Deleplatform- virksomheder vinder mere og mere frem: Gomore, Airbnb, Uber m.fl

Taxabranchen og Uber ligger pt. i krig om markedet for erhvervsmæssig persontransport og såkaldt “samkørsel”. En udtalelse fra EU Domstolen afventes i Danmark, hvor politiet har sigtet en række Uber chauffører, hvis straffesager også afventer Luxembourg- Domstolens udtalelse. Imens har DI optaget Uber Denmark Software Development ApS i Århus som medlem.

Taxalovgivningen kom til verden længe før mobilteknologien, og vognmændene ser derfor Uber som en art omgåelse af taxalovgivningens strenge krav og regler.

Taxabranchen peger også på det faktum, at Uber er blevet forbudt i flere europæiske lande, blot ikke i Danmark.

Uber opfatter sine tjenester som samkørsel eller deleøkonomi og peger på Estland som foregangsland for en moderne befordringslovgivnng.

I øjeblikket befinder de konkurrerende kørselstjenester sig i krig om, hvad der skal gælde i et moderne befordrings- og arbejdsmarkedssamfund anno 2016.

Uber formidler kontakt via en app, hvor fører og passager er medlemmer.

App’en oplyser, hvem han eller hun kører med.

Såvel fører som passager kan deres rating.

Hvem retter tilskadekomne Uber passagerer erstatningskrav mod ved ulykker, forårsaget af Uber fører og Uber bil?

Turen kan deles med venner og familien undervejs.

Førerne skal altid baggrundsscreenes af Uber, før de får lov at køre på Uber platformen.

Taxabranchen anfører, at der er tale om erhvervsmæssig personbefordring, underlagt de strenge krav i taxalovgivningen.

Denne lovgivning stiller strenge krav til de benyttede bilers lovlighed og tekniske indretning, taxachaufførernes straffri vandel og kørsels-evner, ansvarsforsikringer, oprettelse i SE- registreret, afregning af moms og skat m.v.

Hvad sker der fx, hvis en privat Uber bil kører galt med personskade til følge?

Og hvad hvis fører har drukket, kørt for hurtigt eller måske er frakendt kørekortet?

Hvad sker der, hvis Uber chauffør ikke opgiver sine indtægter til SKAT.

Hvad sker der, hvis Uber bilen ikke er godkendt ved syn, men er indregistreret i fx Bulgarien?

Hvem retter tilskadekomne Uber passagerer erstatningskrav mod ved ulykker, forårsaget af Uber fører og Uber bil?

Det skal derfor blive interessant at se udfaldet i EU Domstolens afgørelse og dermed resultatet at de rejste straffesager mod Uber chauffører i Danmark.

Ejeren af Uber er citeret for følgende udtalelse:

“Det er nemmere at få tilgivelse end at få tilladelse”.

Den voksende digitalisering griber løbende ind i alle retsområder, så vi har næppe set den sidste konflikt på dette og andre retsområder.

Skrevet af den erfarne proces- erhvervsadvokat (H) Steen Petersen, hvis profil, du kan se HER.

Kontakt Steen på 2172 1782 og stp@ret-raad.dk

Læs mere her: 

http://www.ugebreveta4.dk/eu-kan-aabne-doere-for-den-omstridte-taxi-tjeneste-ub_20271.aspx

http://www.avisen.dk/uber-blev-hjulpet-til-danmark-af-udenrigsministeriet_374342.aspx

http://hans-nyberg.dk/uber/Notat-om%20Uber-og-taxilovgivningen.pdf

http://www.business.dk/transport/slagsmaal-om-samkoersel-er-centralt-i-kaotisk-uber-retssag

http://www.domstol.dk/KobenhavnsByret/nyheder/domsresumeer/Pages/Uberk%C3%B8rselvarulovligtaxik%C3%B8rsel.aspx

Note per 28. marts 2017:

Efter flere straffesager mod Uber chauffører og App-selskabet, samt især efter vedtagelse af ny taxalov, har Uber besluttet at lukke ned i Danmark den 18.4.17. Se link fra Danmarks Radio HER.

Note per 15. maj 2017:

Generaladvokatens forslag af 11.5.2017 til afgørelse ved EU-Domstolen i spansk retssag om Ubers retlige status går klart imod Uber. Senere i 2017 afsiger 15 dommere i Luxembourg dom i sagen. Se pressemeddelelse fra EU-Domstolen HER

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.