Vidste du, at du som lønmodtager ofte kan trække dine advokatudgifter fra?

Hvis du overvejer at køre en sag mod din arbejdsgiver, skal du typisk have pengene op af lommen selv, da du ikke kan få retshjælpsdækning fra forsikringen. Men vidste du, at du ofte kan trække en stor del af advokatudgifterne fra på din selvangivelse? Det gør økonomien en del mere overkommelig.

Du har en stærk sag, men hvad med pengene?

Du står i en situation hvor du er blevet opsagt eller måske endda bortvist, uden at din arbejdsgiver har haft en god grund. Eller måske nægter din arbejdsgiver at udbetale den bonus eller den løn du har til gode. Du vil derfor gerne have hjælp til at få en godtgørelse for usaglig afskedigelse, eller til at få den løn du mangler.

Du er ikke medlem af en fagforening og kontakter en advokat. Advokaten fortæller dig hvad din sag har af stærke og svage sider, og du vælger at køre en sag mod din arbejdsgiver. Du har en retshjælpsforsikring under din indboforsikring, men den dækker ikke tvister omkring ansættelsesforhold. Med mindre din indkomst har været meget lav, kan du heller ikke få fri proces, hvor staten betaler for dig.

Så du skal selv have pengene op af lommen.

Når du står i en situation hvor man ikke længere får løn, kan det være en stor mundfuld at turde afsætte et større beløb til at føre sag for. Men hvad mange ikke ved er, at i sager omkring dit ansættelsesforhold kan du fratrække en stor del af dine advokatudgifter på din selvangivelse til SKAT. Det betyder, at du slipper for at betale skat af en tilsvarende stor del af din indkomst i det år, du har udgiften til advokaten.

Hvorfor kan jeg trække noget fra?

Hvorfor kan man overhovedet trække advokatudgifter fra i ansættelsessager? Det kan du, fordi der i § 6, stk. 1 i vores statsskattelov fra 1922 står, at man kan fradrage udgifter der er anvendt til at ”erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten”.

Hvad betyder det i kroner og øre, at jeg kan trække mine advokatudgifter fra?

SKAT oplyser, at advokatudgifterne ikke kan fratrækkes i din personlige indkomst – din almindelige løn – hvor fradraget ellers ville have givet dig den største værdi.

I stedet kan du fratrække dine advokatudgifter i din skattepligtige indkomst efter ligningslovens § 9, stk. 1.

Det betyder at værdien af fradraget er ca. 30 %. Hvis du kan fratrække en advokatudgift på 100.000 kr., vil du derfor i generelle vendinger spare ca. 30.000 kr. i skat. Det gør det en del mere økonomisk overkommeligt at køre en sag mod din arbejdsgiver.

Det betyder at værdien af fradraget er ca. 30 %. Hvis du kan fratrække en advokatudgift på 100.000 kr., vil du derfor i generelle vendinger spare ca. 30.000 kr. i skat. Det gør det en del mere økonomisk overkommeligt at køre en sag mod din arbejdsgiver.

Hvilke advokatudgifter kan jeg trække fra?

Den grundlæggende regel er, at du kun kan fratrække advokatudgifter hvis det beløb du prøver at få fra din arbejdsgiver er skattepligtigt. I de mest almindelige sager vil beløbet være skattepligtigt, fordi det typisk er manglende løn som sagen drejer sig om. En del godtgørelser vil også være (delvist) skattepligtige, og advokatudgifter ifbm. disse kan derfor også trækkes fra – enten helt eller delvist.

I oversigten nedenfor kan du se eksempler på løn og godtgørelser, der typisk er helt eller delvist skattepligtige. SKAT oplyser, at hvis din sag drejer sig om disse, så kan du fratrække de advokatudgifter du har haft ved at opnå beløbet fra din arbejdsgiver:

Kategori 1) Løn/Erstatning (personlig indkomst)

 • Merløn (f.eks. krav på restløn som arbejdsgiver burde have betalt under ansættelsen, herunder andre løngoder såsom fri tlf. etc.)
 • Erstatning for løn jf. funktionærlovens (”FUL”) § 3 (typisk erstatning for løn i opsigelsesperiode pga. arbejdsgivers uberettigede bortvisning)

Kategori 2) Godtgørelser beskattet efter ligningslovens § 7U (skattepligtig indkomst)

 • 2a godtgørelse (anciennitetsbetinget godtgørelse betalt ved fratræden, jf. FUL 2a)
 • 2b godtgørelse (for uberettiget opsigelse/bortvisning, jf. FUL 2b)
 • Godtgørelse efter foreningsfrihedsloven § 4 (godtgørelse for opsigelse grundet foreningstilhørsforhold)
 • Godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven § 65 (tabt uddannelsesgode)
 • Godtgørelse efter ligebehandlingsloven ifbm. fratræden (f.eks. afskedigelse pga. fremsættelse af krav om ligebehandling)
 • Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven ifbm. fratræden (f.eks. afskedigelse pga. handicap)
 • Godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidslovens § 8 (for høj gennemsnitlig pålagt arbejdstid), skattepligtig hvis der reelt er tale om betaling for overarbejde

NB. godtgørelserne i kategori 2 er skattefrie for så vidt angår de første 8.000 kr. (2017), derefter er de skattepligtige.

Hvis din sag handler om manglende løn og godtgørelse for usaglig afskedigelse, vil du derfor kunne fratrække næsten alle dine advokatudgifter på din selvangivelse.

Hvilke advokatudgifter kan jeg så ikke trække fra?

Der er en del godtgørelser, der ikke er skattepligtige. Det er selvfølgelig rart som medarbejder at få en skattefri godtgørelse. Men hvis godtgørelsen er skattefri betyder det samtidig, at du ikke kan trække dine advokatudgifter fra.

Eksempler på skattefrie godtgørelser:

Kategori 3) Skattefrie godtgørelser

 • Godtgørelse for tort (Erstatningsansvarslovens § 26)
 • Godtgørelse efter ansættelsesbevislovens § 6 (manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis)
 • Godtgørelse for overtrædelse af arbejdstidslovens § 8 (for høj gennemsnitlig pålagt arbejdstid), som udgangspunkt skattefri
 • Godtgørelse efter erhvervsuddannelsesloven § 65 (tabt uddannelsesgode – kan være skattefri)
 • Godtgørelse efter ligebehandlingsloven, der ikke sker ifbm. fratræden
 • Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, der ikke sker ifbm. fratræden

Hvis din sag kun handler om, at din arbejdsgiver ikke har givet dig en ansættelseskontrakt, vil du derfor ikke kunne fratrække dine advokatudgifter.

Nogle gange kan du kun trække nogle af dine advokatudgifter fra

Hvis din sag nu handler om både skattepligtige og skattefrie beløb, så kan du fratrække en forholdsmæssig del af advokatudgifterne.

Eksempel: Du har vundet en retssag mod din tidligere arbejdsgiver. Han skal betale dig 300.000 kr. i løn (indkomstskattepligtigt), 150.000 i godtgørelse for usaglig afskedigelse (skattepligtigt), og 10.000 kr. i godtgørelse for manglende ansættelseskontrakt (skattefrit). Du har haft advokatudgifter for 100.000 kr. Da ca. 97 % af det sagen drejede sig om er skattepligtige beløb, har du fradrag for ca. 97.000 kr. af dine advokatudgifter.

Kan jeg stadig få fradrag for advokatudgifterne hvis jeg taber sagen?

Ja, hvis du nu havde tabt sagen ville du stadig kunne få det samme fradrag.

Hvilket felt skal jeg skrive det ind i?

Rent praktisk skal du skrive de advokatudgifter du vil fratrække på din selvangivelse ind i rubrik 58/felt 449 under ”Øvrige lønmodtagerudgifter”.

Vær opmærksom på, at de første 5.800 kr. skal trækkes fra inden du skriver beløbet, da du først kan få fradrag for de samlede øvrige lønmodtagerudgifter der overstiger det beløb.

Denne artikel er bl.a. baseret på et ikke-bindende svar vi har modtaget fra SKAT den 6. december 2016 og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Vi påtager os intet ansvar for læserens brug af informationerne heri. SKAT som juridisk område er kompliceret, der er mange undtagelser og modifikationer til hovedreglerne, og der sker løbende ændringer af praksis.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.