Arv & ægtefæller

Når den første ægtefælle dør, skal der foretages en opgørelse af formueforholdet mellem ægtefællerne og en fordeling af arven efter den afdøde ægtefælle. Afdødes halvdel af fællesejet og hele afdødes særeje er det, der falder i arv og fordeles efter arvelovens regler, hvis der ikke er et testamente. hvordan arven fordeles afhænger af om parret havde fælles børn, dine og mine børn eller slet ingen børn.

Sådan fordeles arven

I følge arveloven arver, afdødes ægtefælle/registrerede partner halvdelen af arveladerens ejendele, når denne efterlader sig livsarvinger. Efterlader arveladeren sig ikke livsarvinger, arver ægtefællen alene.

Arven efter førstafdøde fordeles efter loven med halvdelen til ægtefællen og halvdelen til afdødes børn. Det betyder, at den efterladte ægtefælle, uden testamente, efter skiftet sidder tilbage med ¾ af fællesformuen og ½ af afdødes særeje.

Hvis afdøde har oprettet testamente

Når afdøde efterlader sig børn kan ægtefæller med et testamente ændre ovennævnte fordeling af arven. Hvis I vil begunstige hinanden mest muligt, kan I sikre, at længstlevende af jer sidder tilbage med 15/16 af jeres fælleseje og 7/8 af afdødes særeje. Børnene må altså vente til længstlevende er død, afhængig af, hvad I skriver i jeres testamente.

Særlige regler om længstlevendes udtagelsesret

Den længstlevende ægtefælle kan forlods udtage genstande fra boet, som udelukkende tjener til dennes personlige brug, samt genstande der er erhvervet til mindreårige børns brug, hvis værdien ikke står i misforhold til ægtefællernes formueforhold.

Den længstlevende kan endvidere forlods udtage så meget, at værdien heraf, sammenlagt med længstlevendes boslod(andel af fælleseje), arvelod, fuldstændige særeje, forsikringer, pensionsydelser og lignende, der udbetales i anledning af dødsfaldet, ikke overstiger 730.000 kr. i 2016. Beløbet reguleres årligt. 
Reglerne findes i arvelovens § 11, 12 og 13.

Aktiver med særlig erindringsværdi for førstafdødes særlivsarvinger

Førstafdødes særlivsarvinger har fortrinsret til at overtage aktiver, der er fuldstændigt særeje, hvis de har en særlig erindringsværdi for den pågældende.

Arv efter ægtepar uden børn

Hvis den længstlevende dør, efter at have arvet den førstafdøde ægtefælle, som eneste arving, og uden at have oprettet testamente, skal arven efter længstlevende fordeles med halvdelen til førstafdødes slægt og halvdelen til længstlevendes slægt.

Kan jeg selv bestemme, hvordan arven efter mig fordeles?

Du kan i et testamente bestemme meget om, hvordan der skal skiftes, når du dør.

Der kan være mange hensyn at tage, til ægtefælle, fællesbørn og særbørn samt fordelingen, hvis der ikke er børn. Det kan Ret&Råd arveretsadvokaten og dødsboadvokaten rådgive dig om, herunder om muligheden for at bestemme, at arven skal være særeje for arvingerne og om eventuel båndlæggelse.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse