Fyldestgørende bankrådgivning til kunder om variabelt forrentet flexlån contra omlægning til fastforrentet lån?

Flexlån har variabel – og fortsat lav – rente. En sammenligning af de 2 lånetyper viser således ubestridt, at flexlånere har siddet billigere i deres ejendomme i forhold til ejere med fast forrentede lån.

Desuden har mange skyldnerne kunnet ” nøjes” med at betale renter uden at afdrage på deres flexlån i de sidste 10 år.

For disse lånere opstår måske problemer, hvis de ønsker endnu 10 år med afdragsfrihed på deres flexlån.

Det skyldes, at en ejendoms belåningsværdi i fx 2003/2004 ikke er den samme i 2014, fordi ejendomspriserne er faldet ikke ubetydeligt.

Med andre ord:

Hvis en låners ejendom ikke i 2014 – belåningsmæssigt – kan vurderes til samme værdi, som det afdragsfri flexlån blev givet ud fra i 2004, skal låner påbegynde sine afdragsbetalinger.

2,7 mio. kr i 2004 er måske i 2014 faldet 2,5 mio. kr.

Det er vigtigt at fremhæve, at kun den stærkt kritisable, mangelfulde og måske illoyale rådgivning, der tillige er ansvarspådragende for bankrådgivere, og som har påført kunden et kausalt og påregneligt tab, kan kræves erstattet.

Der må også ses på, hvad kunden selv kunne regne ud/gik ind på/tog en kalkuleret risiko for måske at få “luft” i sin boligøkonomi.

Bevisbyrden for rådgiveransvar og dokumentationen for et økonomisk tab påhviler den skadelidte kunde.

Kunder kan klage til Pengeinstitutankenævnet og senere evt indbringe deres sager for domstolene.

Rådgivere i pengeinstitutter må selvsagt kunne forevise behørig dokumentation for art, indhold og omfang af deres konkrete rådgivning.

Kunden skal være forevist tilstrækkelig tydelig dokumentation for fordele og ulemper ved at forblive i flexlån, henholdsvis skifte flexlån ud med et fastforrentet lån.

Det er svært at spå, især om fremtiden.

Kunder må vide – men skal have at vide af udbyder af lån- at en bank- eller realkreditrådgiver er “Bankens/Realkreditinstituttets mand”, der er sat i verden for at sælge bankens/ instituttets produkter og optimere indtjening og profit hos udbyder. Det får rådgiver jo sin løn for.

Vi ved fx også som købere, at ejendomsmæglere er ” sælgeres mand”.

Uanset udbyders roller og kasketter skal udbyders markedsføring og rådgivning ikke desto mindre være lovlig, optimal og loyal.

Hvordan skal menigmand ellers kunne træffe et fornuftigt valg mellem fordele og ulemper ved de forskellige lånetyper og skift mellem disse?

Hvis du derfor som kunde mener, at du er blevet fejlrådgivet – herunder i ovennævnte tilfælde – kan du med fordel kontakte den erfarne advokat (H) Steen Petersen på 21721782 og stp@ret-raad.dk og få en vurdering mod aftalt salær af din sag og dine retlige muligheder.

Skrevet af den erfarne erhvervs -og procesadvokat (H) Steen Petersen, hvis profil ses HER og hans artikler HER.

Steen kan kontaktes på 2172 1782 og stp@ret-raad.dk

 

 

 

 

 

 

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.