Ret&Råd Advokater Aarhus N. Ret&Råd Advokater Aarhus N.

Ret&Råd Advokater Aarhus N.

SkejbyCenteret Skelagervej 5-11 8200 Aarhus N

E-mail: ksn@ret-raad.dk Telefon: +45 70 22 03 33 Sikker e-mail: aarhusn@ret-raad.dk CVR: 32 92 39 84

Kontorinformation

Advokat i Aarhus Nord

Vi er et alment og serviceorienteret advokatfirma med bred juridisk viden og mange års solid erfaring. Vi har et samarbejde med Ret&Råd kontoret i Hinnerup. Det giver os et stærkt lokalkendskab på tværs af områderne omkring Hinnerup og Aarhus.

Hos Ret&Råd Aarhus N rådgiver vi private og henviser erhvervskunder til vores dygtige kollegaer i kæden. Vi yder en hurtig og pålidelig sagsbehandling med fokus på kundens situation. Det er vigtigt for os at levere professionel ydelse med et højt serviceniveau. Vi tilbyder en personlig og professionel rådgivning baseret for specialiseret og opdateret viden.

Vores seneste artikler

Pensioner indgår ikke i et dødsbo

Når en afdød efterlader sig pensionsordninger, indgår disse som det klare udgangspunkt ikke i dødsboet og dermed til fordeling mellem arvingerne. Pensionsmidlerne tilfalder nemlig den eller dem, der er begunstiget i policen.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Værdiansættelsen af fast ejendom i familien

Hvordan er reglerne for overdragelse af fast ejendom inden for familien, og skal en økonomisk fordel være arveforskud eller gave?
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Flere og flere opretter fremtidsfuldmagter

I efteråret 2017 blev det muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, og den mulighed har mange benyttet sig af siden. Fremtidsfuldmagten tages i brug, når du ikke længere selv er i stand til at varetage dine personlige og økonomiske forhold, eksempelvis pga. sygdom. Få en status på fremtidsfuldmagterne her.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Båndlæggelse af arv

Hvordan fungerer det, hvis du ønsker at båndlægge, altså begrænse, noget af arven? I denne artikel giver advokat Kirsten Skodborg et overblik over, hvad du kan gøre, hvis du som testator har ønsker om båndlæggelse af din arv.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Refinansiering af afdragsfri lån

For alle, der har optaget afdragsfrie lån fra 2013 og fremefter, udløber afdragsfriheden, når man har udnyttet muligheden i ti år. Mange af dem, der har benyttet sig af muligheden for at optage et afdragsfrit lån, ønsker at forlænge afdragsfriheden, når 10 års perioden er udløbet. Selvom boligmarkedet har stabiliseret sig mange steder i landet, er det desværre ikke muligt for alle at få afdragsfriheden forlænget.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Dusør ved salg af andelsbolig

Har du betalt penge under bordet for at få lov at købe en andelsbolig, kan du kræve pengene tilbage fra sælger efter handlen. Dette forudsætter dog, at du kan bevise, hvor meget og hvordan du har betalt.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Hvordan defineres egne rimelige pensionsordninger ved skilsmisse?

Ved skilsmisse skal ægtefællernes formue deles. Ved opgørelse af den fælles formue, som skal indgå i denne deling, har ægtefællerne dog ret til at udtage egne rimelige pensionsordninger.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Ægtefællebidrag efter skilsmisse fastsættes ud fra disse betingelser

Reglerne om ægtefællebidrag stammer fra en tid, hvor færre kvinder end i dag fik uddannelse og ofte var hjemmearbejdende husmor. Derfor bliver der længere og længere mellem dem, der er berettiget til ægtefællebidrag efter en skilsmisse. I det følgende får du et overblik over betingelserne for at få ægtefællebidrag ved skilsmisse.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Delingsformue er det nye fælleseje

Den 1. januar 2018 trådte en ny lov, ”Lov om ægtefællers økonomiske forhold” i kraft. Loven er en modernisering af de næsten hundrede år gamle regler i ”Lov om ægteskabets retsvirkninger” fra 1925, som ophæves samme dato.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Hvad indebærer et værgemål?

Få svar på, hvad et værgemål indebærer og hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at der kan indsættes en værge
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Ægtefællens stilling ved skifte af dødsboer

Uskiftet bo, suppleringsarv, skifteretsattester og proklamafrist. Hvad er det, der ligger bag disse begreber og hvilken betydning har de? Nærværende artikel vil kort behandle begreberne og deres betydning for den længstlevende ægtefælles økonomiske situation i forbindelse med ægtefællens død.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Ægtepagten sparer dig ikke for overvejelser omkring testamentet

Mange forventer at ægtepagtens særejebestemmelser er tilstrækkeligt til at sikre, at børnene arver hele særejet - men der er ingen vej udenom et testamente, hvis man vil afskære længstlevende ægtefælle fra at få del i særejet
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Separat kloakering – har det noget med mig og min bolig at gøre?

I henhold til Miljølovens § 30 og spildevandsvejledningen (punkt 5.5.2) kan kommunerne kræve, at spildevand fra husholdning og regnvand skal løbe i hver sin kloakledning, og at grundejerne selv skal afholde udgift forbundet hermed for arbejdet på egen grund.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Er konflikten gået i hårdknude? Prøv mediation

Mediation – eller retsmægling, som det også hedder er en effektiv og konstruktiv måde at løse en konflikt på.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Uvildig boligrådgivning?

Når du køber bolig, skal du være opmærksom på de professionelle aktørers interesse i handlens gennemførelse – er de uvildige eller skal de sælge en vare?
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Har du styr på reglerne om børnebidrag?

Bidragsmodtagers indkomst er uden betydning for beregningen af børnebidrag. Barnets egen indtægt indgår heller ikke i beregningen, dog i et vist omfang ved beregning af uddannelsesbidrag
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)

Hvem får din kapitalpension, når du dør?

Står der i din kapitalpension, at pengene ved din død skal udbetales til ”nærmeste pårørende”, skal du være særlig opmærksom. En lovændring i 2008 ændrede nemlig begrebet, således at samlevere nu også er omfattet.
Af Kirsten Skodborg Advokat (L)
Effektiv hjælp til sommerhus

Kære Kirsten og Karen

Tak for godt samarbejde. 

Jeg er meget glad for jeres professionelle, venlige og effektive hjælp til at have fået foden under eget sommerhusbord.

Venlig hilsen Milena

Boligkøb i Ebeltoft

Tak for behagelig og god hjælp og rådgivning og ikke mindst hurtig respons hele vejen igennem.

Vi vender tilbage igen, når vi har brug for hjælp. 

Boligejere i Ebeltoft

Køb af bolig

Mange tak for jeres hjælp og det flotte arbejde.

Vi er meget tilfredse.

Med venlig hilsen

Tidiane Diallo-MadsenTusind tak for rigtig god behandling

Hej Kirsten. Jeg vil bare sige tusind tak for rigtig god behandling. Jeg er glad for at bodelingen er færdig, så alle kan se fremad. Det var meget pænt af dig at lade mig afdrage regningen, der iøvrigt var mindre end frygtet. God vind fremover.

De venligste hilsner Anne

En advokat, der ville os det bedste

Det var vigtigt for os at have rådgiver, som ikke alene havde den tekniske indsigt, men også den rigtige attitude, da vi skulle købe bolig. Og med Kirstens varme og glade væsen, har vi følt os som enekunder. Hun har altid haft tid til os og behandlet os med den største respekt.

Kirsten Skodborg, du er den bedste!

De nye husejere, Martin og TrineStor tak til Kirsten Skodborg og Karen Bilde!

Jeg vil gerne udtrykke en stor tak for hjælp og råd i forbindelse med håndteringen af dødsboet efter min mor og det efterfølgende familiesalg af hendes hus. Set i bakspejlet skulle jeg have henvendt mig til jer meget tidligere end tilfældet var. Så havde jeg undgået adskillige søvnløse nætter og en del unødige bekymringer.

Jeg synes, jeg fik en klar fremstilling af de relevante forhold samt en effektiv og hurtig udveksling af information, formularer og bilag via email/telefon. På den måde sikrede I en fleksibel behandling, hvor jeg følte mig velorienteret om sagsforløbet, der mine bekymringer til trods blev afsluttet i god tid inden for den fastsatte tidsramme.

Keld


Kære Kirsten og Karen.

Ja nu er boerne gjort op – efter 2½ år.

Mads og jeg vil gerne sige Jer tak for den ufatteligt store hjælp, I har ydet os.

Uden Jer ved vi ærlig taget ikke, hvad det ville været endt med.”