Kan vi selv lave en samværsaftale?

Vi skal skilles, men hvordan er reglerne for samvær – og kan vi selv lave en samværsaftale med børnene? I det følgende gennemgår vi samværsreglerne og ser på, hvad i skal være opmærksomme på, når i indgår en samværsaftale.

Det fremgår af reglerne i forældreansvarslovens kapitel 4, at barnets forbindelse med begge forældre skal bevares ved, at barnet har ret til samvær med den forælder, som det ikke har bopæl hos.

Forældrene har et fælles ansvar for, at barnet har samvær med den forælder, som ikke har bopælsrettigheden og for transporten af barnet i forbindelse med samværet. Den forælder, som ikke har barnets bopæl, kan anmode om samvær. Er der ikke, eller kun i yderst begrænset omfang, samvær, kan den forælder, som ikke har barnets bopæl anmode Statsforvaltningen om at indkalde den anden forælder til et møde om samværet.

Samværsaftale mellem forældrene er bindende

I almindelighed sikres samvær således, at I som forældre selv aftaler, hvordan samværet med den forælder, som barnet ikke har bopæl hos, skal foregå. Den aftale I selv laver, er som udgangspunkt lige så bindende, som Statsforvaltningens afgørelse, og den vil om nødvendigt – såfremt de aftalte regler for samvær ikke overholdes – kunne benyttes til at gennemtvinge samværet via fogedretten.

Det er dog en betingelse, at det udtrykkeligt fremgår af aftalen, at den kan bruges som grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

Fastsættelse af samvær ved uenighed

Kan I ikke blive enige om regler for samværet, vil Statsforvaltningen efter anmodning fastsætte samværet. På www.statsforvaltningen.dk findes en ansøgningsblanket vedrørende anmodning om samvær.

Blanketten fremsendes til Statsforvaltningen, i det område, hvor barnet bor. Statsforvaltningen vil herefter indkalde jer til et møde. På mødet vil forholdene omkring samværet blive drøftet, og I vil i den forbindelse få tilbudt børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling.

Kan I fortsat ikke blive enige om en samværsaftale, træffer Statsforvaltningen afgørelse om samværet. Samværets omfang fastsættes ud fra en konkret vurdering. Der er ikke i loven fastsat noget standard- eller minimumssamvær. Omgangen af samværet kan således variere fra alt mellem en ½ times varighed til en 7-7 ordning (7 dage hos hver forælder).

Der er mulighed for at klage over Statsforvaltningens samværsafgørelse til Ankestyrelsens Familieretsafdeling.

Er en sag om samvær under behandling, er der mulighed for, at Statsforvaltningen efter anmodning, kan træffe midlertidig afgørelse om samværet.

Ændring af samværsaftale – til barnets bedste

Hvis det skønnes bedst for barnet, kan Statsforvaltningen ændre en aftale eller en afgørelse om samvær. Dette vil især være relevant, hvor der er væsentlige ændrede forhold.

Overvåget samvær

I visse særlige tilfælde kan Statsforvaltningen træffe bestemmelse om, at samværet skal være overvåget. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor der er misbrugsproblemer hos den pågældende forælder, eller i tilfælde, hvor man frygter, at den pågældende forælder vil bortføre barnet.

For det meste vil overvågningen ske ved et familiemedlem, men i visse tilfælde vil samværet blive overvåget af en professionel part, f.eks. en børnesagkyndig.

Anden kontakt end samvær

I særlige tilfælde kan Statsforvaltningen træffe bestemmelse om anden kontakt med barnet, f.eks. i form af telefonsamtaler, brevveksling, elektronisk post, fotografier m.v. Sådanne bestemmelser vil f.eks. blive anvendt, når der ikke er mulighed for et egentligt samvær.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse