Slut med overdragelse til +/- 15 % af ejendomsværdien?

Det har været ”god latin” siden Værdiansættelsescirkulæret af 1982, at skatteyderne havde et retskrav på denne mulighed for at overdrage ejendomme til +/- 15% af ejendomsværdien. Synspunktet var, at det må være det offentlige, som må bære risikoen for, at ejendomsvurderingen nogenlunde svarer til markedsprisen.

Nu har Vestre Landsret imidlertid i en principiel afgørelse fra 26. februar 2015 (V.L.B-1747+14) dels fastslået, at der ikke er noget retskrav på at anvende værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Det støtter de på, at SKAT har krav på at få en sagkyndig vurdering, medmindre den er åbenbart overflødig, se boafgiftslovens § 12 stk. 2 og dødsboskiftelovens § 93 og dennes forarbejder.

Dels har Vestre Landsret også fastslået, at der heller ikke fsva. dødsboers værdiansættelse er nogen forpligtende fast administrativ praksis på anvendelsen af +/- 15% af den seneste offentlige vurdering.

SKAT blev opmærksom på problematikken, fordi der i et dødsbo var to arvinger, hvor den ene arving fik arveudlagt 2 ejendomme til en værdi, der lå inden for +/- 15%. Samtidig gav denne arving arveafkald på 2,1 mio. kr. SKAT mente, at dette delvise arveafkald var en kompensation for, at arvingen havde modtaget ejendommene til en værdi, der var lavere end handelsværdien. Det var Vestre landsret enig i.

Pas derfor ekstra meget på med denne bestemmelse fremover – og sørg for at få et godt råd fra jeres advokat mht. værdifastsættelserne.

Denne artikel er skrevet af advokat Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.