Kirsten Skodborg

Advokat (L)
Enkeltmandsvirksomhed Kirsten Skodborg, CVR 32923984
CVR 32923984
Advokat (L) hos

Faglig profil:

Mine arbejds- og interesseområder ligger inden for privat- og boligområdet. Inden for privat arbejder jeg meget med ægteskabssager, bodelinger, sager om forældremyndighed, bopæl og samvær, tvangs-anbringelser, herunder møde i Børne og Ungeudvalg og Ankestyrelsen. Jeg udarbejder rigtig mange testamenter og ægtepagter. Derudover behandler jeg mange dødsboer. Jeg beskæftiger mig ligeledes meget med køb og salg af boliger, og er certificeret boligrådgiver. 

Jeg er medlem af foreningen Danske FAMILIEadvokater og foretager hermed familietjek, der giver en konkrete familie et overblik over dens juridiske og økonomiske situation. Derudover, holder jeg en del foredrag, om bl.a. privatøkonomi og køb af fast ejendom m.m.
Alt i alt har jeg en bred erfaring som almen praktiserende advokat. Mit uddannelsesforløb har været lidt atypisk, idet jeg efter at have arbejdet ca.10 år som advokatsekretær endelig vidste, hvad jeg gerne ville være. – Jeg ville være advokat! Det kræver som bekendt en kandidateksamen, og jeg gik igang med jurastudiet 1989 sideløbende med deltidsarbejde som sekretær. Kandidateksamen var i hus i 1995 og jeg har siden, udover lidt undervisning i familie- og arveret på Århus Universitet, arbejdet som advokatfuldmægtig/advokat.

Certificeret boligrådgiver

Jeg er medlem af