Bopæl - Uvildig rådgivning omkring bopælsspørgsmål

Når man har børn sammen og vælger at gå hver til sit, er én af de ting, man kan skal tage stilling til - og som kan vække store følelser i begge parter, er hvor børnenes bopæl skal være i fremtiden. I det følgende ser Ret&Råds familieretsadvokater på, hvad i skal tage med i jeres overvejelser - og hvilke regler, der regulerer området.

Hvad siger reglerne om bopælsrettigheder?

Det fremgår af forældreansvarslovens § 3, at hvis forældrene har fælles forældremyndighed kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som har bopælsrettighed, kan dog træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet barnets bopæl skal være.

”Har forældrene fælles forældremyndighed, kræver væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold enighed mellem forældrene. Den forælder, som har bopælsrettighed, kan træffe afgørelse om overordnede forhold i barnets daglige liv, herunder hvor i landet barnets bopæl skal være”.

Reglerne omkring barnets bopæl findes i forældreansvarsloven.

Hvad indebærer bopælsrettighederne?

Den forælder, der har bopælsrettigheden, kan altså træffe afgørelse om de overordnede forhold i barnets dagligdag – det vil sige ”ikke væsentlige beslutninger”. Hvad der kan anses for en væsentlig beslutning, fremgår af afsnittet forældremyndighed.

Bopælsforælderen kan også træffe afgørelse om, hvor i landet barnets bopæl skal være, dog gælder det, at ønsker bopælsforælderen at ændre barnets bopæl til et andet sted i landet, skal den anden forælder underrettes herom senest 6 uger før flytningen, således at den pågældende evt. har mulighed for at anlægge en bopælssag. Flytning til udlandet kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere.

Udover beslutningskompetencen har bopælsspørgsmålet også en økonomisk betydning, derved at den forælder, der har bopælsrettigheden, modtager børnebidrag. 
Hvem får barnets bopæl og kan det ændres?

Er I enige om, hvem af jer, der skal have bopælsrettigheden, kan I selv træffe aftale herom. Aftalen bør være skriftlig. Er I ikke enige om, hvem der skal have barnets bopæl, afgøres dette i retten.

En bopælssag startes ved, at der indsendes en anmodning til Statsforvaltningen, der herefter indkalder til et vejledningsmøde med henblik på en forligsmæssig løsning. 
Kan spørgsmålet om barnets bopæl ikke forliges, sendes sagen til retten, der træffer en afgørelse om bopælsrettighederne. Retten kan også træffe afgørelse om ændring af en aftale eller en tidligere afgørelse om barnets bopæl.

Få rådgivning

Uanset om i er enige eller ej om, hvor jeres fælles børn skal have bopæl, kan det være en god idé at få uvildig rådgivning og hjælp til at lave en skriftlig aftale, som også tager stilling til, hvordan i skal forholde jer, hvis der senere opstår uenigheder.

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål?

Udfyld formularen, så vil en af vores advokater kontakte dig inden for 2 hverdage.

Navn
*
E-mail
*
Telefon
Postnummer
*
Beskrivelse