Tidligere PET chef idømt ubetinget fængsel

Den tidligere chef for PET blev dømt for udtalelser i bogen: 7 år for PET. Udbyttet ved bogsalget blev konfiskeret i den historiske dom, som Østre Landsret ændrede radikalt byretsdom til bøde på 10.000 kr.

Dommen er uden sidestykke i dansk retshistorie. Tiltalte dømmes for udbredelse af oplysninger, der allerede har været fremme i medier og i offentligheden.

Der blev ikke fremlagt konkrete beviser i straffesagen for anklagers påstande om straf og skadevirkninger  i de af tiltalen omfattede 28 passager i nævnte bog. Det skyldes, ifølge PET, at sådanne oplysninger er fortrolige. Domstolen har dermed kun haft et indirekte grundlag for sin dom.
Læs kort om sagen og dommen HER.

Anklager havde kørt sagen op, at tiltaltes udtalelser i bogen 7 år for PET havde kompromitteret efterretningstjenestens samarbejde med andre lande, tidligere PET operationer, forholdet til PET’s kilder samt efterretningstjenestens arbejdsmetoder.

Men konkrete beviser herop var ikke fremlagt og kunne ikke fremlægges ifølge den nuværende PET chefs vidneudsagn. Men hvad er de principielle spørgsmål i sagen? Læs en artikel herom.

Dommen, som måske ankes, fastslår en skærpet tavshedspligt for personer med lignende særligt betroede stillinger.

Tiltalte blev frifundet i 4 ud af 28 passager citeret i bogen.

Bogens forfatter er ikke tiltalt endnu, men alene sigtet.

Se mere om sagen her: https://www.domstol.dk/oestrelandsret/aktuelt/2020/2/dom-i-straffesag-mod-tidligere-pet-chef/

Landsretten har i meget væsentligt omfang ændret byrettens dom, idet landsretten har frifundet tiltalte i 27 forhold og alene (med dissens) fundet tiltalte delvist skyldig i et enkelt forhold (forhold j), jf. straffelovens § 152, stk. 1. Landsrettens flertal har, modsat byretten, endvidere ikke fundet, at der i dette forhold forelå skærpende omstændigheder, jf. straffelovens § 152, stk. 2.

Tiltalte er idømt 10 dagbøder á 1.000 kr. Landsretten har ikke fundet grundlag for at foretage konfiskation, og landsretten har i lyset af sagens udfald og ekstraordinære karakter og forløb ud fra proportionalitetsbetragtninger fundet, at statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter. 

Læs mere om Frank Grevil sagen og læs Østre Landsrets dom fra 2005 HER i straffesag om læk af trusselsvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.