Ægtefællebidrag efter skilsmisse fastsættes ud fra disse betingelser

Reglerne om ægtefællebidrag stammer fra en tid, hvor færre kvinder end i dag fik uddannelse og ofte var hjemmearbejdende husmor. Derfor bliver der længere og længere mellem dem, der er berettiget til ægtefællebidrag efter en skilsmisse. I det følgende får du et overblik over betingelserne for at få ægtefællebidrag ved skilsmisse.

Partnerne skal være enige

Enighed om ægtefællebidrag eller ej er et vilkår for skilsmisse, dvs. at man skal være enig om, hvorvidt der skal være pligt til at betale bidrag eller ej. Hvis man ikke er enig, må sagen afgøres i retten.

Hvis man ikke er enig, skal der indgives en ansøgning om fastsættelse af bidraget til Familieretshuset ved anvendelse af den digitale løsning, som Familieretshuset stiller til rådighed. Derefter træffes der afgørelse om både bidragspligt, dens varighed og bidragets størrelse. Afgørelsen kan indbringes for Familieretten. Hvis man ikke anvender den digitale selvbetjening, vil sagen som klar hovedregel blive afvist.

Sådan fastsættes ægtefællebidraget

Ved fastsættelse af bidrag lægges der vægt på a. behovet for bidrag, b. evnen til at betale bidrag, c. ægteskabets og forudgående samlivs varighed og d. evt. behov for uddannelse eller lignende.

Som en vejledende tommelfingerregel beregnes bidraget som udgangspunkt som 1/5 af forskellen på ægtefællernes bruttoindtægter. Der reguleres for en forsørgelsespligt over for børn, som den bidragspligtige måtte have, før femtedelen beregnes.

For så vidt angår behov for bidrag følger det af praksis, at hvis den evt. bidragsberettigede tjener mere end 26-29.000 kr. om måneden (2021-tal) vil der ikke blive fastsat bidrag (maksimumsgrænsen). Hvis indtægten er f.eks. 20.000, vil bidraget blive fastsat til ca. 6-9.000 kr. pr. måned, uanset om femtedelsreglen ville medføre et højere beløb (se nærmere nedenfor).

For så vidt angår evnen til at betale, er praksis således, at hvis den bidragspligtiges bruttoindtægt er på under ca. 25.000 kr. pr. måned, vil der ikke blive fastsat bidrag. Hvis indtægten er lidt højere, vil et evt. bidrag blive udmålt, så den bidragspligtige har ca. brutto 25.000 kr. tilbage hver måned (minimumsgrænsen).

Samlivets varighed spiller en rolle

Samliv og ægteskab skal have varet i 2-3 år før der vil blive udmålt bidrag, hvis parret har børn. Hvis der ikke er børn i forholdet, vil der først blive fastsat bidrag efter ca. 5 års varighed.

Hvis der er behov for ny uddannelse, omskoling eller anden tilpasning til en ny situation på arbejdsmarkedet spiller dette ind i vurderingen. Bidrag bliver så fastsat i en kortere periode eks. 1-3 år.

Tidsbegrænset bidragspligt kan pålægges i op til 10 år. Tidsubegrænset bidrag fastsættes stort set ikke mere.

Lad Familieretshuset fastsætte ægtefællebidraget

Bidragets størrelse kan aftales mellem ægtefællerne, men det kan være svært at tage højde for fremtidige ændringer i begge parters tilværelse, og det er vanskeligt at få ændret en aftale. Jeg tilråder at lade Familieretshuset fastsætte bidragets størrelse, der så kan ændres i takt med ændringer i indtægtsforholdene.

Bidraget er skattepligtigt for modtageren og fradragsberettiget for den bidragsforpligtede.

Bidrag bortfalder hvis modtageren indgår nyt ægteskab. Det gælder også ved indgåelse af et ”fast” samlivsforhold. Hvornår et forhold er fast giver dog anledning til mange tvister.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser vedrørende Skilsmisse eller Ægteskab i øvrigt kan rettes til din lokale Ret&Råd advokat.

Læs også brochurerne Separation & skilsmisse og Samvær & forældremyndighed.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.