Hvad betyder det, at en afsagt dom er med dissens?

Både i civile retssager og i straffesager ses undertiden domme, hvor en eller flere dommere som mindretal har afgivet deres mening om dommens udfald, der afviger fra, hvad flertallet af dommere er nået frem til.

En sådan dissens betyder, at den eller de dissentierende dommere ikke er enige med flertallet af dommerne i deres begrundelser og/eller resultat.

En sådan dissens kan konkret bl.a. få en vis betydning for en tabende parts overvejelser om evt. at anke dommen.

En 3-2 dom, der giver sagsøger medhold, kan således give den tabende sagsøgte part anledning til at overveje, om sagsøgte kan få ændret dommen i sagsøgtes favør ved at anke dommen.

En 2-1 straffedom i en domsmandssag kan give den domfældte tiltalte anledning til at overveje,  om spørgsmålene om skyld og straf med fordel skal ankes.

Tilsvarende kan en 4-3 højesteretsdom give den tabende part anledning til at overveje,  om dommen fx med fordel skal indbringes for fx Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg- eller andre internationale domstole.

I alle tilfælde bør en virksomhed eller privat borger, der er part i tvister generelt,  søge kompetent advokatrådgivning  for at blive vejledt om sin retsstilling – processuelt og marerielt.

Hvis en dom derimod er enstemmig, skal den tabende part tænke sig grundigt om vedrørende udsigterne til at få en sådan dom ændret ved anke.

Stadfæstes den ankede dom, det vil sige: dommen  får atter samme udfald som i underinstansen, skal den tabende part betale sagsomkostninger til den vindende part for 2 retsinstanser.

Der er mange andre forhold at tage hensyn til i civile og straffesager.

Kontakt derfor advokat (H) Steen Petersen stp@ret-raad.dk og 21 72 17 82. Han er meget erfaren med mediation, retsmægling, tvistløsninger generelt, samt straffesager.

Se Steens profil HER og hans artikler HER.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.