Betalingspåkrav – en forenklet inkassoproces

Den forenklede inkassoproces er en nem og billig måde at opkræve gæld på og som et alternativ til at føre inkassosag ved civilretten, har den vundet stort indpas.

Siden januar 2005 har det været muligt at føre forenklet inkassoproces ved fogedretten. Den 1. juli 2007 trådte en ændringslov i kraft, som indeholder nogle mindre justeringer af disse regler. Blandt andet regulerer den, hvordan flere skyldnere kan angives i et betalingspåkrav.

Hvad er den forenklede inkassoproces?

Den forenklede inkassoproces er en nem og billig måde at opkræve forfalden gæld på. Den er et valgfrit alternativ til det traditionelle sagsanlæg ved civilretten, hvor der først skal erhverves en dom, før der kan foretages udlæg. Ved at benytte den forenklede inkassoproces, kan et betalingspåkrav alene danne grundlag for fogedrettens tvangsinddrivelse.

Hvad er ”betalingspåkrav”?

Det såkaldte ’betalingspåkrav’ er et dokument eller en blanket, der skal indleveres til fogedretten. Det har samme funktion som en stævning og kan danne grundlag for foretagelse af udlæg hos en skyldner. Blanketten kan hentes i fogedretten og på www.domstol.dk.

Hvad er betingelserne for at kunne føre forenklet inkassoproces?

Gælden skal være forfalden

  • Gælden må højst være på 100.000 kr. eksklusive renter og omkostninger.
  • Skyldner må ikke forventes at have indsigelser mod dit krav eller rejse modkrav.
  • Der skal være afgivet påkravsskrivelse overfor skyldneren, der opfylder betingelserne herfor i lov om inkassovirksomhed, og fristen i henhold hertil skal være udløbet. 

Hvad kan du opnå ved at føre den forenklede inkassoproces?

  • At fogedretten automatisk iværksætter udlæg, hvis skyldner ikke kommer med indsigelser mod dit krav, eller
  • At en retssag automatisk indledes i civilretten på grundlag af betalingspåkravet, hvis skyldner kommer med indsigelser mod dit krav. 

Flere skyldnere

Det fremgår af ændringsloven, at flere skyldnere skal kunne angives i betalingspåkravet. Loven stiller følgende krav til betalingspåkravet, uanset om påkravet angår én eller flere fordringer:

  • Kravet skal være forfaldent i forhold til alle skyldnere.
  • Pengekravet mod samtlige skyldnere tilsammen må maksimalt udgøre 100.000 kr. eksklusive renter og omkostninger.
  • En forventning om indsigelse fra en skyldner udelukker anvendelse af den forenklede inkassoproces.
  • Der skal over for samtlige skyldnere være afgivet påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne herfor i lov om inkassovirksomhed, og fristen i henhold hertil skal være udløbet

Herudover behandles betalingspåkrav med flere skyldnere særskilt for hver skyldner, i det omfang skyldnernes forhold er forskellige. Det vil sige, at reglerne om forkyndelse af betalingspåkravet, indsigelser, skyldnernes insolvens mv. anvendes for hver skyldner særskilt.

Udlæg vil således kunne foretages hos én eller flere skyldnere, som ikke er kommet med indsigelser, samtidig med, at retssagsbehandling iværksættes i forhold til én eller flere andre skyldnere, som er kommet med indsigelser.

Retsafgift

Det er billigere at føre forenklet inkassoproces i forhold til at føre sagen ved civilretten. Der vil ikke blive opkrævet mere end én retsafgift ved angivelse af flere skyldnere i et betalingspåkrav.

Advokatbistand

Den forenklede inkassoproces er nem at gå til, fordi du bare skal udfylde en blanket, som du kan hente i fogedretten. Du skal imidlertid være opmærksom på, at du skal have afgivet påkravsskrivelse overfor skyldneren, som opfylder betingelserne herfor i inkassoloven.

En advokat kan hjælpe dig med at udarbejde en påkravsskrivelse, der opfylder kravene. Advokaten vil tillige kunne hjælpe dig med at afgøre, hvordan du ønsker, at sagen skal forløbe i forskellige situationer samt hjælpe med at udfærdige en klar sagsfremstilling i påkravsskrivelsen.

Desuden vil advokaten vide, hvilken domstol sagen skal anlægges ved. Advokaten kan være behjælpelig med disse og en masse andre spørgsmål i forbindelse med inkasso.

Find din lokale Ret&Råd Advokat eller læs mere om Inkasso.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.