Fra frifindelse i den første Umbrella sag i 2018 om deling af børneporno til Højesterets stadfæstelse den 11.1.2019 af landsretsdom om betinget 40 dages fængsel og tilkendelse af torterstatning på 12.000 kr.

Frifindelse for besiddelse og deling af børneporno i den første landsretsag i Vestre Landsret om unges deling af sexvideo. Bødestraf på 2.500 kr. idømt for blufærdighedskrænkelse.

Artikel oprindeligt bragt 27-03-2018. Opdateret 11-01-2019 med første stadfæstelse af dom i Højesteret vedrørende strafniveau og status på de godt 995 udsatte straffesager.

Vestre Landsret har ophævet en byrets betingede fængselsstraf på 30 dage med en konkret begrundelse, som må antages at ville give anklagemyndigheden stof til eftertanke i verserende byrets- og ankesager, se resume nedenfor. 

Frifindelsen har stor betydning for den frifundne, hvis straffeattest og børneattest nu ikke plettes. Torterstatning kan heller ikke kræves af den frifundne.

Skyldspørgsmålet kan desuden ikke prøves 3.gang af Højesteret.

I betragtning af, at de 2 unge, der lagde de famøse sex-videoer på de sociale medier, er ukendt bøder på nogle få tusinde kroner, må frifindelsen vække til debat, herunder også om Facebooks ansvar for ikke at have fjernet videos, lagt på sociale medier i 2015. 

Du kan læse mere om dommen her

Advokat (H) Steen Petersen er forsvarer for mange sigtede unge, hvis lignende straffesager endnu ikke er afgjort. 

Frifindelsen vil også indgå som vigtigt element i hans fremtidige forsvarerstrategi, rådgivning hans mange unge klienter samt inddragelse af Facebooks rolle.

Ultimo april 2018 har nu også Østre Landsret frifundet den tiltalte unge for overtrædelse af straffelovens børnepornografibestemmelse og dermed omgjort byretternes domfældelser, betinget fængsel i 10 dage.

Der mangler stadig i Østre Landsret at blive afgjort 7 domfældende byretssager, som af anklagemyndigheden er valgt ud som prøvesager. 

Ligesom i Vestre Landsrets dom, blev den unge tiltalte idømt dagbøder for at have krænket pigens og drengens blufærdighed, fordi de 2 aktører på sex-videoen ikke havde givet samtykke til at dele videoklippene.
Se resume af dom fra Østre Landsret på fra domstol.dk og via DR.dk.

Stadfæstelse ved Højesteret 11. januar 2019

Der er nu nyt i Umbrella-sagerne om unges distribution af børnepornografi.

Højesteret har den 11. januar 2019 stadfæstet landsrettens dom om straf for besiddelse og deling af børnepornografisk materiale og stadfæstet 40 dages betinget fængsel.

Højesteret tilkendte desuden de to forurettede på videosekvenserne henholdsvis kr. 10.000 og kr. 2.000 i tortgodtgørelse.
Dermed er også straf- og tortniveauet i lignende grovere sager lagt fast.

Men det betyder ikke, at skyldspørgsmålet i de udsatte cirka 995 sager ikke konkret skal prøves af byret og landsret.
Det skyldes, at Højesteret som 3. instans ikke kan prøve strafansvaret, men alene sagsbehandlingsfejl, strafudmålingen og tidligere retsinstansers anvendelse af lovgivningen.

Se dommen i dette link.

Den dømte var 17 år, da han i 2015 delte 2 sex-videoer til i alt fald 35 af sine venner.

Højesterets dom bliver nu retningsgivende for de udsatte 995 straffesager, der har afventet gennemførelsen af 9 prøvesager i byret og landsret og nu Højesteret.

3 tiltalte i de 8 prøvesager er blevet dømt mellem 20 til 30 dages betinget fængsel.

I øvrige sager har landsretterne ophævet byretters domfældelse og i stedet idømt bøder på mellem 1.500-2.500 kr. for blufærdighedskrænkelser.

Dom for børneporno kommer tillige på straffeattesten og den såkaldte børneattest.

Det betyder, at de dømte unge ikke kan arbejde som fx politibetjent, pædagog eller skolelærer.

Højesterets dom som 3. instans lægger vægt på grovheden i form af flere delinger, hvilke videoer, der blev delt, og om den dømte må have indset, at de forurettede aktører på sex-videoer var mindreårige under 18 år.

Der eksisterer flere varianter af de grove og krænkende videoer i Umbrella sagskomplekset. Nogle videoer er korte klip, andre er i en dårlig kvalitet.

Nu afventer de mange sigtede unge og deres forsvarere anklagemyndighedens næste skridt mod dem.

https://www.bt.dk/samfund/ofre-i-umbrella-sag-faar-erstatning-det-kan-blive-et-meget-stort-beloeb-i-sidste

Advokat (H) Steen Petersen er beskikket forsvarer for en lang række sigtede unge klienter i Umbrella-sagerne og afventer nu anklagemyndigedens udspil.

Se Steens profil herlæs flere af Steens artikler eller kontakt ham på tlf. 21721782 samt via mail til stp@ret-raad.dk.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.