Nye regler om ansættelsesklausuler pr 1. januar 2016

Den 1. januar 2016 trådte nye regler om ansættelsesklausuler i kraft. De nye regler betyder, at der ikke længere gyldigt kan indgås konkurrence- og kundeklausuler, medmindre de opfylder nogle specifikke krav i den nye lov.

Den nye lov som trådte i kraft 1. januar 2016 betyder, at der ikke længere kan indgås nye jobklausuler, medmindre jobklausulen indgås i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Den 1. januar 2016 trådte de nye ansættelsesklausuler i kraft. Det betyder dog ikke at ”gamle” klausuler indgået før 1. januar 2016 ikke længere er gyldige. Disse klausuler vil nemlig fortsat være gyldige, dog gælder det for jobklausulerne, at de kun er gyldige frem til og med d. 31. december 2021.

Som udgangspunkt ikke længere muligt at indgå jobklausuler

Den nye lov som trådte i kraft 1. januar 2016 betyder, at der ikke længere kan indgås nye jobklausuler, medmindre jobklausulen indgås i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Men selv i disse tilfælde er der nogle specifikke krav, som skal være opfyldt før konkurrence- og kundeklausuler er gyldige. Disse krav gælder både for funktionærer og ikke-funktionærer.

Det skal der til for at en konkurrenceklausul er gyldig

En gyldig konkurrenceklausul forudsætter at 5 væsentlige punkter er opfyldt, og at medarbejderen har fået oplysningerne i disse 5 punkter udleveret skriftligt. De 5 punkter er:

  1. Medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling eller indgår en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en opfindelse medarbejderen har lavet.
  2. Medarbejderen har skriftligt fået oplyst, hvilke forhold i medarbejderens ansættelse, der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul.
  3. Ansættelsesforholdet hos arbejdsgiveren skal have varet mindst 6 måneder uafbrudt.
  4. Medarbejderen får kompensation for den periode, hvor konkurrenceklausulen gælder, efter lovens § 8 (min. 40 % af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. Der kan modregnes i løn fra anden passende stilling, men der skal min. udbetales en kompensation på mindst 16% af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Gælder klausulerne i mere end 6 måneder, eller er der aftalt både en konkurrence- og en kundeklausul, stiger kompensationen til mindst 60 % og der skal min. betales en kompensation på 24 % af lønnen. Der skal altid betales kompensation for de første 2 måneder uanset anden beskæftigelse. Kompensationen beregnes ud fra den høje procentsats og udbetales som et engangsbeløb. Hvis lønmodtageren ikke søger andet arbejde i opsigelsesperioden og ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt, bortfalder retten til kompensation bortset fra det engangsbeløb, der skal betales for de første 2 måneder.
  5. Konkurrenceklausulen må ikke forpligte i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.
  6. Medarbejderen skal have skriftligt får udleveret oplysningerne om forholdene i nr. 1-5.

Det skal der til for at en kundeklausul er gyldig

Hvis en kundeklausul skal være gyldig, kræver det at følgende punkter er opfyldt og at oplysningerne herom er udleveret til medarbejderen:

  1. Aftalen angår kunder, som lønmodtageren har været i forretningsmæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelses- eller afskedigelsestidspunktet,
  2. Lønmodtageren skal have været i et ansættelsesforhold hos arbejdsgiveren i en uafbrudt periode på mindst 6 måneder,
  3. Lønmodtageren skal have kompensation for den periode, hvor kundeklausulen gælder efter lovens § 8 og
  4. Lønmodtageren må ikke forpligtes af kundeklausulen i mere end 12 måneder fra fratrædelsestidspunktet.

Er der behov for både en konkurrence- og en kundeklausul er det er et krav, at lønmodtageren ikke forpligtes af den kombinerede ansættelsesklausul i mere end 6 måneder fra fratrædelsestidspunktet og at de øvrige betingelser i øvrigt er opfyldte.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.