Pandora frifundet 23/02/2016 i straffesag

Pandora A/S blev i februar 2016 frifundet af Landsretten i en straffesag om overtrædelse af værdipapirhandelslovens bestemmelse i 27, stk. 1.

Dermed ændrede Landsretten byrettens straffedom om idømmelse af bøde på 2.000.000 kr., fordi byretten fandt, at kursfølsomme oplysninger af stor betydning for aktionærers og investorers tillid ikke var offentliggjort rettidigt.

Aktionærer fik dermed et kurstab på 65% og påførtes tab i milliardklassen.

Sagens kerne var således, om bestyrelsen tidligere end 1/8/2011 havde haft en sådan klarhed om Selskabets nedjustering af forventningerne til omsætningsvæksten ( fra 30 -0)  i 2011, at dette burde have været meddelt offentligheden og børsmarkedet.

Som det fremgår af nedennævnte domsresume, fandt Landsretten ikke tilstrækkeligt grundlag  for at straffe tiltalte selskab, fordi der ikke var ført det tilstrækkelige bevis for, at bestyrelsen i fx juli 2011 havde haft den fornødne klarhed over nævnte betydelige nedjustering.

Som investor skal man kunne investere i tillid til, at børsnoterede selskaber offentliggør al væsentlig viden i tide.

Straf kræver klar og udtrykkelig lovhjemmel.
Enhver rimelig tvivl skal komme de tiltalte til gode.

Offentliggørelse af oplysninger til børsmarkedet skal have væsentlig betydning for kursdannelsen, og grundlaget for et børsnoteret selskabs børsmeddelelser må “ikke hvile på sand”.

Grænsen for, hvor længe et selskabs bestyrelse kan vente med at oplyse forhold af stor betydning for kursdannelsen og for investorernes tillid, er ikke altid let at trække.

Skrevet af den erfarne proces – og erhvervs advokat (H) Steen Petersen.

Kontakt Steen på 21 72 17 82 og stp@ret-raad.dk

Se Steens profil HER.

Læs mere her

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.