Hvordan defineres egne rimelige pensionsordninger ved skilsmisse?

Ved skilsmisse skal ægtefællernes formue deles. Ved opgørelse af den fælles formue, som skal indgå i denne deling, har ægtefællerne dog ret til at udtage egne rimelige pensionsordninger.

Alle sædvanlige arbejdsmarkedspensioner er rimelige, altså ordninger, der følger af overenskomst mellem arbejdsmarkedets parter eller som følger af en firmaaftale. Sådanne ordninger ses passende inden for det pågældende arbejdsområde, og dermed rimelige i lovens forstand, og indgår derfor ikke i delingen.  Hvis en ægtefælle ikke har en pensionsaftale, kan vedkommende indbetale et tilsvarende beløb på en privattegnet ordning, uden at denne bliver “urimelig” og dermed en del af delingsformuen. Ligeledes kan den pensionsmæssigt svagest stillede ægtefælle opspare beløb for at komme på højde med den pensionsmæssigt stærkeste, hvis de økonomiske forhold i ægteskabet i øvrigt tillader det. Pensionsopsparing stiftet ved optagelse af lån vil ikke kunne udtages som rimelig.

Østre Landsret har fastslået, at rimelighedsvurderingen skal foretages på det tidspunkt, hvor pensionsindbetalinger sker. En ægtefælle var i en periode omfattet af en overenskomst for offentligt ansatte, hvorefter der blev indbetalt 18 % af lønnen til pension, hvilket dermed var et rimeligt niveau. Senere blev han selvstændig og betalte i nogle år intet til pension og i andre år meget, svarende til i gennemsnit 8,5% over en 9 årig periode og i 2 af årene hhv. ca. 32% og 24%. Selvom gennemsnittet altså var langt under de 18% bestemte landsretten, at de beløb, som oversteg 18% af indtægten i de to år med store indbetalinger skulle indgå i delingsformuen.

Der er visse muligheder for regulering til fordel for den ægtefælle, der har opsparet mindre, end hvad der svarer til en rimelig ordning for vedkommende og hvis den manglende indbetaling skyldes fravær fra arbejdsmarkedet af hensyn til familien. Regulering kan ligeledes komme på tale, hvis ægteskabet har været langvarigt, og der er stor forskel på værdien af ægtefællernes pensionsforhold.

Værdien af øvrige pensionsrettigheder indgår i formuedelingen, og sker især hvor den ene ægtefælle foretager usædvanligt store indbetalinger på privattegnede ordninger.

Hvis ægtefællerne ønsker sine pensionsordninger inddraget under bodelingen skal der tinglyses en ægtepagt herom.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Skilsmisse eller Ægteskab i øvrigt kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Læs også brochurerne Separation & skilsmisse og Samvær og forældremyndighed.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.