Nyt på arbejdsmiljøfronten

Der er netop vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven der betyder at det bliver nemmere at være frivillig i Danmark. Arbejde der har karakter af frivilligt arbejde i almennyttige foreninger undtages fra kravet om arbejdspladsvurderinger(APV) og organisering af arbejdsmiljøarbejdet (AMO) i arbejdsmiljøloven. Men det frivillige arbejde vil fortsat være omfattet af arbejdsmiljølovens øvrige bestemmelser.

Men ligeså vigtigt er arbejdsgivere nu forpligtet til at forbygge arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd, der sker uden for arbejdstiden, dvs. når den ansatte har fri.

Der er ikke lavet en vejledning til hvordan det skal fungere i praksis. Det bliver spændende at se hvordan det skal komme til at fungere i praksis. Frem til 1. februar gælder den pligt kun på arbejdspladsen, men det udvides til også at omfatte den ansatte i fritiden. Der er ikke i lovændringen beskrevet, hvordan de enkelte begreber skal forstås.

Der gives også, at Arbejdstilsynet har adgang til oplysninger fra eksterne registre, som skal bruges til at målrette Arbejdstilsynets indsats over for de virksomheder, der har problemer med arbejdsmiljøet.

Endeligt betyder de nye regler at:

Arbejdstilsynet kan fastsætte en frist for efterkommelse af undersøgelsespåbud.
Arbejdsgiveres underretningspligt ved fuldtidsbeskæftigelse af unge under 18 år ophæves.

Beskæftigelsesministeren bemyndiges til at kunne fastsætte regler om digital offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger for Seveso-virksomheder.

Lovforslaget kan ses her

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning, er du velkommen til at kontakte artiklens forfatter advokat Claus Rehl, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve på mail: rehl@ret-raad.dk eller telefon: +45 43 97 06 20. Du kan også finde din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.