Ny Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede kan blive dyr for danske arbejdsgivere

Den 3. juni 2016 blev en ny lov om oprettelse af en Fond for udstationerede vedtaget. Den har til formål at sikre, at lønmodtagere, der udstationeres til Danmark fra et andet EU- eller EØS-land, kan få dækket et løntilgodehavende baseret på en kollektiv overenskomst, som lønmodtagerens arbejdsgiver i udlandet ikke har betalt i overensstemmelse med en afgørelse truffet i det fagretlige system.

og Wivi H. Larsen, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve

Risiko for ekstraordinært bidrag til Danske arbejdsgivere

Fonden lægger pengene ud, men pålægger i visse situationer den ”første danske ordregiver” et ekstraordinært bidrag til dækning af fondens udgifter, når fonden har foretaget udbetaling. Det ekstraordinære bidrag udgør 25 pct. af det samlede løntilgodehavende, som er fastslået ved den fagretlige behandling. 

  

Giver en udenlandsk arbejdsgiver anledning til udbetaling fra fonden flere gange inden for en periode på 36 måneder, forhøjes det ekstraordinære bidrag for den danske ordregiver til 40 pct. af det samlede løntilgodehavende anden gang og 50 pct. af det samlede løntilgodehavende de følgende gange. 

Ekstraordinært bidrag forhøjes dog kun for den danske ordregiver, når denne på tidspunktet, hvor aftalen om arbejdsopgaven indgås, vidste eller burde vide, at den udenlandske arbejdsgiver har givet anledning til udbetaling fra fonden inden for de seneste 36 måneder.

OBS! Er første danske ordregiver erklæret konkurs eller ophørt, pålægger fonden et ekstraordinært bidrag til ordregiverens moderselskab. Det er meget usædvanligt i dansk ret, at der er en sådan hæftelse for et moderselskab, og det vil nok komme bag på rigtigt mange danske virksomheder.

Ordningen skal forebygge, at udenlandske virksomheder overtræder overenskomstbaserede ansættelsesvilkår i Danmark. 

Fondsløsningen dækker alle brancher og finansieres af alle arbejdsgivere.

Denne artikel er skrevet af advokaterne Nicholas Ørum Keller og Wivi H. Larsen, Ret&Råd advokaterne Glostrup Ballerup Greve og kan uddybes ved henvendelse på mail nik@ret-raad.dk og whl@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.