Hvem er selskabets reelle ejere?

Siden 15. december 2014 har selskaber skulle registrere sine direkte ejere i Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen, men fordi selskaber ofte ejes af et eller flere holdingselskaber, er det tit disse der står i ejerregisteret. Pr. 23. maj 2017 blev registreringspligten udvidet, så også de bagvedliggende fysiske ejere skal registreres. Samtidig er det sidste chance for at registrere sine legale ejere.

Selskaber har siden den 15. december 2014 skulle registrere sine direkte ejere i det der tidligere hed Det Offentlige Ejerregister hos Erhvervsstyrelsen. Men fordi selskaber tit ejes af et eller flere holdingselskaber, vil det ofte være disse holdingselskaber der står i ejerregistret, og man kan derfor ikke se hvilke bagvedliggende fysiske personer, der reelt ejer selskabet. Særligt ikke hvis de fysiske personer er hjemmehørende uden for landets grænser.

Men nu bliver registreringspligten udvidet, så også de bagvedliggende fysiske ejere skal indgå i ejerregistret. De såkaldte ”reelle ejere”.

Indførelsen af en registreringspligt for selskabers reelle ejere, sker på baggrund af skattelypakken fra december 2014 og dele af 4. hvidvaskdirektiv fra EU. Som navnene indikerer, ønsker man med det nye ejerregister at få et større overblik over hvem der i sidste ende ejer de selskaber, der er registreret i Danmark, så man bedre kan efterforske og forebygge skattesnyd, terrorfinansiering, og hvidvask af penge, der stammer fra kriminalitet.

Hvornår skal jeg opdatere selskabets ejerforhold i det nye register?

Loven bag de nye ejerregistreringer blev vedtaget den 16. marts 2016, og trådte i kraft den 23. maj 2017. Fristen for registrering af reelle ejere er 1. december 2017.

Hvilke selskaber mm. skal registrere sine reelle ejere?

De nye krav om registrering af reelle ejere gælder dels for selskaber (A/S, ApS, IvS mv.), og dels for en lang række andre erhvervsdrivende virksomheder, foreninger, fonde mv. Kravet kommer dog ikke til at gælde for børsnoterede selskaber eller for enkeltmandsvirksomheder.

Hvilke personer skal registreres?

Det skal alle fysiske personer, der direkte eller indirekte igennem holdingselskaber ejer eller kontrollerer en ”tilstrækkelig” del af selskabet. Erhvervsstyrelsen oplyser, at 25 % ejerskab eller tilsvarende stemmerettigheder indikerer, at man er reel ejer, og dermed skal registreres.

Hvordan skal registreringen ske?

Oplysningerne skal registreres og bliver offentliggjort i Erhvervsstyrelsens IT-system www.virk.dk. Hvis den reelle ejer ikke har et dansk CPR nr., skal en kopi af den udenlandske persons pas vedlægges.

Hvad sker der hvis et selskab ikke registrerer sine reelle ejere?

Man risikerer at få en bøde, hvis man ikke registrerer et selskabs reelle ejere.

Vær desuden opmærksom på, at Erhvervsstyrelsen den 20. april 2017 har meddelt, at de selskaber der endnu ikke har fået registreret sine direkte ejere – hvilket de som nævnt skulle have gjort senest i 2014 – nu vil få en sidste advarsel, hvorefter de vil blive tvangsopløst.

Hvis du har spørgsmål til artiklen eller behov for rådgivning, så kontakt advokat Nicholas Ørum Keller, Ret&Råd Glostrup Ballerup Greve på tlf. +45 46 30 46 82 eller nik@ret-raad.dk. Du kan også din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.