Tvangsarv & friarv

Når du skal oprette et testamente, skal du tage stilling til mange forskellige forhold. Heriblandt er to af de vigtige forhold tvangsarv og friarv.

Du skal have med i dine betragtninger, at du ikke selv kan bestemme over hele den formue, du efterlader dig. I arveloven er der nemlig en bestemmelse om tvangsarv, som betyder at en del af din formue skal gå til din ægtefælle og livsarvninger. Derimod er friarven den del, som du selv kan disponere over og bestemme hvem skal gå til.

Hvad er tvangsarv?

Ifølge arveloven er minimum 1/4 af de værdier, du efterlader dig, såkaldt tvangsarv, som skal efterlades til dine tvangsarvinger.

Din ægtefælle og dine livsarvinger (børn, børnebørn m.v.) er tvangsarvinger, og de kan således ikke gøres arveløse - heller ikke med et testamente. Hvis du ikke laver et testamente, arver de det hele. Det kan få store konsekvenser for din efterladte samlever, hvis i lever i et papirløst forhold. Uden et testamente, hvor du har specificeret, at din samlever skal arve dig, vil vedkommende nemlig ikke arve noget som helst.

Hvis du selv vil have indflydelse på hvor meget dine nærmeste skal tvangsarve, skal du derfor udarbejde et testamente.

Hvad er friarv?

Ifølge arveloven repræsenterer friarven 3/4 af den arv, som du har mulighed for at selv disponere over, når du skal herfra. Fordelingen af denne del af arven skal udfærdiges vha. et testamente. Hvis ikke du har et testamente vil hele din arv gå til tvangsarvingerne. Friarven kan efter valg sagtens efterlades til tvangsarvingerne, men her har du mulighed for selv at bestemme, hvordan de skal udlægges til arvingerne.

Der er mange større og mindre juridiske detaljer som tvangsarv og friarv forbundet med det at skrive testamente. Vi har bred erfaring inden for arv og testamente, og din lokale Ret&Råd-advokat sikrer, at dit testamente tilgodeser både tvangsarvingerne, så vel som de, der ifølge loven ikke står til at arve.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse