Status på børnesagerne i Familieretten lige nu

For lidt over 1 år siden blev det nye familieretlige system introduceret. Status er, at Familieretshuset kæmper med forlænget ventetid på grund af lange sagsbehandlingstider.

Hér, 1 år efter at systemet er blevet introduceret, har det vist sig, at den nye måde at behandle børnesagerne på indebærer, at den samlede sagsbehandlingstid er blevet længere. Ventetiderne til et møde i Familieretshuset er lange og er på det seneste blevet længere. Situationen med COVID-19 har ikke hjulpet på ventetiderne.

Lang sagsbehandlingstid i Familieretshuset betyder, at retssagen også trækker ud

Den forøgede sagsbehandlingstid i Familieretshuset betyder, at parterne har ventet længe på at få deres sag behandlet for en dommer, når sagen oversendes til familieretten. Det er erfaringen, at det i nogle sager virker konfliktoptrappende, at parternes sag trækker ud. Ventetiden i sig selv er konfliktoptrappende. Dermed synes de gode intentioner med reformen endnu ikke at være blevet udmøntet i praksis.

Situationen med COVID-19 har ikke hjulpet på ventetiderne.

Politikerne anerkender, at det er et problem med de lange sagsbehandlingstider. På Christiansborg arbejdes der på, at få nedbragt ventetiden i børnesagerne.

Børnesagen i familieretten

Når børnesagen er oversendt til Familieretten, vil dommeren typiske indlede sagen med at holde et telefonmøde med parternes advokater for at finde ud af, hvordan sagen bedst muligt behandles.

En børnesag kan blive behandlet efter model A – D. De fire modeller er beskrevet i en vejledning om behandling af forældreansvarsager for familieretterne, som blev udgivet af dommerforeningen i marts 2018.

Det er erfaringen fra retspraksis, at børnesagernes behandling i familieretterne med vejledningen er blevet mere ensrettet, og den enkelte sag kan behandles efter den model, som er mest hensigtsmæssigt for sagen.

Afskaffes tvungen delt bopæl får det betydning for sagsbehandlingstiden

Med virkning fra den 1. april 2019, hvor det nye familieretlige system trådte i kraft, blev der indført en regel om tvungen delt bopæl, så børn i de første 3 måneder efter forældrenes samlivsophævelse betragtes som havende bopæl hos begge forældre, hvis forældrene ikke kan blive enige om, hvor børnene skal bo i fremtiden.

Det har desværre vist sig, at den regel er medvirkende til at forsinke sagsbehandlingen, da reglen indebærer, at uenige forældre må vente i 3 måneder med at anlægge en sag ved Familieretshuset om bopæl.

Der er fremsat lovforslag om, at reglen om tvungen delt bopæl afskaffes.

Lovforslaget forventes at kunne være behandlet færdigt inden sommerferien 2020. Afskaffes reglen om tvungen delt bopæl, vil sagen alt andet lige kunne startes op uden at parterne skal vente i 3 måneder med at anlægge sagen. Det vil medvirke til, at en konfliktet børnesag hurtigere kan oversendes til familieretten.

Fakta: Det nye familieretlige system

Det nye familieretlige system består af Familieretshuset (tidligere statsforvaltningen) og familieretten, der er en afdeling i den lokale byret.

Alle sager om forældremyndighed, bopæl og samvær starter med et forløb i Familieretshuset. Hvis forældrene ikke kan blive enige, efter de har deltaget i et forløb i Familieretshuset, eller hvis Familieretshuset ikke har kompetence til at træffe afgørelse i sagen, sendes sagen videre til familieretten, hvor en dommer afgør sagen.

Formålet med systemet er, at der skal være øget fokus på børnenes trivsel. Det sker blandt andet ved, at familierne tilbydes én samlet behandling af deres sager, for derved at sikre en mere smidig sagsbehandling.

Hvis du har spørgsmål til artiklen, eller behov for juridisk rådgivning i øvrigt, er du velkommen til at kontakte din lokale Ret&Råd-advokat.

Har du spørgsmål til artiklens forfatter?

Felter med * skal udfyldes.

"*" indikerer påkrævede felter

Name
Tilmeld dig vores nyhedsbreve med juridiske nyheder
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.