Karen Sandager Bilde

Advokatsekretær
Advokatsekretær hos

Faglig profil:

Jeg er oprindeligt uddannet revisorassistent i 1990, HDR i 1992.

Blandt mine tidligere ansættelser er Delacour Dania Advokatfirma, Energi & Miljø og Advodan – jeg har været ansat inden for advokatbranchen siden september 1990.

Mine primære arbejdsopgaver i Ret&Råd Advokater er ejendomshandler, dødsbobehandling, ægtefælleskifter bogholderi, almindeligt sekretærarbejde og inkasso. Jeg er advokatsekretær for advokat Kirsten SkodborgRet&Råd Aarhus N.