Kan en civil retssag være så principiel, at den kan prøves to gange i retssystemet?

For stridende parter i civile retssager kan det undertiden være svært at forstå, at de ikke kan få appeltilladelse i en tabt retssag, fordi deres sag ikke er fundet principiel.

For disse tvistende parter er deres konkrete sag altid “meget principiel”. Ellers havde de jo aldrig anlagt retssag. Men virkelighedens og juraens verden er en ganske anden. 

Der skal således bestå meget gode – juridiske og bevismæssige – grunde til at anke en konkret dom, som er gået en part imod.

Der skal bestå nye og væsentlige oplysninger og/eller juridisk belæg for, at beviserne i 1. retsinstans (typisk byretten) er bedømt klart urigtigt. 

Men hvis dommen i en tabt retssag angår et uafklaret forhold i retspraksis, og har vidererækkende betydning for retstilstanden på et konkret samfundsområde, er det særlig påkrævet at få nye og flere dommere i appelinstansen til at se på sagens substans og betydning med friske øjne. 

Retssagens samlede omkostninger ved tillige at anke en dom, og måske ikke få ret igen, skal en part også vurdere meget nøje. 

Uden retshjælpsforsikring og fri proces kan en langvarig proces, i fx byret og landsret, tære alvorligt på parternes økonomi, helbred og ofte også psyke. 

For overhovedet at få retshjælp, skal det godtgøres typisk via en advokatsansøgning, at der er rimelig grund til at prøve en sag igen ved nye dommere. 

Både ved anlæg af en retssag og ved anke af en dom i modpartens favør, bør stridende parter derfor straks få advokat rådgivning fra en proceserfaren og professionel advokat. 

Retsplejelovens § 368 indeholder kriterier for prøvelse ved Højesteret. 

Se dom fra Højesteret med motivudtalelser HER, der er gode at få forstand af. 

Før anlæg af retssag skal stridende parter altid have forsøgt at forlige stridspunkterne. 

Parterne kan gå til en mediatoradvokat om råd, vejledning og konflikthåndtering. Er sagen endt i retten, tilbyder domstolene også retsmægling. 

Skrevet den erfarne og slagkraftige proces- og erhvervsadvokat og mediator (H) Steen Petersen, mobil 21721782 og mail stp@ret-raad.dk

Se Steens profil HER og hans artikler HER.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.