med bopælen i Danmark

Nabohjælp er også aktuelt uden for feriesæsonen

Selvom ferien for længst er slut og kufferten pakket ud, er nabohjælp stadig aktuelt fordi den gerne skulle fungere hele året rundt.

Retsplejelovens § 368 a om appelbegrænsninger

Selvom der gælder et 2-instansprincip i civil dansk retspleje, indebærer § 368 a, at en landsret på indledende stadier af en ankesag kan afvise en ankestævning.

Hvem afgør konflikter i fjernvarmesager?

I praksis opstår mange forskellige typer af konflikter vedrørende fjernvarmelevering mellem et forsyningsselskab og kunderne. Hvis parterne ikke kan nå til enighed og selv løse konflikten, må en uvildig instans rede trådene ud.

Skal jeg fortsat betale skat i Danmark, når jeg flytter til udlandet?

Ja – det skal du måske, men svaret afhænger af de nærmere omstændigheder.

Sov trygt om natten i dit nye hjem

At købe fast ejendom er en af de største økonomiske dispositioner, vi foretager os. Det er derfor vigtigt, at du kender alle vilkår for handlen, når du skal træffe din beslutning om at købe fast ejendom – hvad enten der er tale om et hus, en ejerlejlighed, en andelsbolig eller en erhvervsejendom.

Tidsubegrænset bidragspligt i forbindelse med separation eller skilsmisse

For at blive separeret eller skilt ved bevilling skal parterne være enige om ægtefællebidrag, dvs. pligten og varigheden, samt spørgsmålet om, hvem der skal fortsætte et eventuelt lejemål af en lejelejlighed.

Ugyldige vand og varmeregnskaber

Vestre Landsret har for nylig taget stilling til om en lejer havde krav på tilbagebetaling af a conto bidrag indbetalt til udlejer, da forbrugsregnskaberne var ugyldige.

Har man som privat bygherre et ansvar for, at arbejdsmiljøloven overholdes?

Svaret er JA, i mange tilfælde har man som bygherre i forbindelse med om/tilbygning til en privat grund, et ansvar for at arbejdsmiljøloven overholdes. Det gælder eksempelvis hvis flere virksomheder er involveret på byggepladsen samtidig. Som bygherre har du en pligt til at sørge for, at arbejdet udføres og tilrettelægges hensigtsmæssigt.

Fremtidsfuldmagter – ny lovgivning

Når man når den 3. alder, er der mange der gerne vil sikre at bestemte navngivne personer får fuldmagt til at handle på deres vegne, såfremt de mentalt bliver svækket. Indtil for nylig har der ikke været lovgivet herom. Der har, med andre ord været tale om et ureguleret område, hvor de fleste fuldmagter har været individuelt udformet, tilpasset den enkelte persons forhold.

Her må jeg parkere min bil

Offentlig parkering er når du parkerer din bil hvor politiet og eksempelvis kommunens parkeringsvagter fører kontrol med parkeringer. De vejledninger der regulerer parkeringen findes dels i særlige kommunalvejledninger og overordnet i færdselslovens bestemmelser.

Persondata – 3 ting du skal have styr på

Der er 3 ting din virksomhed skal have styr på fra foråret 2018. 25. maj indføres nye skrappe persondataregler. Det er, næsten, alle virksomheder der omfattes af reglerne, og man risikerer op til 4 % af omsætningen i bøde.

Ændringer til selskabs- og årsregnskabsloven på vej

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen har netop fremsat et nyt lovforslag der vedrører flere ændringer i selskabs- og årsregnskabsloven. Med lovforslaget følger bl.a. en mulighed for at sende kapitalselskaber til tvangsopløsning, hvis disse ikke opfylder kravet om ejerregistrering.

Haveaffald

Hvor og hvornår må man afbrænde haveaffald?

Optælling ved opsigelse efter 120 dages-reglen

Når en medarbejders ansættelseskontrakt indeholder en bestemmelse om 120 dages-reglen, kan en privat arbejdsgiver i de fleste tilfælde opsige medarbejderen med en måneds varsel, hvis medarbejderen har haft mindst 120 sygedage inden for en periode på 12 måneder. Denne regel er indeholdt i funktionærlovens § 5, som foreskriver et særligt opsigelsesvarsel i ovennævnte tilfælde.

Energitilskud til din bolig

Som ejer af en privatbolig har man i dag mulighed for at søge tilskud til energibesparende forbedringer der udføres i boligen.

Ankenævn for feriehusudlejning

Med virkning fra den 1. februar 2016 er der vedtaget nye vedtægter fra ankenævnet. Ankenævnet har fungeret siden 2010.

Nye skærpede krav til brændeovne

Siden 2008 er der løbende blevet stillet strengere og strengere krav til, hvor mange partikler en brændeovn må udlede.

Hvad betyder det at bodele og hvordan foregår det?

Når man indgår ægteskab opstår der det, man juridisk kalder et formuefællesskab mellem ægtefællerne. Mange forbinder formuefællesskabet med, at man så ejer alting sammen, uanset hvem af ægtefællerne, der formelt har navn på aktivet, eller uanset hvem der har skrevet under på gælden. Dette er imidlertid ikke tilfældet.

"Det er bare en småsag"

Hvis du vil have en sag for retten der drejer sig om en værdi under kr. 50.000,-, vil den blive behandlet som en småsag.

Kan jeg blive opsagt, hvis jeg bliver syg?

Sygdom kan man jo ikke ”gøre for”, og det er derfor såkaldt lovligt forfald, hvis du bliver syg og ikke kan udføre dit arbejde. Til gengæld har du pligt til at meddele din arbejdsgiveren, at du er syg. Du er dog ikke forpligtet til at fortælle, hvad du fejler, og heller ikke pligt til på eget initiativ at indsende en lægeerklæring.

Min mor er ved at blive dement - hvad skal jeg være opmærksom på?

Ud over de menneskelige udfordringer, der kan være ved at en af dine nære pårørende er ramt af en demenssygdom, bør I sammen forholde jer til juridiske problematikker, som kan opstå på grund af en demenssygdom.

Ny regler om forkyndelse

Den 1. marts 2017 træder nye regler om forkyndelse i kraft med henblik på at modernisere og effektivisere mulighederne for forkyndelse.

Tinglyst tilbagekøbsret på grunde - hvad gør køber/ejer/andelshaver fremadrettet?

I forbindelse med salg af grunde i perioden 1915-20 indsatte sælger, f.eks. Københavns Kommune, i grundskøderne bestemmelser om, at der skulle tinglyses deklarationer om tilbagekøb i f.eks. 1995, 2025 etc.

Europæiske menneskerettigheder - på tværs

Formålet med denne artikel er at fremhæve eksempler på de mange danske retsområder, som de europæiske menneskerettigheder griber ind i.

3 gode grunde til at omfavne ny markedsføringslov

1. juli 2017, ændres markedsføringsloven, så de erhvervsdrivendes spilleregler, kommer til at ligne resten af EU.

Crowdfunding – et alternativ til traditionel finansiering af din iværksættervirksomhed

Udbredelsen af crowdfunding er fortsat i vækst. Finanseringsformen kan udgøre et reelt alternativ til traditionel finansiering af iværksættervirksomheder. Hvis du overvejer om din virksomhed kan finansieres via crowdfunding, bør du kende de forskellige typer af crowdfunding og forholde dig til, hvilken type der kan passe til din virksomhed.

Kendte forurettede personer uden adgang til beskikkelse af bistandsadvokat i Se & Hør-sagen.

Procesbevillingsnævnet har imidlertid den 24/9/16 givet tilladelse til, at Højesteret får det sidste ord, efter at byret og Landsret har nægtet de forurettede kendte at få beskikket en bistandsadvokat.

Sov i timen - retssikkerhed i straffesag

Højesteret har i vedlagte afgørelse ophævet en 4-2 straffedom efter parternes samstemmende påstande.

Sådan beskattes du ved benyttelse af selskabets feriebolig

Der gælder nogle strikse regler omkring medarbejdere, direktører og hovedaktionærers brug af selskabets ferieboliger. Det er et område der kan medføre en væsentlig beskatning for de pågældende personer.

Har du været udsat for en forbrydelse?

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, så har du ofte krav på at få din egen bistandsadvokat - helt gratis

Fagre nye digitale verden – et tveægget sværd

Teknologiske fremskridt har forsynet alle mennesker med fx internet, Gmail, Hotmail, TripAdvisor, eBay, Amazon, Facebook, Yelp, YouTube, Twitter, Snapshat, Google, ICloud, KeyMe, robotter, EU's GiraffPlus, MantaroBot, Dropbox, apps, mobiltelefoner, hjemmesider og andre digitale redskaber.

Vælg den rigtige entrepriseform

Når du står for at skulle bygge nyt – hvad enten der er tale om et nyt køkken, en ny tilbygning, en ny renovering, et nyt hus, eller måske nye erhvervslokaler – er det vigtigt at vælge den rigtige entrepriseform i samarbejde med din håndværker, således at ansvarsområderne er klar fordelt på forhånd og inden at en potentiel konflikt opstår.

Hvad med pensionen når jeg flytter til Spanien?

Mange klienter er i tvivl om hvad der sker med pensionerne fra Danmark, hvis de flytter til Spanien.

Pensionist med sommerhus i Danmark, pas på efter nytår!

Dansk advokat med speciale i spansk/danske retsforhold, advarer om skattepligt ved helårssommerhuse.

Hvem arver, hvis jeg har glemt at lave testamente for min spanske feriebolig?

De spanske regler er vidt forskellige fra de danske. I Danmark kender alle det at sidde i uskiftet bo, og man forventer at ægtefæller arver hinanden med mindst 50%. Sådan er det slet ikke i Spanien.

Sådan fordeles renteudgifterne mellem ægtefæller

Under ægteskabet kan renteudgifter fradrages hos den ægtefælle, der efter ægteskabslovgivningen hæfter for gælden. Kan det ikke afgøres, hvem der hæfter for gælden, fradrager hver ægtefælle halvdelen af renteudgifterne.

Ledelsesansvaret for årsrapporters rettidige indsendelse

Alle bestyrelsesmedlemmer i et selskab har pligt til personligt og selvstændigt at overholde lovbestemte frister for årsrapporters rettidige indsendelse. De skal aktivt og adækvat følge op herpå inden fristers udløb ellers straffes de med bøde.

Husk testamente hvis du har bolig i Spanien

Mange danskere får en kedelig overraskelse, hvis de ejer feriebolig i Spanien, men ikke har lavet et testamente. Der er stor forskel på den danske og spanske arvelovgivning. Uden et testamente i både Danmark og Spanien, bliver det dyrt og langsommeligt for arvingerne. Med et testamente sikres du og dine arvinger bedst muligt.

Ægtepagten sparer dig ikke for overvejelser omkring testamentet

Mange forventer at ægtepagtens særejebestemmelser er tilstrækkeligt til at sikre, at børnene arver hele særejet - men der er ingen vej udenom et testamente, hvis man vil afskære længstlevende ægtefælle fra at få del i særejet

Børnesager i Retten

Det kan være uoverskueligt og bekymrende at stå over for en børnesag i Retten. Typisk er man ikke kun bekymret på egne, men også på sine børns vegne. I denne artikel får du et kort overblik over en børnesag i Retten.

Disse 3 betingelser skal være opfyldt, når du anmelder en arbejdsskade for sent

Har du været udsat for en arbejdsulykke, skal den anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (der tidligere hed Arbejdsskadestyrelsen). Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tager stilling til om ulykken er omfattet af loven og træffer afgørelse om dit varige mén og erhvervsevnetab. Der tages også stilling til udgifter for sygebehandling og optræning. Bliver ulykken anmeldt for sent, kan det betyde, at du ikke får udbetalt erstatning efter loven.

Hvordan sikrer jeg min virksomhed ved min død?

Når man afgår ved døden bliver alle ens aktiver lukket ned. Det betyder, at hvis du driver virksomhed i personlig form, vil ingen længere kunne tegne virksomheden. Evt. fuldmagter du har givet, falder bort. Det er uheldigt; ansatte kan dermed ikke få løn, banken er lukket for betalinger, også til husleje og vigtige leverandører mv.

Min chef er en idiot!

I takt med at vi efterhånden bruger mere og mere tid på de sociale medier, er vi også begyndt at tilkendegive langt flere af vores meninger til et langt større publikum. Men er der grænser for, hvad du må skrive om chefen og din arbejdsplads på de sociale medier?

"Dieselgate" brød miljøregler i EU og USA

Audi, VW, Seat og Skoda blev af VW usandt og vildledende markedsført "som grønne biler" med "ren diesel" i USA. Der er foreløbigt rejst erstatningskrav på 100 mia kr mod VW i USA.I første halvår 2016 tjente VW til sammenligning 55 mia. kr. Worldwide berører sagen 11 mio biler.

EU redder danskeres testamenter

I Danmark stemte vi i december 2015 nej til et tættere samarbejde med EU. Men I Spanien har de sagt ja til nogle meget fornuftige EU regler, der gør det nemmere at arve. I mange år har danskere mistet store formuer, fordi det var uoverskueligt at håndtere spanske ferieboliger, når en af ejerne afgik ved døden. Men det råder Spaniens regler nu bod på.

Faste udgifter til din feriebolig i Spanien

Mange af vores kunder spørger, hvad det koster at have fast ejendom i Spanien, og nogle virker lidt bekymrede over, om det vil være en for dyr fornøjelse at have sin egen bolig under sydens sol.

Hvad koster det at købe feriebolig i Spanien?

Drømmeboligen i Spanien er fundet, og nu skal der handles, men en bolighandel i Spanien er meget anderledes end i Danmark. Det er nemlig dyrere at købe og sælge en feriebolig i Spanien. Til gengæld er de faste udgifter ved at eje en bolig meget lavere end i Danmark.

Som ny ejer af en virksomhed, skal du være opmærksom på medarbejdernes rettigheder

Som køber af en igangværende virksomhed har man pligt til at indtræde i de eksisterende ansættelseskontrakter og eventuelle overenskomster. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, der er en beskyttelseslov i forhold til lønmodtagere.

Dom i Se&Hør sagen kan medføre et retligt dilemma

Aller A/S, en tidligere nyhedschef samt tidligere redaktionschef tilstod den 25/8/2016, at de alle var skyldige i anklagerne, mens øvrige tiltalte nægter sig skyldige.

Skilsmisse og bolig i Spanien

Det er svært at tro på, men selv ægtepar, der ejer en bolig i Spanien, risikerer at blive skilt. Og hvad sker der så med den spanske bolig?

Faktatjek om det spanske ferieboligmarked

Det er vores mål at luge ud i fordomme og halve sandheder om det spanske boligmarked. Det gøres bedst ved hjælpe af autoriserede statistikker fra de spanske myndigheder.

Pas på med ”Tillykke Danmark" – Kampagner

Danmark har vundet guld i OL! Mange sportsinteresserede markedsføringschefer overvejer lige nu at lave ”Tillykke Danmark”, eller ”Tillykke Blume”-kampagner. Men det bliver dyrt, når man ikke har spurgt om lov.

Skat i Spanien

Mange klienter overvejer at flytte ud af Danmark og bosætte sig permanent i Spanien. De bedste argumenter handler om livskvalitet - mere lys og varme og bedre generel sundhed. Nogle overvejer om det kan betale sig økonomisk at flytte.

Formuefællesskab ved separation eller skilsmisse

Når et par bliver gift, opstår der ved ægteskabets indgåelse formuefællesskab.

Særeje ved separation eller skilsmisse

Har parterne under ægteskabet fraveget det legale udgangspunkt om formuefællesskab og for eksempel har aftalt særeje om hele formuen, har hver part ved separation eller skilsmisse ret til at udtage hele særejet uden at skulle dele med den anden part.

Det skal du være opmærksom på, når der sker et dødsfald

Én af de første ting, som giver anledning til overvejelse ved dødsfald, er naturligvis begravelsen. I langt de fleste tilfælde er dette uproblematisk, idet de nærmeste pårørende bestemmer og sørger for denne, og udgifterne hertil afholdes af boet.

Pas på med at stjæle arbejdsgiverens kunder!

Alle ansatte har en loyalitetspligt såvel under ansættelsen, men også i tre år efter samarbejdets ophør. Det følger af markedsføringslovens § 19.

Domstolene indfører forsøgsordning med digitale civile retssager

Til efteråret gennemføres en forsøgsordning ved udvalgte retter (Retten i Horsens og Vestre Landsret) med henblik på, at sagsbehandlingen i civile retssager fra 2017 gøres digitale ved alle retter.

Aftaler omkring børn skal udformes med stor omhu

Når et par går hver til sit, fortsætter den fælles forældremyndighed over børn uanset forældrenes brud. Forældrene kan dog aftale, at kun én af dem fremover skal have forældremyndigheden. Langt de fleste fortsætter med at have forældremyndigheden fælles. Ved uenighed skal der rettes henvendelse til Statsforvaltningen, der forsøger at hjælpe forældre til enighed. Lykkes det ikke, oversendes sagen til retten.

Arealmangler

Når man køber bolig, er det naturligt at ville have det, som man har betalt for. Dette gælder også for arealet af boligen. Hvis arealangivelsen i købsaftalen er større end det faktiske areal, foreligger der arealmangel.

"Hey Mac, you want a coffee?"

Ikke ifølge EU -domstolens dom den 5/7/2016 - McDonald vinder EU -varemærkesag mod MACCOFFEE

Mangler ved fast ejendom

Investeringen i en fast ejendom er for mange en meget stor investering, og det er derfor afgørende, at der ikke er mangler ved ejendommen, der forrykker de økonomiske forudsætninger man havde til købet.

Refusionsopgørelse

I forbindelse med køb af fast ejendom, skal der, som hovedregel, senest 30 dage efter overtagelsesdagen sædvanligvis udarbejdes en refusionsopgørelse.

Retsfortabende passivitet

Har du fået udført mangelfuldt håndværkerarbejde? Pas på, dit krav kan mistes ved passivitet.

Skøde - Hvad er det?

Ved at få tinglyst et skøde er køber sikret imod sælgers kreditorer og imod forsøg på at sælge boligen igen.

Opløsning af sameje

Det kan være en god ide at oprette en samejeoverenskomst, hvis man ejer noget sammen med andre.

Didi Chuxin og Uber legaliseres i Kina

Didi Chuxin og Uber- samkørselstjeneste (car - haling Apps) er blevet legaliserede i Kina den 28/7/2016 med ikrafttræden til november 2016.

Huslejefastsættelse i erhvervslejemål

Huslejefastsættelse i erhvervslejemål er præget af aftalelovens aftalefrihed. I forbindelse med huslejefastsættelse til markedslejen vil syn og skøn have en afgørende rolle. I forbindelse med et erhvervslejemål er der endvidere mulighed for at regulere husleje både op og ned, således at den kan svare til markedslejen.

Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

Som køber af en fast ejendom har man ret til senest 6 hverdage efter købsaftalens indgåelse at fortryde sit køb. Denne fortrydelsesret fremgår af Forbrugerbeskyttelsesloven. Et af formålene med Forbrugerbeskyttelsesloven er at sikre forbrugere en rimelig og tidssvarende beskyttelse ved aftaler om køb af fast ejendom. En del af denne beskyttelse er sikret ved reglerne om fortrydelsesretten ved køb af fast ejendom.

Konsekvenser af arealmangler ved hussalg

Det anslås af kommunerne, at der ved 20-25 % af landets enfamiliehuse er forskel på deres arealangivelse i BBR og deres faktiske areal. Det er husejerens ansvar at sørge for, at huset er i overensstemmelse med oplysningerne i BBR. Dette kan have stor betydning ved et eventuelt hussalg.

Ulovligt aktionærlån – Hvad gør jeg nu?

For mange ejere af mindre selskaber er det fristende at låne nogle af selskabets penge midlertidigt, hvis privatøkonomien er lidt trængt. Det kaldes ulovlige aktionærlån, og det skal man passe på med!

Klar til generationsskifte – Sådan kan købesummen finansieres

Én af de store udfordringer ved gennemførelse af et virksomhedssalg er finansieringen af købesummen for virksomheden. En løsning kan være at sikre finansieringen af købesummen ved at opdele selskabets aktier i A og B aktier.

Finansiel Leasing - pas på faldgruberne

Finansiel leasing er ofte et økonomisk godt alternativ til køb af driftsmidler i en erhvervsvirksomhed. Men pas på faldgruberne.

Tiltaltes begæring om en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen afvist

4 tiltalte blev frifundet i landsretten for kursmanipulation, men fik afvist deres begæring om en præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen

Lang sagsbehandlingstid kan medføre nedsat straf

I straffesager sker det, at endelig dom trækker ud på grund af politi, anklagemyndighed og domstolene og/ eller på grund af tiltalte, der måske også skifter forsvarer flere gange. Alle straffesager skal fremmes hurtigt og behørigt og afgøres inden rimelig tid. Ellers forspildes straffens præventive effekt.

Underretning - moral og etik eller en by i Rusland

Når forældre skilles og børnene bliver kastebold mellem 2 voksne uden et naturligt og afslappet samarbejde om de små poder, ses der mange modeller til at chikanere den anden part.

Ny Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede kan blive dyr for danske arbejdsgivere

Den 3. juni 2016 blev en ny lov om oprettelse af en Fond for udstationerede vedtaget. Den har til formål at sikre, at lønmodtagere, der udstationeres til Danmark fra et andet EU- eller EØS-land, kan få dækket et løntilgodehavende baseret på en kollektiv overenskomst, som lønmodtagerens arbejdsgiver i udlandet ikke har betalt i overensstemmelse med en afgørelse truffet i det fagretlige system.

Hvornår må en virksomhed registrere skyldnere i RKI?

En registrering i RKI kan have stor betydning, idet registreringen kan medføre, at man bliver afvist, hvis man for eksempel gerne vil låne penge i banken. Det er et stort indgreb at blive registeret i RKI. Derfor er der naturligvis en række betingelser, som skal være opfyldt, når man som kreditor ønsker at registrere en skyldnere i RKI.

Ankestævning afvist på grund af mangel på nye påstande

Højesteret har i juni 2016 stadfæstet Landsrettens afvisning om ankestævning i forældelsessag.

Kan en maveforgiftning være en arbejdsskade?

Ja, det kan det godt. Østre Landsret har netop afgjort, at en ansat, der på tjenesterejse i udlandet, fik en maveforgiftning efter en middag på restaurant, havde pådraget sig en arbejdsskade.

Når det ikke længere er så yndigt – separation eller skilsmisse?

Engang var ægteskabet et mål i sig selv. Var man gift, kunne man få adgang til en lejlighed, leve som et par, stifte familie og indrette sig i tillid til, at sådan skulle det være, indtil døden skilte dem ad.

Pensionister jubler over ny planlov

I starten af juni indgik et bredt flertal en aftale om ændring af planloven; og umiddelbart er der god grund til at glæde sig.

Sådan undgår dine arvinger den høje arveafgift

Hvis du ikke efterlader dig efterkommere (børn, børnebørn mv.), betyder det, at dine arvinger skal betale en langt større afgift af arven til staten (tillægsboafgift på 36,25%)

5 ting du skal være opmærksom på, når du indgår en lejeaftale

Det kan være lidt af en udfordring at finde en lejebolig i forbindelse med studiestart, og det gælder om at holde hovedet koldt, så du ikke går i en fælde, og mister penge når du søger en bolig.

Der er grænser for pressens ytringsfrihed

Det fastslår dom i injuriesag mod Politiken den 21. juni 2016. Byretsdommen bekræfter -atter- at mediernes ytringsfrihed ikke er ubegrænset, uanset emnet i offentliggjorte artikler må antages at have en samfundsmæssig interesse.

Gruppesøgsmål (class actions) har stor succes i udlandet

I Storbritannien og USA ses en række forlig indgået om defekte produkter og misvisende årsrapporter og kvartalsrapporter.

Krav om 5 pct. egen finansiering gælder ikke ved køb af andelsbolig

Siden den 1. november 2015 har køber selv skulle fremskaffe 5 pct. af købesummen ved køb af ejerbolig for at få restfinansieringen i bankerne.

Sværere at få gældssanering, hvis du ikke har afviklet på din gæld

Står du i en vanskelig økonomisk situation, og kunne gældsanering ende med at blive en mulighed? Så er det vigtigt, at du er opmærksom på din hidtidige afvikling af gælden. Ser denne nemlig ikke fornuftigt ud, kan det ende med, at du bliver afskåret muligheden for gældsanering.

Brexit - remain or leave?

Ved et nej har Storbritanien følgende muligheder

Ejerskifteforsikringen – hvordan skal den gribes an?

TV2 bragte i maj måned en udsendelse om, hvordan nogle kunder hos Husejernes Forsikring havde problemer med at få betaling for skader under ejerskifteforsikringen. Udsendelsen afdækkede bl.a., at Husejernes Forsikring havde et ”tæskehold”, der skulle søge at lukke sagerne, ofte ved at forsikringstagerne fik en lavere dækning, end de egentlig havde krav på.

Hvem bestemmer, hvornår du holder sommerferie?

Sommerferien byder på mange oplevelser sammen med familien og vennerne. Du skal dog være opmærksom på, at der gælder visse regler om, hvor du kan placere din ferie.

Hvordan kommer jeg på skødet på min mands hus?

Det er kun min mand, der står registreret som ejer af vores hus. Hvilken betydning har det for mig?

Pas på told og moms, når du handler på internettet

Udviklingen af salget på internettet forsætter med at stige år for år. Men jagten på den billigste vare kan blive dyr i den sidste ende. Når du køber varer uden for EU, skal du nemlig være opmærksom på, at varen kan blive pålagt told, moms og importgebyr.

Sommerferien står for døren – 5 ting, du skal have styr på, hvis du skal på bilferie

Sommeren er højsæson for bilferie. Her er 5 gode råd til dig før din sommerferie:

Højesteret opretholder livstidsstraf til bedstefar, som skød advokat og sårede ex-svigersøn

Højesteret stadfæstede fredag den livstidsdom, som en bedstefar var idømt af landsretten for at have dræbt en advokat og såret sin ex-svigersøn under et fogedretsmøde i Københavns Byret.

Ejeraftaler – hvorfor er de så vigtige?

Er der flere personer eller selskaber der i fællesskab vil drive et kapitalselskab - bør man inden man stifter selskabet, overveje om der skal oprettes en ejeraftale, der fastlægger de interne spilleregler i forbindelse med de beslutninger der træffes i kapitalselskabet således, at man på forhånd er sikker på, hvordan beslutningen i selskabet træffes.

Først kommer idéen, så kommer forretningsplanen!

Alle virksomheder udspringer af en idé og alle virksomheder har et formål, en mission eller en kerneydelse om man vil. Mange virksomhedsejere glemmer imidlertid at udarbejde den forretningsplan, der kan være altafgørende for virksomhedens overlevelsesmuligheder.

Øget offentlig kontrol ved udstationering af lønmodtagere

3. juni 2016 blev EU's håndhævelsesdirektiv om øget sikring af udstationerede lønmodtageres rettigheder vedtaget som lov i Danmark. Håndhævelsesdirektivet og loven indeholder ikke nye rettigheder for udstationerede lønmodtagere.

Principiel afgørelse om bonus til funktionærer

Den 27. maj 2016 traf Sø- og Handelsretten en principiel afgørelse om bonus til funktionærer.

Rettigheder er den største værdi når en virksomhed skal sælges

Maskiner og ejendomme var i mange år den største værdi i danske virksomheder. Der findes modeller til at udregne værdien af disse aktiver. Mere end 80 % af værdien af moderne virksomheder, udgøres imidlertid af immaterielle rettigheder. Der er ingen eksakte metoder til opgørelse af denne værdi, når man vil sælge sin virksomhed. Martin Binzer Lind, foreslår, at du starter et andet sted.

Chok-regning?

Mange forbrugere føler sig snydt, når regningen fra håndværkeren eller mekanikeren kommer. Det skyldes ikke nødvendigvis, at de er blevet snydt, men nok mere, at mange ikke kender principperne for hvordan arbejderne afregnes.

Forældelse i entreprise - Forløbig afbrydelse ved forhandling

Reglerne om forældelse spiller en væsentlig rolle i entrepriseforhold. Manglende kendskab til og/eller manglende iagttagelse af forældelsesreglerne kan få store økonomiske konsekvenser for de involverede parter. Artiklen giver et overordnet overblik over de forældelsesregler, som er væsentlige i entrepriseforhold. Derudover belyses reglerne om afbrydelse og suspension af forældelse med særlig vægt på foreløbig afbrydelse af forældelse på baggrund af forhandlinger mellem parterne.

Kan jeg fratrække tab på et lån til en tidligere samlever?

Ja, det har du kunnet lige siden januar 2010 ifølge kursgevinstlovens § 14. Tab på lån til samlevere, søskende, andre ”ikke-nære” familiemedlemmer og venner kan fradrages. Men..

Hvornår kan udlændinge udvises af Danmark på grund af strafbart forhold?

Højesteret har i 3 domme for nylig forholdt sig til hvornår udlændinge kan udvises af Danmark på grund af strafbart forhold, bl.a. i den såkaldte Levakovic-sag. Sagerne handler grundlæggende om, hvorvidt det vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise de pågældende personer.

Nedre grænse for, hvornår virksomhedsejere kan straffes, hvis udlændinge ses arbejde hos dem

Østre Landsret har i en afgørelse fra december 2015 fastslået, at der er en nedre grænse for, hvornår en erhvervsdrivende kan straffes, hvis det konstateres, at en udlænding hjælper den pågældende.

Vi skal giftes – bør vi oprette ægtepagt?

Når man gifter sig opstår der automatisk fælleseje. Fælleseje betyder, at der ved et skifte i tilfælde af separation, skilsmisse eller død sker en deling af samtlige ægtefællernes aktiver. Det kommer bag på mange, at også aktiver erhvervet forud for ægteskabet skal deles, ligesom mange bliver overraskede over, at den anden ægtefælles gæld også indgår i delingen.

Danmark dømt for ulovlig indirekte forskelsbehandling

I lyset af de seneste dages debat og reaktioner på den skelsættende og principielle dom vil jeg som klager, Biaos, advokat, der har ført klagers sager siden 2003, forsøge at sætte dommen i rette perspektiv.

Varemærker forhindrer Jose Mourinhos ansættelse i Manchester United

Mourinho´s tidligere arbejdsgiver Chelsea FC registrerede Jose Mourinhos navn og underskrift som varemærke. Det er en fornuftig strategi, men det spærrer for at Mourinho kan starte som manager for konkurrenten Manchester United FC.

Så er lov om fremtidsfuldmagter endelig vedtaget!

Det betyder at du fremover, når loven træder i kraft, har mulighed for at oprette en fuldmagt for notaren, hvor du kan bestemme hvem der skal råde på dine vegne, hvis du på et tidspunkt ikke er i stand til det selv.

Din privatøkonomi – sådan kommer du af med gælden

Der er rigtig mange, der af den ene eller anden grund er havnet i en situation, hvor gælden er uoverkommelig, og hvor privatøkonomien er helt håbløs. Det kan skyldes mange forskellige ting såsom skilsmisse, sygdom, konkurs, for stort forbrug eller noget helt andet. Fælles er dog, at hverdagen for mange er en kamp at komme igennem, men der er heldigvis for de fleste en vej tilbage på sporet, hvis man kontakter den rigtige rådgiver.

Lader du dig inspirere af andres design?

Det må du i og for sig også, men bruger du andres design f.eks. på din hjemmeside, bryder du reglerne.

Tysk monopol på sportsvæddemål i modstrid med EU-ret

En tyrkisk statsborger bosat i Tyskland blev anklaget for ulovligt at have formidlet sportsvæddemål, men EU-domstolen fastlog bl.a. at de tyske myndigheders tildelingsprocedurer er fiktiv, og der dermed ikke var hold i anklagen.

Sejr til gældsplagede AB Duegården i Højesteret

Den 11. maj afsagde højesteret endelig en længe ventet kendelse, der giver AB Duegården ret til at blive erklæret konkurs.

Hvis du ejer bolig i Spanien skal du have nyt testamente

Nye regler betyder, at dit spanske hus eller lejlighed bliver dødsbobehandlet efter spanske regler. Det medfører uoverskuelige konsekvenser for enormt mange danskere. Men et kort tillæg til dit testamente sikrer dig.

Jordforurening

Hvad betyder det, at der er registreret forurening på Vidensniveau 1 eller 2?

Øv at glemme testamente hvis du har spansk ejendom

Mange danskere glemmer at lave testamente om deres spanske bolig. Det har ubehagelige konsekvenser.

Ulovligt at bruge andres tekst og billede på hjemmesiden

Mange store og små erhvervsdrivende bliver overrasket, når de får en regning for at have brugt andres tekster og billeder.

Går Adidas i små sko?

Adidas har sagsøgt danske ECCO sko i USA for at krænke Adidas varemærke - de tre striber. Hvad mener du? Bruger ECCO de tre striber? Tror man, at ECCO-skoen er en Adidas sko?

Det er dyrt at få sine penge!

Når dine kunder ikke betaler, kan du ud over rykkergebyrer opkræve udenretlige inddrivelsesomkostninger for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og ind-gåelse af betalingsaftaler (frivilligt forlig) med skyldneren.

Bortvisning af medarbejder – pas på!

Sager omkring bortvisning af medarbejdere bliver jævnligt bedømt af de danske domstole.

Har du taget stilling til, hvad der skal ske med dit digitale liv den dag du dør?

Fredag den 8. april 2016 blev der afholdt konference omkring digital arv på Christiansborg med deltagelse af en række organisationer, politikere og øvrige interessenter. Baggrunden herfor var bl.a. en undersøgelse foretaget af Landsforeningen Liv & Død, der viser, at 48 % af de adspurgte ønsker at tage deres digitale liv med sig i graven. Spørgsmålet er imidlertid på baggrund heraf, om dette ønske bliver efterkommet i praksis.

Hvad sker der når man bortfører sine børn?

Danmark har tiltrådt Haagerkonventionen om børnebortførelser sammen med 48 andre lande. Konventionen er ratificeret ved, at man i Danmark har vedtaget Lov om børnebortførelser. I henhold til denne, er det ulovligt at bringe børn ud af landet, hvis ikke forældremyndighedsindehaverne samtykker heri. Det betyder, har man fælles forældremyndighed, skal begge forældre samtykke i, at barnet kommer ud af landet. Beviset er strengt.

Pas på med ejerskifteforsikringen

Når du køber hus eller sommerhus får du i de fleste tilfælde udleveret en tilstandsrapport og et tilbud på en ejerskifteforsikring. Du skal som huskøber nøje læse tilstandsrapporten. Ejerskifteforsikrngen har en række undtagelser der gør, at den alligevel ikke dækker skjulte fejl og mangler, der opdages i købers ejertid

Separat kloakering – har det noget med mig og min bolig at gøre?

I henhold til Miljølovens § 30 og spildevandsvejledningen (punkt 5.5.2) kan kommunerne kræve, at spildevand fra husholdning og regnvand skal løbe i hver sin kloakledning, og at grundejerne selv skal afholde udgift forbundet hermed for arbejdet på egen grund.

Den nye persondataforordning fra EU – Sådan bliver du klar!

De nye regler kommer til at styrke borgernes rettigheder, men de kommer også til at mindske den administrative byrde for virksomhederne. Det er tiltrængt.

Er det lovpligtigt at udlevere el og vvs-tjek i andelsboliger?

Nej, der er ikke noget lovkrav om el- og vvs-tjek ved salg af andelsbolig! Men det kan være en rigtig god ide, at du som køber stiller krav om modtagelse af begge rapporter.

Hvad er forskellen mellem bopælsforælder og samværsforælder?

Der er mange som tror, at det ikke har den store betydning, om man er bopælsforælder eller samværsforælder, men at det afgørende er, om man har fælles forældremyndighed. Det er ikke helt rigtigt!

Virksomhedsoverdragelse - undgå bøvl med disse populære modeller

I forbindelse med overdragelse af en virksomhed genbruger parterne ofte en gammel kontrakt eller en kontrakt fra nettet - ofte med mange problemer til følge. Men der findes så mange gode modeller for en virksomhedsoverdragelse, som kan spare parterne for mange problemer – og dermed penge.

Hvad betyder det at have fælles eller fuld forældremyndighed?

Forældrene varetager i fællesskab omsorgen for barnet og træffer beslutninger vedr. barnet. Det foregår som regel i fuld fordragelighed, mens parterne bor sammen. Men hvem bestemmer hvis parterne går fra hinanden?

Hjælp til gæld? Akkordordning et godt alternativ til gældssanering

Det kan være svært at erkende, at man har brug for hjælp til sin gæld, men når først det er sket, er næste skridt at finde ud af, hvad den bedste løsning er. Ofte vil svaret være en akkordordning.

Gældssanering – hvad er betingelserne?

Gældssanering er en mulighed for at opnå en samlet ordning med dine kreditorer og i den forbindelse få eftergivet en del eller hele din gæld. Læs her hvilke betingelser der skal være opfyldt.

Gældssanering – hvordan beregnes rådighedsbeløbet?

I forbindelse med ansøgning om gældssanering skal der fremlægges et budget, der kan lægges til grund for vurderingen af, hvorvidt man opfylder betingelserne for en gældssanering.

Ejerforeninger – Ejerlejligheder

Reglerne om ejerforeninger er reguleret i ejerlejlighedsloven.

Foreninger

I foreningsretten skelnes mellem foreninger med økonomiske formål og ideelle foreninger. Der findes i lovgivningen ingen definition af ideelle foreninger. Foreninger der ikke har til formål at skabe et økonomisk overskud til fordeling blandt medlemmerne betegnes som ideelle foreninger. Økonomiske foreninger anvendes ofte om andelsforeninger.

Hvornår står man til rådighed for arbejdsmarkedet?

I dagens aviser kan man læse om Gert Johansen der har mistet retten til at modtage dagpenge, idet han har lejet sin bil ud gennem firmaet GoMore.

Bilist uden dansk kørekort slap for straf i en færdselssag om hans franske kørekort, udstedt efter bilisten var frakendt sit danske kørekort i 5 år.

Legalitetsprincippet om klar og tilstrækkelig hjemmel for straf førte i en højesteretsdom fra 2015 til, at den tiltalte blev frifundet - uanset han efter at være frakendt kørekort i 5 år fra 2004 fik udstedt et fransk kørekort.

Danmark og Den europæiske Menneskeretskonvention i Strasbourg-Domstolens Storkammer på 17 dommere

Et Storkammer på 17 dommere behandlede sagen på ny ved en mundtlig forhandling i Strasbourg den 1/4/2015, hvor advokat (H) Steen Petersen atter procederede sagen, Biao mod Danmark, der omtales i en oversigt over vigtige afgjorte og verserende klagesager mod Danmark.

Må en arbejdsgiver overvåge sine ansatte?

En arbejdsgiver kan med henvisning til sin ledelsesret som udgangspunkt lovligt indføre kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen i form af for eksempel overvågningskameraer.

Pas på med selvfinansiering ved skattefri aktieombytning

I forbindelse med et generationsskifte havde revisor rådgivet senior om en skattefri aktieombytning med en efterfølgende kapitalforhøjelse af junior i driftsselskabet. Revisor blev erstatningsansvarlig over for senior, der fik tilbagekaldt tilladelsen til den skattefri aktieombytning pga. en efterfølgende ulovlig selvfinansiering. Revisor blev dømt til at betale 5 mio. kr. i erstatning til senior. Senior blev beskattet af en aktieavance på ca. 35 mio. kr.

Successen fortsætter: Endnu billigere at få EU varemærke

EU varemærket har altid været en stor succes. Det er billigt at få og det giver en god dækning i hele EU. Tommelfingerreglen har været at hvis man ønsker at markedsføre sit produkt i 3 EU-lande, er det klart den bedste strategi at ansøge om et EU varemærke.

Ulovligt at aftale fratrædelse ved det fyldte 70 år

Efter 1. januar 2016 vil en på forhånd aftalt slutdato være ugyldig og blive betragtet som aldersdis-krimination grundet lovens generelle forbud mod direkte eller indirekte at forskelsbehandle på grund af alder. Arbejdsgivere, der endnu ikke har fået luget ud i ugyldige aftaler, bør gøre det straks. Ellers risikerer de at skulle betale en godtgørelse til den ansatte efter lov om ansættelsesbe-viser.

Hvordan er det lige med officielle helligdage og særlige fridage?

I løbet af en almindelig arbejdsuge arbejder de fleste lønmodtagere 5 hverdage, mens lørdage og søndage er hviledage. Derudover har alle lønmodtagere i hen-hold til Ferieloven ret til at afholde 5 ugers betalt ferie om året. Endelig er der dage, som har status af helligdage. Det er dage, hvor lønmodta-geren har ret til betalt frihed, med mindre andet er aftalt. På engelsk har man betegnelsen ”Public Holidays” altså ”officielle feriedage”, men i Danmark har de officielle helligdage altid fulgt folkekirkens helligdage.

Lever du op til betingelserne for gældssanering?

Har din gæld nået et uoverkommeligt niveau, kan gældssanering måske være løsningen for dig. Der er dog en række betingelser, der først skal være opfyldt.

Skal børnene altid inddrages?

Mange forældre vil naturligt gerne skåne deres børn mod at blive inddraget i en retssag mellem parterne og jeg får ofte spørgsmålet, om vi ikke kan undlade/undgå at barnet skal til en samtale på dommerkontoret i forbindelse med Hovedforhandlingen eller umiddelbart herefter.

Pas på skatten i dødsboer

Et dødsbo er skattefrit, hvis formuen ikke overstiger 2,7 mio. Omvendt er alle boer over 2.7 mio skattepligtige og her SKAL man lave selvangivelse. Der er dog en række frister og regler, man skal være opmærksom på. Så inden du begynder at skifte et dødsbo, kan det være en god idé at tale med en advokat, så du får skiftet på den skattemæssigt mest fornuftige måde

Bytte, bytte købmand og betalingsstrømme

Mere om renteswaps i andelsboligforeninger, anno 2016

Coca Cola kan ikke registrere en flaskeform uden riller som tredimensionalt varemærke

Dette gælder - fastslår EU Domstolen i ny dom - uanset flaskeformen er en videreudvikling af den velkendte colaflaske med riller. Dommen er kulminationen på 2 afslag fra OHIM og Appelkammeret, der begge nægtede registrering pga. manglende og fornødent særpræg.

Konfirmation – Er du bopælsforælder, har du muligvis ret til ekstra bidrag

En bopælsforælder kan som udgangspunkt opnå et særligt konfirmationsbidrag i anledning af, at barnet skal konfirmeres. Bidraget udgør kr. 3.471 i 2016, og svarer til 3 gange normalbidragssats. Beløbet er fradragsberettiget for bidragsbetaler.

Pas på med ”bare” at vælge uskiftet bo.

Hvis din ægtefælle dør, har du ret til at vælge at sidde i uskiftet bo med jeres fælles børn. Ved at sidde i uskiftet bo skal du ikke udbetale arv til jeres børn/børnebørn. Det kan derfor umiddelbart virke som den letteste løsning at sidde i uskiftet bo. Den letteste løsning er dog ikke nødvendigvis den bedste løsning.

Er du sikker på, at din tidsbegrænsede lejekontrakt holder vand?

Flere oplever på et tidspunkt i deres liv, at de ikke kan sælge deres bolig, og måske allerede har købt en ny bolig og derfor ønsker at udleje den hidtidige bolig indtil, den kan sælges igen. Det kan også være, at man via jobbet midlertidigt skal udstationeres i udlandet, og man derfor gerne vil leje sin bolig ud indtil, man kommer tilbage. Udlejningen af boligen for en begrænset periode er imidlertid ikke uden faldgruber, og er begrundelsen for den tidsbegrænsede udlejning ikke ”god nok” risikerer man, at tidsbegrænsningen tilsidesættes af Retten, og at lejeren får ret til at forblive boende i lejemålet.

Deleplatform- virksomheder vinder mere og mere frem: Gomore, Airbnb, Uber m.fl

Taxabranchen og Uber ligger pt. i krig om markedet for erhvervsmæssig persontransport og såkaldt "samkørsel". En udtalelse fra EU Domstolen afventes i Danmark, hvor politiet har sigtet en række Uber chauffører, hvis straffesager også afventer Luxembourg- Domstolens udtalelse. Imens har DI optaget Uber Denmark Software Development ApS i Århus som medlem.

Når dom om advarsel er tilstrækkelig straf

Afhængig af kriminalitetens art og omfang kan strafferettens dommere beslutte, at en tiltalte straffesag skal afgøres med en advarsel - som mildeste sanktion.

Trygt køb af feriebolig i Spanien

Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve får et stigende antal henvendelser fra danskere, der drømmer om feriebolig i Spanien. For mange danskere bliver drømmen til virkelighed, og med den rigtige rådgivning, styrer du uden om faldgruberne.

Ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love - Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner.

Domsmand ikke inhabil i skattestraffesag

Højesteret afsagde 5.9. 2012 en dom, der belyser grænserne for inhabilitet hos domsmænd, der er medlemmer af skatteankenævn, og samtidig deltager som domsmænd i straffesager mod en skatteyder.

Dom vedr. Andelsboligforeningen Klostergaarden under konkurs

Opgivet planlagt huslejeforhøjelse i andelsforening under konkurs var ikke utilbørlig i forhold til Nordea.

Ekspropriationskommissionens -manglende/mangelfulde- habilitet og uvildighed i klagesager vedrørende Metrobyggerierne

Der er rejst berettiget tvivl om, hvorvidt udpegning og sammensætning af ekspropriationskommissionen i sager om ejeres/lejeres erstatningskrav for skader og tab påført ved de 21 Metrobyggerier i København harmonerer fuldstændigt med almindelige retssikkerhedsprincipper om afgørende myndigheders habilitet og "appearance".

En større detaljeringsgrad af interkreditoraftaler må hilses velkommen

Virkningerne af finanskrisen har sat fokus på at rekonstruere/afvikle tidligere tiders investeringsprojekter

EPO i Haag- Bioporto-straffesagen - forbud mod insidertrading.

Kan man som aktionær, der på lovlig måde skaffer sig og får en viden om et aktieselskabs væsentlige patentsag ved den europæiske patentmyndighed (EPO), før oplysninger blev kendt på markedet, straffes?

Er bevilget fri proces eller privat retshjælpsforsikring en garanti for at vinde den civile retssag?

Svaret er nej. Når sagsøger/sagsøgte har opnået fri proces eller retshjælpstilsagn fra sin forsikring, er det udtryk for, at retssagen må anses at blive ført med rette, fordi der er rimelig udsigt til at vinde sagen.

Er blokaderetten også en menneskeret - eller strider den mod Den Europæiske Menneskeretskonvention (EMRK)?

Fagforeningers lovlige - ikke ulovlige fysiske - blokader af erhvervsvirksomheder, der giver deres ansatte en ringere overenskomst, end de ansatte er berettiget til, og indgreb fra og over for arbejdsmarkedet generelt og konkret har altid bragt sindene i kog - hos alle aktører og politikerne.

Er du blevet rådgivet korrekt om dine højrentegarantier i dine pensioner?

Eller er du blandt de ca. 100.000 kunder, der flyttede i utide?

2 vigtige inhabilitetskendelser fra Højesteret

Højesteret har i 2 kendelser (4-1 afgørelser ) fastslået inhabilitet hos Skifterettens dommere i 2 andelsboligforeningers konkurssager.

8 år lang bodelingsretssag i strid med Menneskeretskonventionen (EMRK)

Vestre Landsret har afgjort, at 8 års sagsbehandlingstid var i strid med EMRK, artikel 6 om retssagers afgørelse inden for rimelig tid.

Cibor-rente- og kursmanipulationssager- personsammenfald og interessekonflikter hos sigtede ansatte.

Medierne (2/2014) omtaler sigtede bankansattes mulige dobbeltroller som både Cibor-stillere og aktører i kurshandler med Cibor baserede obligationer.

Gode råd om retssagen

En retssag er ofte langvarig og dyr. Ikke bare økonomisk, men også menneskeligt. Det er psykisk hårdt at føre sag eller være sagsøgt. Her er en oversigt over punkter, hvor du kan hjælpe din advokat og dermed dig selv, hvis du skal igennem en retssag.

Gyldigheden af besøgsrestriktioner på plejehjem - anstaltshjemmel- lovændring 2011 i lov om social service.

Folketingets Ombudsmand afgav 6.7. 2010 et endeligt svar på nære pårørendes klage i april 2008 over en kommunes uvarslede besøgsrestriktion af 28.3.2008 vedrørende deres nære familiemedlem, der var beboer på det konkrete plejehjem.

Bliv og driv, bliv og skriv, eller going concern eller gone concern?

Bag denne overskrift gemmer sig et ofte forekommende dilemma for selskabsorganerne i virksomheder i fx krise, virksomheder med konflikter i ledelsen og i forhold til revisor.

Fakturaer som belåningsobjekter og som alternativ til bankfinansiering af virksomhedsdrift.

En faktura minder om en ultrakort virksomhedsobligation. I USA kommer ca 35 % af virksomhedsfinansiering fra realkredit og banker. I Danmark kommer ca 80 % fra disse kilder og det er kun få danske virksomheder, der finansierer via factoring og salg af deres fakturaer.

Fejl i BBR om boligers arealstørrelser kan koste ejendomssælgere dyrt

Højesteret har afgjort, at sælger var ansvarlig for at have solgt en bolig på 113 m2, uagtet arealet var 95,7 m2. Dette var en væsentlig mangel, og køber havde krav på 50.000 kr. i afslag i købesummen.

Flirting with irrelevance - pass or fail

Lidt om The International Auditing and Assurance Standards Boards (IAASB) internationale syn på revisorerklæringer og revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant.

Fodboldspilleres privatliv-selvmål-ludomani-mediers ytringsfrihed

En landskendt, islandsk, fodboldspiller anlagde sag mod en avis, journalist og redaktør, fordi avisen og dens webudgave havde omtalt hans privatøkonomi og ludomani.

Forbud mod dobbeltstraf

EU- Domstolen præciserer forbuddet mod dobbeltstraf i artikel 50 i EU Charteret om de grundlæggende rettigheder i EU.

For lange sagsbehandlingstider hos det offentlige i strid med Menneskerettighedskonventionen

Det offentlige udsættes for stadig mere kritik, fordi borgernes og virksomhedernes sager ikke behandles og/eller afgøres inden for rimelig tid. Det er især et problem i de personfølsomme sager, f.eks. inden for familieret, socialret og strafferet, hvor ventetid er belastende og frustrerende, psykisk, fysisk og økonomisk. Problemet gælder ikke kun domstolenes restancer, men også råd og nævn, offentlige styrelser og ministerier.

Forlig med aktionærer i Bank of America(BoA) - fusionen med Merril Lynch i 2009

BoA købte i 1/2009 mæglerfirmaet Merril Lynch & Co med egne aktier til en værdi 19 mia. USD.

Forskelsbehandling af ældre skatteydere bosat i og uden for Holland - i strid med EU.

Forskelsbehandling af ældre skatteydere bosat i og uden for Holland - i strid med EU forordning 883/2004 om koordinering af social sikring.

Frakendelse i erhvervsstraffesager af domfældtes ret til at være direktør eller bestyrelsesmedlem i erhvervsdrivende virksomheder i Danmark og i udlandet.

I de såkaldte "selskabstømmersager" blev flere af de strafferetligt dømte tiltalte også frakendt rette til at være direktør eller bestyrelsesmedlem i et erhvervsdrivende A/S eller ApS i en længere periode eller indtil videre.

Frifindelse af bank for rådgivningsansvar ved udstedelse af garanti i internationale samhandelsforhold (standby letter of credit).

Med dommerstemmerne 3-2 frifandt Højesteret den 13.3.2012 Danske Bank for rådgiveransvar ved at udstede en "remburs" overfor en dansk erhvervskundes samhandelspartners bank i Hongkong. Den danske virksomhed drev virksomhed med import af modestrikvarer fra Fjernøsten.

Fyldestgørende bankrådgivning til kunder om variabelt forrentet flexlån contra omlægning til fastforrentet lån?

Flexlån har variabel - og fortsat lav - rente. En sammenligning af de 2 lånetyper viser således ubestridt, at flexlånere har siddet billigere i deres ejendomme i forhold til ejere med fast forrentede lån.

Får nyskabelsen i dansk selskabsret, tilsynsrådene, nogen praktisk betydning ved den nye selskabslovs ikrafttræden?

Det danske corporate goverrnance kodeks om risikostyring - soft law. Den nye selskabslov (SL), hvoraf dele blev sat i kraft 18.1.2010, samler i 375 paragraffer de hidtidige love om ApS og A/S i een lov.

Puma vinder Fashion-sag

Puma vandt for nyligt en sag om beskyttelse af Pumas katte-mærke, selvom konkurrenten havde haft held med at overbevise EU-varemærkemyndigheden om, at deres varemærke ikke kunne forveksles med Pumas.

Iværksætterselskaber og Holdingselskaber til den nystartede virksomhed

Et iværksætterselskab er at sammenligne med et anpartsselskab med undtagelser. Indskudskapitalen i et iværksætterselskab kan være 1 kr. og man kan ikke udlodde udbytte fra IVS. Man skal spare 25 % af overskuddet op i iværksætterselskabet indtil man har nået kr. 50.000 i kapital.

Benytter du dig af kontantbetalinger ved køb og salg af dine varer, så pas på!

Med henblik på at forhindre sort arbejde og hvidvask er der nemlig indført store økonomiske konsekvenser i lovgivningen såfremt der betales med kontanter. Reglerne har både konsekvenser for køber og sælger, og en overtrædelse af reglerne kan medføre store bøder.

Nye regler om ansættelsesklausuler pr 1. januar 2016

Den 1. januar 2016 trådte nye regler om ansættelsesklausuler i kraft. De nye regler betyder, at der ikke længere gyldigt kan indgås konkurrence- og kundeklausuler, medmindre de opfylder nogle specifikke krav i den nye lov.

Pandora frifundet 23/02/2016 i straffesag

Pandora A/S blev i februar 2016 frifundet af Landsretten i en straffesag om overtrædelse af værdipapirhandelslovens bestemmelse i 27, stk. 1.

Udsættelse af lejer

Hvis en lejer ikke betaler husleje eller lejemålet opsiges af andre årsager, og uden at lejer fraflytter, vil det være nødvendigt at få foretaget en egentlig udsættelse af lejeren.

De får medspil, modspil - og samspil.

Derfor skal du ikke undlade at tale med din rådgiver og advokat regelmæssigt.

Den europæiske Menneskerettigheds-konvention (EMK) møder nordisk erstatningsret.

I begyndelsen af 2000 aktualiseredes spørgsmålet om, hvorvidt man på grundlag af EMK kunne kræve erstatning for menneskeretskrænkelser ved nationale domstole, hvis der fx ikke kunne rejses krav på andet grundlag end Konventionen.

Anklagemyndighedens ukendskab til gældende EU ret - erstatning til frifundne tiltalte

Vestre Landsret afsagde 12/2/2016 en vigtig dom om erstatning til frifundne tiltalte, jf. Retsplejelovens kapitel 93 a. De tiltalte var danske EU- arbejdstagere, bosat i Tyskland, og med arbejde i Danmark og deres 3 børn, som gik i danske skoler (folke- og friskoler). De havde tilmeldt deres børn på dansk folkeregisteradresse i et hus, købt af børnenes forældre.

Har I taget stilling til sommerferie? Ellers er det ved at være oppe over

Har I mine, dine og/eller vores børn, så er det ofte et større puslespil, som skal gå op i forbindelse med ferieplanlægningen. Selv om vi kun er i februar måned, er det faktisk ved at være oppe over, hvis man skal have styr på sin sommerferie.

Husk at restferie skal afholdes inden 30. april!

Har du ferie til gode, er det nu, du skal aftale afvikling af den sidste ferie med din chef, og så kan du bestille påskeferien med ungerne – eller cykelturen til Mallorca med gutterne.

Nye krav til boligkøbernes økonomi

1. november 2015 trådte boligmarkedets nye 5% regel i kraft, og fra da af skulle alle boligkøbere selv finansiere fem procent af boligprisen. Initiativet blev taget for at lægge en dæmper på de stigende priser på boligmarkedet i storbyerne og dermed et forsøg på at forebygge en ny boligboble i Danmark.

Kan du få udgiften til hjemtransport dækket, hvis du bliver syg på ferien?

Hvis du bliver ramt af sygdom under din ferie, skal du være opmærksom på hvem der skal afholde udgifter i forbindelse med hjemtransport. Hjemtransport kan ofte være en meget dyr fornøjelse; og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i dine forsikringer mv. inden du tager afsted. Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke udgifter til hjemtransport.

Hvordan fastlægges en fair balance mellem kollektive interesser ved offentlige anlægsarbejder - fx Metro- byggerierne - og borgeres og virksomhedernes private individinteresser?

1. De verserende naboklagesager (august 2013) i Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN) vedrørende miljø- og helbredsgener for de mange naboer til de 21 Metrobyggerier dokumenterer klart konflikten mellem kollektive hensyn og virksomheders og borgeres ret til ikke at få deres hverdag og arbejdsliv ødelagt ved uafbalancerede, uproportionale, samt meget indgribende, intensive og følelige nabogener.

Hvor flexibel er du, pantekreditor og din ejendom?

- om muligheder for forlængelse af Flex 1 lån m.

Hvorfor gives fri proces ikke til anke af en tabt civil byretssag?

Fri proces nægtes ofte til at anke en tabt civil sag med fri proces.

Ikke ansvar for hensigserklæring i årsberetning om opfyldelse af selskabets gæld

Ejerne af aktiekapitalen i et selskab havde afgivet en erklæring i Selskabets årsberetning for 1998/1999 om, at Selskabets bestyrelse og ejere vil sørge for den nødvendige kapital til selskabets fortsatte drift og fremadrettede udvikling.

Island ikke forpligtet til at betale 30 mia. kr. tilbage

Island er ikke forpligtet til at betale 30 mia. kr. tilbage til 350.000 kunder i Storbritannien og Holland efter netbanken, Icesaves, økonomiske sammenbrud i 2008.

Journalisters skjulte optagelser i privat hjem

Journalisters skjulte optagelser i privat hjem for at afdække ulovlig handel med hunde godkendt af Højesteret i 3-2 dom.

Husk persondataloven

- ved f.eks. evt. overvågning af ansatte, whistleblowerordninger og personlighedstester. Personlighedstester må kun iværksættes, når Datatilsynet har sagt god herfor, fordi virksomheder registrerer personfølsomme oplysninger ved disse tests.

Hvad betyder det, at en afsagt dom er med dissens?

Både i civile retssager og i straffesager ses undertiden domme, hvor en eller flere dommere som mindretal har afgivet deres mening om dommens udfald, der afviger fra, hvad flertallet af dommere er nået frem til.

Hvad er en "bailout" ?

Bail Out ses ofte anvendt under finanskriserne siden 2007, herunder subprime loan krisen på ejendomsmarkedet i USA og ved Regeringens redningspakker til forskellige låneinstitutioner, Fannie Mae, Freddie Mac (USD 200 billion) og fx AIG, som ansås for "too big and too global" og derfor blev reddet af Staten.

Hvad er retssikkerhed for borgere og erhvervsvirksomheder?

Retssikkerhed er ikke et entydigt begreb. Man taler ofte om hjemmels- eller legalitetskravet i det materielle retssikkerhedsbegreb som betingelse for at foretage myndighedsindgreb, f.eks. kontrolbesøg.

Hvad gør jeg som boligejer, når min grund er forurenet?

Jordforureningsloven (JFL) fra 2000 pålægger regionerne at kortlægge ejendomme på vidensniveau 2, når der er en høj grad af sikkerhed for forurening og risiko for helbred ved mere følsom arealanvendelse, og/hvis drikkevandsressourcer er truede.

Hvilke retlige reaktionsmuligheder har private investorer?

Hvilke retlige reaktionsmuligheder har private investorer, som efter investering i 10 mands kommanditselskabs (K/S) projekter om udbud af f.eks. fast ejendom og skibe opdager, at investeringsprospekter er urigtige og/eller vildledende?

Læs årsrapportene grundigt, før du investerer!

Som privat investor løber man altid en risiko ved at investere i virksomheder- med eller uden professionel rådgivning.

Ledelse og revisor

Vi sætter atter fokus på de 3 selskabsorganers ansvar: Direktør, bestyrelse og revisor i aktieselskaber. De 3 selskabsorganers funktion og ansvar og deres indbyrdes rollefordeling har betydning for forståelsen af, hvad de hver især faktisk og retligt kan blive/selv gøre sig bekendt løbende med under deres normale arbejde.

Sagen er Bøf- "Jensens" som varemærke og forretningskendetegn

Højesteret fandt i dom af 19/9/2014, at Jensens Fiskerestaurant i Sæby ikke måtte bruge navnet "Jensens" i sin firmabetegnelse, som varemærke eller i sin markedsføring. Det var forveksleligt med "Jensens Bøfhus."

Sagkyndige i retsplejen - Sø- og Handelsretten - Højesteret - ændring af domme

Medierne omtaler (august 2014) hvilke procenter, der kan udledes af diverse statistikker for ændring af landsretters og Sø- og Handelsrettens domme i landets øverste domstol, Højesteret.

Salg af finansielle instrumenter til forbrugere i Norge.

Den norske Højesteret har i Rt.2012.355 fundet en sådan salgsaftale gyldig, uanset der kunne rejses tvivl om uvildigheden og boniteten af en banks investeringsrådgivning. Flertallet på 4 af 5 dommere inddrog ikke øvrige ugyldighedsregler, værdipapirhandelsrettens krav om god forretningsskik og direktivet om om urimelige vilkår i forbrugeraftaler. Man anvendte alene aftalelovens paragraf  36 på 2 aftaler om lånefinansierede investeringer i indeksobligationer.

Selskabers, ledelsers og aktionærers menneskeretsbeskyttelse.

Den europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev 1/7/1992 en væsentlig bestanddel af dansk ret. Menneskeretsdomstolen i Strasbourg (EMD) fortolker EMRK med tillægsprotokoller dynamisk, i nutidens lys for at sikre effektiv gennemførelse af rettighederne. På EU plan spiller Char-teret om Grundlæggende Rettigheder også en vigtig rolle, men behandles ikke her.

"Simple" kommuneswaps, valutaspekulation, risikoafdækning og kommuneansvar.

Swap aftaler kan konkret være fornuftige, hvis en kommune vil holde sine renteudgifter nede og samtidig gardere sig mod for store udsving i løbende betalinger.

Skadelidtes erstatningskrav i straffesager - adhæsionsproces

Skadelidte eller offeret for en forbrydelse kan undertiden selv via anklager eller i visse typer af straffesager med professionel hjælp fra sin beskikkede bistandsadvokat opgøre sit erstatningskrav under straffesagen mod tiltalte.

Skærpes bestyrelsesansvaret og/eller krav og indhold af bestyrelsesarbejdet?

Bankkriserne i Danmark, sammenholdt med boligboblen, konkurser og kreditstramninger, og den fortsatte recession stiller storeckrav til virksomheders bestyrelser og direktører.

Skal al appeladgang ved domstolene afskæres/begrænses i civile retssager i fremtiden?

Hvor går den fair balance mellem civile appellanters retssikkerhed og hensynet til ikke at overbelaste retssystemet med "ikke vigtige" og "ikke principielle" (kværulant) retssager.

SKAT: Henstand med indregning af restskat - kildeskattelovens § 73 D

Afslag på henstand til kontanthjælpsmodtager med betaling af restskat for 2011, indregnet i forskudsskat for 2013, evt. også i strid med Grundlovens p. 75, stk. 2.

SKAT's fejlagtige vurderinger af grundværdier

Konsekvenser for boligejere af Skats forkerte og u proportionale ejendomsvurderinger - stigning på 49 % eller mere fra 2009 til 2011- tilbagekøbsservitutter - frikøb - forbud mod ejendomsavance.

Spin: Centralt vidne sigtet i Skattekommissionssagen- forbud mod ulovlig selvinkrimering og udsigt til en retfærdig rettergang?

Den tidligere spindoktor er nu sigtet på et tidspunkt, hvor han som ikke sigtet har forklaret sig for undersøgelseskommissionen i skattelækagesagen, og senere skal afgive forklaring igen om relaterede forhold.

Tinglyste tilskudsdeklarationer fra 1923 giver problemer for Andelsboligforeninger i København og Omegn

Deklarationen var lyst på andelsforeningens ejendom som betingelse for at modtage kommunalt tilskud til opførelse af boliger til sociale formål.

Forbud mod fortjeneste ved andelsboligsalg skabte store problemer i 2014

A/B Grøndalsvænge har været genstand for intensiv medieomtale i 2014. Baggrunden er åbenbart, at en landinspektør i vistnok 2012/2013 i forbindelse med overvejelser om omdannelse af A/B Grøndalsvænge til ejerforening opdagede ikke aflyste avance-servitutter i selve grundskøderne fra 1915 ff

5 råd til at undgå konkurs med din enkeltmands-virksomhed

I 2015 var 58% af de virksomheder, som gik konkurs, virksomheder uden ansatte, mens 36% havde 0-9 ansatte og 6% ramte virksomheder med 10 ansatte eller derover. [Kilde: Danmarks statistik]

Sådan skal advokatforbeholdet lyde

Lovgiver har valgt, at du som køber har en fortrydelsesret, hvis du fortryder dit køb, efter du og sælger har skrevet under på købsaftalen. Hvis du vil undgå, at betale 1% af købesummen til køber, skal du dog sørge for at få et advokatforbehold inkluderet i købsaftalen

Hvad betyder konkurskarantæne?

I tilfælde af at en virksomhed går konkurs, har kurator pligt til at vurdere, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne. Men hvad betyder det, og hvilke konsekvenser får det, hvis en person idømmes konkurskarantæne?

Tjek økonomien, når du køber andelsbolig

Når du køber en andelsbolig, køber du medlemsskab af en andelsboligforening og får brugsret til en konkret bolig. Det er derfor vigtigt at undersøge de regler og vilkår, der gælder for andelsboligforeningen.

Tusindevis af borgere burde formentlig anmode om genoptagelse af deres sygedagpenge-sag!

Efter Ankestyrelsens principafgørelse 91-15, vil en lang række borgere have ret til genoptagelse af deres sygedagpengesag, idet praksis om tidspunktet for standsning af udbetaling af syge-dagpenge er ændret.

Konkurskarantæne, NEJ TAK!

Vestre Landsret har i medio januar frifundet en direktør, da direktøren ikke havde udvist groft uforsvarlig forretningsførelse.

Betydningen af børnesagkyndige undersøgelser

I retssager om ophævelse af fælles forældremyndighed eller sager om et barns fremtidige bopæl ved forældrenes ophævelse af parforholdet, fastsætter Forældreansvarsloven, at barnets perspektiv skal belyses. Dette kan ske ved samtale med barnet, børnesagkyndig undersøgelse eller på anden måde, der belyser barnets perspektiv.

Kan man altid anvende sit eget navn som forretningskendetegn?

Personnavne udgør, hvad man kalder ”naturlige varemærker”. Man kan anvende sit personnavn som varemærke, d.v.s. som kommercielt kendetegn for sine varer og tjenesteydelser. I mange brancher ses netop, at ejeren navn også er firmanavn.

Arealmangler ved køb af fast ejendom

Når man som privatperson sælger sin bolig, hæfter man som udgangspunkt for eventuelle fejl eller mangler i 10 år. Det vil sige, at man som boligsælger kan risikere, at køberen inden for 10 år efter overtagelsen af boligen rejser et mangelskrav. Køber skal dog rejse kravet senest 3 år fra det tidspunkt, køber bliver bekendt med fejlen eller manglen.

Hvad gør man, når der er fejl i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten?

Når man køber et hus, hvor sælger har udarbejdet tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt tilbudt at betale mindst halvdelen af købers udgift til en ejerskifteforsikring, er sælger som udgangspunkt fri for sit ansvar for eventuelle mangler ved ejendommen i forhold til køberen. Er der mangler ved tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten, er det som udgangspunkt den byggesagkyndige, som har lavet rapporten, der bærer ansvaret over for køberen.

Ny lov: Driver du webshop, skal du lægge dette link på din side - ellers risikerer du bøde

Det kommer som en overraskelse for mange erhvervsdrivende, at de bryder loven, hvis de ikke linker fra egen hjemmeside til Online Dispute Resolutions hjemmeside.

Pas på værdiansættelsen af aktiver i dødsboer; bagefter kan det være svært at ændre

Når man skal afslutte et dødsbo skal man lave en opgørelse over afdødes aktiver og passiver og der skal man holde ”tungen lige i munden”, for en forkert værdiansættelse kan senere være svær eller i nogle tilfælde umulig at ændre.

Socialdemokraternes forslag om at ændre på måden at behandle skilsmisse på – er det en god eller dårlig idé?

Socialdemokraterne har netop forslået, at man reviderer hele den processuelle side af en skilsmisse. Det er en rigtig god ide, hvis du spørger mig.

Er din gæld forældet, eller har kreditor afbrudt forældelsen?

Det er kreditor, der skal bevise, at forældelsen er afbrudt. Forældelsesloven opererer med 3 forskellige forældelsesfrister – 3, 5 eller 10 år. Fristen afhænger af, hvad det er for et krav, din gæld vedrører.

Går arven til den, som du havde i tankerne?

Opretter man ikke et testamente fordeles arven efter bestemmelserne i arveloven, og det kan betyde, at arven går til andre en den, som afdøde måske havde tænkt sig skulle arve. Derfor er det altid en god ide, at oprette et testamente, så der tages stilling til fordeling af arven.

Hvad kan udlejer stille op, hvis lejer misligholder lejemålet?

Når der indgås en lejeaftale mellem udlejer og lejer om et lejemål, følger der særlige forpligtelser for lejeren i forhold til lejemålet. I mange tilfælde har udlejeren pålagt lejeren at vedligeholde lejemålet indvendigt med pligt til maling, hvidtning og tapetsering af lejemålet samt anden vedligeholdelse af lejemålet.

4 ting, I skal have styr på, når I skal separeres

Om det er fordi man bruger mange timer sammen hen over julen, eller det er fordi man har besluttet sig før, men ”lige tager julen med” før man gør alvor af det, vides ikke, men uanset hvad årsagen er, så ser vi et boom og en højsæson for skilsmisser efter jul.

Vidnetestamente - den næstbedste løsning

Hos Ret&Råd oplever vi desværre for ofte, at testamente oprettes for sent i livet. I nogle tilfælde er det først, når en person er dødeligt syg, at vedkommende får taget sig sammen til at få oprettet testamentet. Det er synd, for indimellem når man simpelt hen ikke at få det oprettet.

Tvangsadoption

En lovændring i adoptionsloven har lettet kommunernes adgang til at foretage bortadoptioner af udsatte børn.

Hvem skal afgøre uoverensstemmelser i kontrakten?

I erhvervslivet indgås der dagligt et stort antal kontrakter mellem virksomheder omkring leverancer om alt fra lejemål til køb og salg af varer. Disse kontrakter indeholder forpligtelser og rettigheder for hver part. Overholder en part ikke kontrakten, er det kontraktbrud. Er andet ikke aftalt, er det de almindelige domstole, som afgør uoverensstemmelser, men der findes også andre måder at afgøre uoverensstemmelser på.

Undgå at blive idømt konkurskarantæne

Den 01.01.2014 trådte reglerne om konkurskarantæne i kraft, hvorefter en direktør eller ledel-sen kan pålægges konkurskarantæne, såfremt det kan lægges til grund, at der er udvist groft uforsvarlig forretningsførelse jf. konkurslovens § 157.

Har du brug for et testamente?

For mange af os, er døden noget vi helst ikke taler om, og noget vi håber kun sker for andre. I sær hvis vi taler med yngre mennesker. Ikke desto mindre ved vi jo godt, at det nok rammer os alle, og for nogen af os, i ”utide”. Rigtig mange har ikke oprettet testamente og det kan blive fatalt; ikke for os selv, men for vores efterladte.

Selvstændige erhvervsdrivende har også ret til dagpenge og efterløn

Som rådgiver for selvstændigt erhvervsdrivende, der planlægger afståelse af virksomhed, har det i mange år været grænseoverskridende at opleve dagpengesystemets manglende forståelse for de selvstændiges særlige udfordringer med at gennemføre et ophør udenom en konkurs. Systemet har ikke været indrettet med en erkendelse af, at selvstændigt erhvervsdrivende ofte er indrettet i egne lokaler, der ikke kan opsiges lige så nemt som en almindelig funktionæraftale.

Ejendomme med hjemfaldspligt slipper for skattesmæk

Københavnske ejendomme med hjemfaldspligt eller tilbagekøbsret for Københavns Kommune slipper nu for skattesmæk ved vedtagelse af nye lokalplaner.

Kan man blive straffet 2 gange for den samme forbrydelse?

Virksomheders rettigheder efter EU Charteret om grundlæggende rettigheder - EU dom i C c 617/10- dom 26/2/2013- Hans Åkerberg Fransson- straffesag om skattesvig - dobbelt straf.

Hvad betyder Hovedstadens kommende letbane Ishøj - Lundtofte for netop din private bolig og som nabo til Banen?

En del ejendomme må forventes eksproprieret mod erstatning. Men erstatning er ikke altid "fuld" erstatning. Hvorfor og hvad gør ejer så?

Fejl i SKATs IT system udskyder forældelse af gæld til det offentlige

Hvis du har gæld til det offentlige, betyder en ny lov, at din gæld tidligst foræl-des den 20. november 2021. Loven er blevet indført som følge af de alvorlige fejl i SKATs it system, der fik myndighederne til at suspendere al inddrivelse af gæld i september 2015.

Skal sommerhuset overdrages til børnene?

Mange vælger i levende live at overdrage sommerhuset til børnene til den offentlige vurdering minus 15 %- typisk også således, at købesummen erlægges med et gældsbrev som eventuelt løbende nedskrives via årlige gaver. Ønsket med konstruktionen er dels at overdrage sommerhuset billigt til næste generation, dels at spare afgift.

Menneskeretskrænkelser skal afgøres i Danmark – ikke Strasbourg

Danmark mangler regler, hvorefter der nationalt kan gives fornøden økonomisk og ikke økonomisk oprejsning til personer og virksomheder, hvis civile sager har taget for lang tid i retssystemet.

Menneskerettigheder i familieretten - en (delvis) ukendt by i Rusland?

EMRK, art. 8 og Børnekonventionens art. 3 og art. 12 spiller oftest sammen med familieretten.

Menneskerettighedsbeskyttelsen i Danmark i henhold til den europæiske menneskerettighedskonvention (EMRK)

Friheds- og menneskerettigheder får stadig større betydning for borgere, myndigheder og erhvervsvirksomheder i Danmark.

Menneskerettighedskonventionens (EMRK) betydning for sociale rettigheder

EMRK indeholder ikke egentlige sociale rettigheder om f.eks. ret til arbejde eller forsørgelse.

Metrobyggeriers nabostøj og andre miljøgener

Hvordan står ejere, andelshavere, lejere juridisk og økonomisk -  nu og i fremtiden?

Metrobyggeriet - Private beboeres og erhvervsdrivendes muligheder for erstatning

Metrobyggeriet i København de næste år – Private beboeres og erhvervsdrivendes muligheder for at få erstatning for naboulemper, omsætningstab m.m.

Folkeafstemningen om retsforbeholdet

På torsdag stemmer Danmark om vores EU retsforbehold. Men hvad stemmer vi egentlig om?

Av, av, av - pas på med selv at overdrage din virksomhed

Nogle tror at tidligere anvendte kontrakter kan genbruges når de skal sælge deres virksomhed. Lad være med at genbruge gamle kontrakter.

Har du styr på dine salgs- og leveringsbetingelser?

Det er vigtigt at sikre sig, at salgs- og leveringsbetingelser overholder lovgivningen, at de er formuleret i et forståeligt sprog og, at det kan dokumenteres, og at salgs- og leveringsbetingelser har været gjort tilgængelige for aftalepartneren på tidspunktet for indgåelse af en aftale. Mange erhvervsdrivende forsømmer at opdatere deres salgs- og leveringsbetingelser løbende. Det er dumt!

Udenlandske banker betaler store bøder for rentemanipulation

"In modern banking cheating can be automated- Heads I winn, tails you lose." Sådan lyder overskrift på Brooke Masters artikel i Financial Times den 21/11/2015.

Selskabsloven ændres… igen!

Selskabsloven er på vej til at blive ændret igen. Et forslag om at der fremover skal foretages registrering af reelle ejere i selskaber og andre tilsvarende juridiske personer, har således netop været sendt i høring og forventes vedtaget inden nytår.

Gør ikke dig selv til falskner

Undgå pletter på straffeattesten - brug ikke andres NemID - heller ikke selvom du har fået lov. Der er selvfølgelig ikke noget i vejen for, at du sidder ved siden af og hjælper et familiemedlem med at bruge sin NemID. Men måske har du et ældre familiemedlem eller en ægtefælle, som har udleveret sin NemID og kodekort til dig, således at du – uden at den pågældende selv er til stede og aktivt deltager i transaktionerne - kan overføre penge, betale regninger, ændre forskudsregistreringen eller måske ligefrem kan signere et vigtigt dokument fra banken eller tinglysningen?

Håndværkerfradraget gælder også for lejere

De fleste, der har hørt om håndværkerfradraget, ved, at fradraget kan anvendes af boligejere til istandsættelse af boligen således, at man kan få fradrag for en del af arbejdslønnen til håndværkeren. Til gengæld er det ikke alle, der ved, at håndværkerfradraget også er relevant for de mange lejere, der skal have istandsat deres bolig f.eks. i forbindelse med fraflytning.

Risikerer man at hæfte for afdødes gæld, når man arver?

Der er ofte stor usikkerhed om, hvordan man skal forholde sig, hvis en person i ens familie dør, og man skal arve vedkommende.

Forurening i byzone

Alle ejendomme beliggende i byzonen er i dag klassificeret som ”lettere forurenet”. Det er ikke noget, du som køber sædvanligvis skal være bekymret for.

Hvordan beskattes fratrædelsesgodtgørelse?

Der gælder en særlige lempelige beskatning af fratrædelsesgodtgørelse efter ligningslovens § 7u. Det særlige fradrag på 8.000 kr. bliver dog mindre og mindre værd, da der ikke automatisk sker nogen prisregulering af bundfradraget.

Erstatning for det offentliges arealreservationer og transportkorridorer - Hvorfor, hvordan, hvornår? Er alle myndighedsindgreb erstatningsfrie?

Mange ejendomsejerne berøres føleligt og intensivt af det offentliges anførte arealreservationer til senere anlæg af fx veje, jernbaner mv. Sådanne ikke tinglyste reservationer gælder i 10 år og kan forlænges i 10 år derefter og så videre.

Nye skatteregler for udlejning af sommerhuse og fritidsboliger

Sommeren står for døren, og mange sommerhusejere har formentlig allerede indgået aftaler om udlejning af sommerhuset til gæster fra ind- og udland i de kommende måneder. Både for nye og gamle sommerhusejere kan udlejning give en ekstra indtægt, som kan være med til at dække udgifterne ved at eje sommerhuset og forsøde tilværelsen.

Mediation - Et alternativ til retssager

En retssag er normalt langvarig og dyr. Ikke bare økonomisk, men også menneskeligt. Det er psykisk hårdt at føre sag eller være sagsøgt. Derfor kan vi anbefale dig at overveje at få løst uoverensstemmelsen ved mediation

Menneskeretsdomstolen på afveje med sin dynamiske fortolkningsstil?

Jacob Mchangama, chefjurist hos Cepos, havde den 19.2.2009 en kronik i Berlingske med titlen: International Domstol tager magten. Han foreslår bl.a., at medlemslandene bør vedtage en tillægsprotokol, der lægger en kraftig dæmper på Strasbourg Domstolens (EMD) dynamiske fortolkningsstil: Domstolen skal i fremtiden kun holde sig til en ren ordlydsfortolkning.

Så stor må julegaven til dine medarbejdere være

Det er ikke ligegyldigt, hvor stor julegaven til dine medarbejdere er i hvert fald ikke, hvis de skal undgå at blive beskattet af gaven

OL-deltagere skal passe på med OL-reklamer

OL-atleter er eftertragtede som reklamesøjler for virksomheder, og atleterne har behov for reklamekontrakter, for at få mulighed for at sikre sig optimal forberedelse. Hvis du som atlet har planer om at indgå sponsoraftaler, så pas på.